Hlídejte si limit při vedlejší samostatné výdělečné činnosti

18.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je pro účely placení sociálního pojištění zvýhodněn, neboť do limitu se sociální pojištění vůbec neplatí. Při nižším zisku je tedy vhodné si limit pohlídat, neboť vyšší hrubý zisk nemusí v takovém případě znamenat vyšší disponibilní zisk. Podívejme se na praktické příklady.

Samostatnou výdělečnou činnost je možné provozovat jako hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů. V praxi jsou zákonné podmínky pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nejčastěji splněny při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, při studiu, v penzi nebo během pobírání rodičovského příspěvku. Při nižším hrubém zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti je vhodné si pohlídat limit pro neplacení sociálního pojištění, jinak může být čistý zisk i při vyšším hrubém zisku nižší, jak si ukážeme v praktických příkladech.

Daň z příjmu - podmínky jsou stejné

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob nemá vliv, zdali se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Základ daně ze samostatné výdělečné činnosti je dílčím základem daně a je jedno, zdali byl dosažen v rámci výkonu hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sazba daně z příjmu je 15 % ze základu daně. Výkon hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti má však vliv na výpočet zdravotního pojištění a sociálního pojištění.

Zdravotní pojištění se platí vždy

Zdravotní pojištění se vypočítává při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. I při nízkém hrubém zisku se však zdravotní pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí. Minimální vyměřovací základ pro placení zdravotního pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2016 činí 162 036 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, což je u vedlejší činnosti polovina daňového základu.

Do limitu se sociální pojištění neplatí

Sociální pojištění se při hrubém zisku do limitu při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za celý kalendářní rok při vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nižší než při hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ za celý kalendářní rok 2016 ve výši 81 024 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ za celý kalendářní rok 2016 ve výši 32 412 Kč. Když je hrubý zisk (příjem - výdaj) z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do 64 813 Kč za celý kalendářní rok 2016, potom se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí. Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je u vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem nad limit polovina daňového základu, musí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Praktický příklad 1)

Paní Novotná je zaměstnankyní a samostatnou výdělečnou činností si pouze přivydělává, vykonává tedy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti paní Novotné za celý kalendářní rok 2016 bude 161 400 Kč a výdaje budou 101 400 Kč. Hrubý zisk za celý kalendářní rok 2016 bude tedy 60 000 Kč (161 400 Kč - 101 400 Kč). Vypočítáme si, jak vysoké daně odvede paní Novotná ze samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že daňová sleva na poplatníka byla vyčerpána při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání.

  •  Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti činí 9 000 Kč (60 000 Kč x 15 %). 
  •  Zdravotní pojištění činí 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %). 
  •  Sociální pojištění se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, neboť hrubý zisk je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu. 
  •  Celkové daňové odvody činí 13 050 Kč (9 000 Kč + 4 050 Kč). Celkový čistý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí 46 950 Kč (60 000 Kč - 13 050 Kč).

Praktický příklad 2)

Paní Kučerová je rovněž zaměstnankyní a přivydělává si samostatnou výdělečnou činností. Roční příjem za rok 2016 bude 171 600 Kč a roční výdaje 101 600 Kč. Hrubý zisk paní Kučerové za celý kalendářní rok 2016 bude tedy 70 000 Kč (171 600 Kč - 101 600 Kč). Vypočítáme si, jak vysoké daně odvede paní Kučerová ze samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že daňová sleva na poplatníka byla vyčerpána při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání.

  •  Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je 10 500 Kč (70 000 Kč x 15 %). 
  •  Zdravotní pojištění je 4 725 Kč (70 000 Kč x 50 % x 13,5 %). 
  •  Sociální pojištění činí 10 220 Kč (70 000 Kč x 50 % x 29,2 %. 
  •  Celkové daňové odvody jsou 25 445 Kč (10 500 Kč + 4 725 Kč + 10 220 Kč). Celkový čistý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je 44 555 Kč (70 000 Kč - 25 445 Kč).

Přestože má paní Novotná nižší hrubý zisk než paní Kučerová, tak je její čistý zisk vyšší, důvodem je neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ