Pět případů, kdy je daň z příjmu nulová

02.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z příjmu fyzických osob může být v některých případech nulová, a to dokonce i při poměrně vysoké hrubé mzdě nebo zisku. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy se na dani z příjmu neplatí nic.

Příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) a příjem ze samostatné výdělečné činnosti podléhá dani z příjmu. Z důvodů uplatnění daňových slev, daňových odpočtů nebo daňového zvýhodnění na děti však může být daňová povinnost nulová. Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 %, pouze občané s nadstandardními příjmy odvádí ještě navíc 7% solidární daň z příjmu nad limit. Níže v textu si uvedeme pět nejčastějších případů, kdy se daň z příjmu neplatí. V praxi je takových možností více, v závislosti na využití konkrétních daňových slev a odpočtů. Konkrétní finanční hranice se následně liší na tom, zdali se jedná o zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou.

1) Měsíční příjem do 10 290 Kč

V případě, že zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani (růžový papír), potom má nárok při výpočtu čisté měsíční mzdy nebo čisté měsíční odměny na uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka se daň z příjmu fyzických osob neplatí do hrubé měsíční mzdy na standardní pracovní úvazek nebo do hrubé měsíční odměny z dohody o provedení práce nebo do hrubé měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti do 10 290 Kč.

2) Hrubý zisk do 165 690 Kč za rok

Osobě samostatně výdělečné činné se vypočítává daň z příjmu za celý rok, stejně tak u občanů mající příjmy z pronájmu. Do ročního daňového základu (příjem - výdaj) ve výši 165 690 Kč se přitom daň z příjmu fyzických osob neoplatí. V daňovém případě se v takovém případě uplatní základní daňová sleva n poplatníka za celý rok ve výši 24 840 Kč. Nárok na základní daňovou slevu v daňovém přiznání ve výši 24 840 Kč přitom je i při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku nebo při příjmech z pronájmu pouze po část roku. Základní daňová sleva na poplatníka v daňovém přiznání se poměrně nekrátí.

3) Daňové zvýhodnění na jedno dítě do 15 820 Kč, na dvě děti do 22 830 Kč, na tři děti do 31 410 Kč

Vždy jeden ze zaměstnaných rodičů může měsíčně uplatnit při výpočtu měsíční čisté mzdy daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 117 Kč, na druhé dítě 1 417 Kč a na třetí a další dítě 1 717 Kč. Zaměstnaný rodič se dvěma dětmi uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy daňové zvýhodnění ve výši 2 534 Kč (1 117 Kč + 1 417 Kč). Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na děti neplatí zaměstnanec s jedním dítětem daň z příjmu do hrubé měsíční mzdy 15 820 Kč, zaměstnanec se dvěma dětmi do hrubé měsíční mzdy 22 830 Kč a zaměstnanec se třemi dětmi dokonce do hrubé měsíční mzdy 31 410 Kč. Živnostníci uplatňují daňové zvýhodnění v daňovém přiznání jednou za rok. Nárok na daňové zvýhodnění však nemohou uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem.

4) U daňových odpočtů 70 000 Kč do hrubého zisku 235 690 Kč

Při splnění zákonných podmínek snižují daňové odpočty roční daňový základ a tím nepřímo i daňovou povinnost. Mezi daňové odpočty patří např. zaplacené příspěvky na životním pojištění, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, dary, odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová potřeba. Při uplatnění ročních daňových odpočtů v souhrnné výši 70 000 Kč tak neplatí OSVČ na dani z příjmu nic až do ročního základu daně 235 690 Kč. Zaměstnanci uplatňují daňové odpočty za celý rok u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.

5) Při slevě na manželku do ročního hrubého zisku 331 380 Kč

V případě, že manželka (manžel) má vlastní roční příjem nepřesahující 68 tisíc Kč, potom může manžel (manželka) uplatnit daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou daňovou slevu uplatnit. Daňovou slevu na manželku uplatňují zaměstnanci jednou za rok při provádění ročního zúčtování daně a živnostníci vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví v daňovém přiznání. Osoba samostatně výdělečně činná nezaplatí na dani z příjmu nic při uplatnění slevy na manželku (např. z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti) do ročního daňového základu (příjem - výdaj) ve výši 331 380 Kč. V praxi se nejčastěji uplatňuje daňová sleva na manželku, která pobírá po celý rok pouze rodičovský příspěvek, neboť rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá, v takovém případě je limit pro neplacení daně z příjmu ještě vyšší, neboť se uplatňuje současně daňové zvýhodnění na děti (např. u OSVČ s jedním dítětem do 420 590 Kč).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ