Živnostníci s nízkým ziskem platí vysoké daně

29.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože je v Česku zavedena 7% solidární daň z příjmu pro lidi s vysokými příjmy, tak platí drobní živnostníci na povinných daních více než podnikatelé s miliónovými zisky. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2016 doručit na příslušný finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, na příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovnu "přehled o příjmech a výdajích". Výše daňových odvodů závisí na dosaženém hrubém zisku, při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění však musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění a zdravotní pojištění vždy zaplaceno. Sazba zdravotního pojištění (13,5 % z vyměřovacího základu) i sociálního pojištění (29,2 % z vyměřovacího základu) je pro všechny OSVČ stejná.

Minimální roční vyměřovací základ za rok 2016

Za celý kalendářní rok 2016 je minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění 81 024 Kč a pro placení zdravotního pojištění 162 036 Kč. Na celý kalendářní rok 2016 musí osoba samostatně výdělečně činná zaplatit na sociálním pojištění minimálně 23 660 Kč (81 024 Kč x 29,2 %) a na zdravotním pojištění 21 875 Kč (162 036 Kč x 13,5 %). Když je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) vyšší než minimální vyměřovací základ, potom se platí pojistné ze skutečného vyměřovacího základu.

Maximální vyměřovací základ za rok 2016

Zdravotní pojištění se platí i z nadstandardního vyměřovacího základu, pro placení zdravotního pojištění není stanoven žádný limit. Sociální pojištění se platí pouze z maximálního vyměřovacího základu. Za celý kalendářní rok 2016 dosahuje maximální vyměřovací základ 1 296 288 Kč. Zjednodušeně řečeno živnostníci vykonávající pouze hlavní samostatnou výdělečnou činnost neplatí sociální pojištění za rok 2016 z hrubého zisku nad 2 592 576 Kč.

Praktický příklad

Živnostnice paní Novotná bude mít za celý rok 2016 hrubý zisk (příjem - výdaj) ve výši 132 000 Kč, zjednodušeně tedy 11 000 Kč hrubého zisku měsíčně. Kolik zaplatí paní Novotná na daních za rok 2016?

Skutečný vyměřovací základ ve výši 66 000 Kč (132 000 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se bude tedy počítat z minimálního vyměřovacího základu. Na sociálním pojištění zaplatí paní Novotná za celý rok 23 660 Kč a na zdravotním pojištění 21 875 Kč. Od vypočteného pojistného se odečtou zaplacené zálohy během roku. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Novotná nic, neboť při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní paní Novotná základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Přestože paní Novotné nevznikne povinnost platit daň z příjmu fyzických osob, tak musí na finanční úřadu daňové přiznání doručit. Efektivní zdanění paní Novotné bude 34,5 % (21 875 Kč + 23 660 Kč): 132 000 Kč).

Paní Novotná zahájila samostatnou výdělečnou činnost před dvěma lety, kdy přišla v předdůchodovém věku o práci a nemohla najít jiné pracovní uplatnění. Protože nyní paní Novotné chybí do dosažení řádného důchodového věku pouze rok, tak chce se samostatnou výdělečnou činností vydržet až do dosažení řádného důchodového věku, aby se vyhnula krácení za předčasnost.

Kteří podnikatelé platí solidární daň?

Mimo 15% sazby daně z příjmu podléhá daňový základ OSVČ nad limit i solidární dani. Solidární zvýšení daně činí za letošní rok 7 % z daňového základu nad 1 296 288 Kč. Přestože OSVČ s nadstandardními zisky platí solidární daň, tak je jejich efektivní zdanění nižší než drobných živnostníků s nízkým ziskem. Čím vyšší hrubý zisk, tím vyšší rozdíl.

Praktický příklad

Podnikatel Vysoký bude mít za celý kalendářní rok 2016 hrubý zisk ve výši 6 000 000 Kč. Jaké je efektivní zdanění pana Vysokého, pokud zohledníme uplatnění pouze základní slevy na poplatníka?

Skutečný vyměřovací základ 3 000 000 Kč (6 000 000 Kč x 50 %) je vyšší než maximální vyměřovací základ, sociální pojištění bude tedy 378 517 Kč (1 296 288 Kč x 29,2 %). Zdravotní pojištění za celý rok bude 405 000 Kč (3 000 000 Kč x 13,5 %). Daň z příjmu fyzických osob bude 875 160 Kč (6 000 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč) a solidární daň 329 260 Kč (6 000 000 Kč - 1 296 288) x 7 %). Daň z příjmu celkem bude 1 204 420 Kč (875 160 Kč + 329 260 Kč).

Na povinných daňových odvodech zaplatí pan Vysoký 1 987 937 Kč (378 517 Kč + 405 000 Kč + 1 204 420 Kč). Efektivní zdanění v případě pana Vysokého dosahuje 33,1 % (1 987 937 Kč: 6 000 000 Kč), což je méně než v případě paní Procházkové, která žádnou daň z příjmu neplatila.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ