Jak snižuje daňové zvýhodnění daňovou povinnost?

12.07.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Vždy jeden z rodičů může v Česku uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Při stejné hrubé mzdě tak odvádí bezdětný zaměstnanec na dani z příjmu výrazně více než zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na děti. Česko patří mezi členské země OECD, kde výchova dětí snižuje daňovou povinnost nejvíce. Podívejme se na praktický výpočet.

V Česku jsou rodiny s dětmi finančně podporovány i nižším zdaněním. Jeden z rodičů s příjmy ze závislé činnosti uplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy daňové zvýhodnění na děti. Pro rok 2016 se daňové zvýhodnění na druhé a další děti zvýšilo. Pro uplatnění daňového zvýhodnění stačí mzdové účetní doručit kopii rodného listu dítěte a u starších dětí i potvrzení o studiu od příslušné školy a potom potvrzení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje.

  •  V roce 2016 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč, na druhé dítě 1 417 Kč a na třetí a další dítě 1 717 Kč.

Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká zaměstnanci nárok na daňový bonus. Při čerpání daňového bonusu se peníze od státu dokonce obdrží, a to ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

Daňové zvýhodnění je vysoké

Vysoké daňové zvýhodnění je efektivní podporou rodin s dětmi. K uplatnění daňového zvýhodnění není potřeba si žádat na nějakém státním úřadu a ani není potřeba vyplňovat složité formuláře, veškeré záležitosti k uplatnění daňového zvýhodnění se vyřídí u mzdové účetní. Díky vysokému daňovému zvýhodnění a možnosti čerpání daňového bonusu je pro rodiče s dětmi výhodnější přijmout dočasně i hůře placené zaměstnání, neboť bez zdanitelného příjmu není možné daňové zvýhodnění uplatnit.

Praktický příklad

Průměrná mzda za první čtvrtletí letošního roku činila 26 480 Kč. Celkové zdanění na straně zaměstnance si vypočítáme právě u této mzdy, a to u bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti. Obdobným způsobem je zdanění na straně zaměstnance vypočítáno i v ostatních členských zemích OECD, u kterých uvádíme data níže v textu. V Česku jsou uvedeny aktuální údaje z roku 2016, u ostatních členských zemí OECD jsou uvedeny data za rok 2015.

Text Bezdětný zaměstnanec Zaměstnanec se dvěma dětmi

Uveďte Vaší měsíční hrubou mzdu

26 480 Kč

26 480 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % x 26 480 Kč)

1 192 Kč

1 192 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % x 26 480 Kč)

1 722 Kč

1 722 Kč

Superhrubá mzda

(26 480 Kč x 1,34, na sta nahoru)

35 500 Kč

35 500 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(35 500 x 15 %)

5 325 Kč

5 325 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

(1 117 Kč + 1 417 Kč)

0 Kč

2 534 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(vypočtená daň - slevy)

3 255 Kč

721 Kč

Čistá mzda

(hrubá mzda - povinné pojistné a daň)

20 311 Kč

22 845 Kč

Celkové zdanění  na straně zaměstnance

(povinné pojistné + daň z příjmu)

6 169 Kč

3 635 Kč

Celkové zdanění v procentech

(celkové daně: hrubá mzda)

23,3 %

13,7 %

vlastní výpočet autora

Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu odvede v Česku na daních méně o 9,6 % než zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti. Rozdílná je částka daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění odvádí oba zaměstnanci stejně vysoké. Na výpočet povinného pojistného nemá počet vychovávaných dětí vliv.

Daňová podpora rodin s dětmi je nejvyšší v Německu

Z členských zemí OECD se celkové zdanění bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňující daňové výhody na dvě děti u průměrné mzdy liší dle databáze OECD (Tax Database, Table I.6. All-in average personal income tax rates at average wage by family type) nejvíce v Německu (o 12,0 %), ve Španělsku (o 10,9 %), v Česku (o 9,6 %), v USA (o 8,9 %), v Portugalsku (o 8,4 %), v Maďarsku (o 7,6 %), v Polsku (o 7,3 %), ve Francii (o 6,9 %), v Izraeli (o 6,6 %), ve Slovinsku (o 6,2 %), ve Švýcarsku (o 6,1 %), v Irsku (o 5,3 %), v Kanadě (o 5,1 %), na Slovensku (o 4,8 %), v Itálii (o 4,6 %) a v Nizozemí (o 4,4 %). V některých členských zemích OECD je zdanění bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti stejné, např. v Austrálii, Chile, Japonsku, Mexiku nebo Novém Zélandu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ