Vymáhání výživného: Finanční pomoc neprovdané matce

11.07.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Matka dítěte, která není provdána za otce dítěte, je oprávněna požadovat výživné a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Jakým způsobem upravuje občanský zákoník tuto problematiku a kdy může matka požadovat uvedené nároky?

Těhotná žena, která není provdána, se může dostat do finančních obtíží během těhotenství, pokud otec dítěte odmítne poskytnout potřebnou pomoc. Občanský zákoník však poskytuje ochranu těmto těhotným ženám. 

Povinnost otce poskytnout výživné po dobu dvou let

Občanský zákoník stanovuje, že není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Občanský zákoník dále vymezuje, že povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.

Právo na výživné a příspěvek

Účelem této zákonné úpravy je ochrana neprovdané matky dítěte před negativními dopady v její majetkové sféře. Je přirozené, že v důsledku těhotenství a narození dítěte dochází u neprovdané matky ke ztrátě nebo podstatnému snížení jejích příjmů a otec dítěte by se tak měl solidárně podílet na majetkovém zabezpečení, přestože za něj není matka dítěte provdána.

Matka dítěte může tak uplatňovat vůči otci dítěte, za kterého není provdána:

a) právo na výživu pro sebe;
b) právo na příspěvek k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem (těhotenské ošacení, lékařská péče, cestovné do zdravotnických zařízení, obstarání kočárku, výbavy pro dítě apod.).

Soudní spor o výživné

Při soudním sporu o uvedené výživné a příspěvek neprovdané matky se vychází zejména z obecných předpokladů pro stanovení výživného, tj. možností a schopností povinného a odůvodněných potřeb oprávněného. Žaloba neprovdané matky musí být podána do dvou let od porodu. Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu.

Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.