OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?

19.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku, stejně jako ve většině ostatních členských zemích OECD, s rostoucí mzdou stoupají i odvody zaměstnance na dani z příjmu fyzických osob. Kolik zaplatí na dani z příjmu zaměstnanci s podprůměrnou mzdou, průměrnou mzdou a nadprůměrnou mzdou v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD?

Za první pololetí letošního roku činila průměrná měsíční mzda v Česku 26 898 Kč. Odvody na dani z příjmu fyzických osob v procentním vyjádření v porovnání s hrubou mzdou si vypočítáme u podprůměrné mzdy (67 % průměrné mzdy), průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy (167 % průměrné mzdy). Výpočet provedeme u bezdětného zaměstnance. Protože daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, tak tento výpočet platí i pro rodiče s dětmi, když daňové zvýhodnění na děti uplatňuje druhý z rodičů.

Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy

V Česku se, na rozdíl od ostatních členských zemí OECD, počítá daň z příjmu fyzických osob ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Superhrubá mzda se zaokrouhluje na sta nahoru. Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 %. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatníme pouze základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele mají podepsáno prohlášení k dani.


Podprůměrná mzda Průměrná mzda Nadprůměrná mzda

Hrubá mzda

18 022 Kč

26 898 Kč

44 920 Kč

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

24 200 Kč

(18 022 x 1,34)

36 100 Kč

(26 898 x 1,34)

60 200 Kč

(44 920 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

3 630 Kč

(24 200 x 15 %)

5 415 Kč

(36 100 x 15 %)

9 030 Kč

(60 200 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu

1 560 Kč

(3 630 - 2 070)

3 345 Kč

(5 415 - 2 070)

6 960 Kč

(9 030 - 2 070)

Daň z příjmu (v %)

8,66 %

(1 560: 18 022)

12,44 %

(3 345: 26 898)

15,49 %
(6 960: 44 920)

vlastní výpočet autora

Zdanění v zemích OECD

V přiložené tabulce máme uveden odvod na dani z příjmu fyzických osob bezdětného zaměstnance v zemích OECD v roce 2015 u podprůměrné mzdy, průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy. Pouze u Česka jsou uvedeny aktuální údaje z roku 2016. Data jsou převzata z publikace OECD "Taxing Wages 2016". Údaje v tabulce jsou seřazena od nejnižšího zdanění u zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu. Odvod na dani z příjmu v Česku je u podprůměrné mzdy 12. nejnižší, u průměrné mzdy 11. nejnižší, u nadprůměrné mzdy 7. nejnižší z členských zemí OECD.

  • U podprůměrné mzdy činí daň z příjmu fyzických osob ve 14 členských zemích OECD méně než 10 %. U průměrné mzdy je to jen v 8 zemích a u nadprůměrné mzdy již jen pouze ve dvou zemích.
  • U nadprůměrné mzdy činí daň z příjmu fyzických osob více než 20 % pouze ve dvou členských zemích OECD. U průměrné mzdy v 7 zemích a u nadprůměrné mzdy již v 19 zemích.

Odvody na dani z příjmu v zemích OECD v roce 2015 (v % z hrubé mzdy zaměstnance)

Země Podprůměrná mzda (67 % průměrné mzdy) Průměrná mzda Nadprůměrná mzda (167 % průměrné mzdy)

Chile

0,0

0,0

0,9

Korea

1,8

5,4

7,1

Polsko

4,4

5,9

7,1

Japonsko

6,1

7,7

12,4

Řecko

3,1

8,8

18,2

Mexiko

2,0

8,9

13,5

Izrael

4,9

9,4

16,8

Slovensko

6,3

9,6

12,4

Švýcarsko

8,2

11,1

16,1

Slovinsko

6,6

11,2

15,8

Česko

8,7

12,4

15,5

Turecko

9,9

12,5

16,8

Velká Británie

11,2

14,1

22,4

Francie

11,7

14,7

20,9

Španělsko

10,5

15,1

21,4

Kanada

11,8

15,8

22,2

Maďarsko

16,0

16,0

16,0

Nizozemí

7,1

16,7

28,4

Rakousko

11,0

16,8

23,2

Estonsko

15,4

16,8

18,0

Portugalsko

10,1

17,3

24,6

Nový Zéland

13,5

17,6

23,3

Švédsko

15,1

17,7

30,9

Lucembursko

9,9

17,9

25,6

USA

15,2

18,0

23,5

Německo

14,2

19,2

27,7

Norsko

16,8

20,2

26,7

Finsko

16,0

22,7

29,8

Itálie

13,9

23,1

30,4

Austrálie

18,5

24,1

30,1

Belgie

21,5

28,1

35,1

Island

24,1

28,7

33,5

Dánsko

33,8

36,1

42,1

Pramen: OECD, Taxing Wages 2016, Table 3.4. Income tax, by family-type and wage level, 2015

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ