Využívejte úvěry ze stavebního spoření

14.02.2007 | , Finance.cz
FinTriky


Stavební spoření je pro lidi zajímavé nejen státní podporou poskytovanou po dobu spoření, ale také a hlavně levnými úvěry. Přečtěte si jaké typy úvěrů spořitelny nabízejí a jak je k financování vlastního bydlení využít.

Téma týdne: Stavební spoření od A do Z

Právě poskytování úvěrů financování vlastního bydlení by mělo být primárním a hlavním účelem stavebního spoření. Podle vývoje poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření, zejména v posledních letech se dá říci, že se tento jeho cíl stále více daří plnit. Řádný úvěr nebo jeho kolega překlenovací úvěr ze stavebního spoření jsou totiž plnohodnotným konkurenty či doplňky (záleží vždy na konkrétním případu) hypotéky nebo úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení.

Přestože působí nabídka úvěrů poskytovaných v rámci stavebního spoření na první pohled trochu nepřehledně, skrývají se za rozmanitostí názvů, druhů a pojmenování pouze dva základní typy úvěrů, které české stavební spořitelny poskytují:

  • Řádný úvěr ze stavebního spoření
  • Překlenovací úvěr

Řádný úvěr ze stavebního spoření
Prvním úvěrem, který je poskytován všemi českými stavebními spořitelnami, je tzv. úvěr ze stavebního spoření. Na čerpání takového úvěru má účastník stavebního spoření nárok za následujících podmínek:

  • jeho smlouva trvá v době žádosti o úvěr alespoň 24 měsíců
  • naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou pro přidělení úvěru – nejčastěji 40% cílové částky
  • dosáhl parametru ohodnocení (hodnotícího čísla) požadovaného stavební spořitelnou
  • prokázal zajištění úvěru, jeho návratnost (tj. své dostatečné příjmy) a účelovost vynaložení prostředků úvěru na zajištění svých bytových potřeb či bytových potřeb svých blízkých

Při standardním nastavení smlouvy o stavebním spoření, kdy účastník spoří 0,5 až 0,6 procenta z cílové částky měsíčně, vzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření (splnění hodnotícího čísla) obvykle nejdříve po 5 letech. Pokud však chcete řádný úvěr dříve budete muset spořit částky vyšší, či dokonce jednorázově složit na účet stavebního spoření celý požadovaný vklad ve výši 40 či více procent cílové částky. Při jednorázovém složení celého požadovaného vkladu (40% cílové částky) vzniká nárok na řádný úvěr obvykle již po dvou letech. Úvěry ze stavebního spoření jsou spořitelnami úročeny velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 až 5 % ročně.

Překlenovací úvěr
Velice často však nastane situace, že účastník stavebního spoření některou z podmínek na přidělení řádného úvěru nesplňuje a nemá tak na něj nárok. Tuto situaci spořitelny řeší pomocí překlenovacího úvěru, kterým se  "překlene" (odtud jeho název) doba, než účastník splní veškeré podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr poskytuje stavební spořitelna svým klientům ve výši celé cílové částky, tady nikoli jen z rozdílu cílové částky a naspořených prostředků účastníka. Díky tomu dochází k určitému paradoxu, kdy dlužník platí i úroky z vkladů, které sám naspořil.

Splátky překlenovacího úvěru zahrnují:

  • Platbu úroků - splácením překlenovacího úvěru tak dlužník nesnižuje své zadlužení a zbytkovou částku úvěru.
  • Dospořování na  smlouvu stavebního spoření, dokud nejsou splněny podmínky pro poskytnutí řádného úvěru – po dobu dospořování je účastníkům stále připisována státní podpora z částky naspořené v daném roce.

Po splnění všech podmínek pro získání řádného úvěru ze stavebního  spoření, spořitelna překlenovací úvěr částečně splatí naspořenými prostředky účastníka a řádným úvěrem ze stavebního spoření. Klient už poté splácí jen řádný úvěr standardním způsobem, tedy splátkami úroků i jistiny. Překlenovací úvěr má mezi stavebními spořitelnami mnoho rozličných názvů (meziúvěr, rychlá půjčka) a také variant - vždy se však principielně jedná o totéž. Úrokové sazby překlenovacích úvěrů se v současnosti pohybují kolem 3 až 7 % p.a. v závislosti na stavu účastníkova spoření. Přitom platí pravidlo, že čím déle účastník spoří a čím více má naspořeno, tím levnější překlenovací úvěr dostane.

Přečtěte si další naše finanční tipy, triky, rady a doporučení!


Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky