Chybná RPSN v úvěrové smlouvě? Dostanete zpět většinu úroků

06.10.2016 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr musí být ve smlouvě uvedena ve správné výši. Omyl nebo početní chyba při jejím stanovení znamená, že se na úvěr uplatní diskontní sazba České národní banky z doby uzavření smlouvy. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího soudu, jehož očekávané odůvodnění je nově dostupné v internetové databázi.

O verdiktu se začalo diskutovat už v srpnu, kdy o něm informovaly Hospodářské noviny. Tehdy ale ještě nebylo veřejně k dispozici odůvodnění. List rozhodnutí interpretoval tak, že úvěrové firmy musejí v podobných případech vracet klientům drtivou většinu zaplacených úroků.

Včasné a úplné informace jsou nezbytné

Verdikt se konkrétně týkal sporu dlužníka s úvěrovou společností Essox. Česká obchodní inspekce i finanční arbitr už o smlouvách Essoxu z let 2011 až 2013 rozhodli, že obsahují špatně vypočtenou RPSN. Dlužník ale ve sporu o výši naúčtovaných úroků přesto neuspěl u soudů v Nymburku ani v Praze, zastal se jej až Nejvyšší soud (NS). Zdůraznil přitom, že informační povinnost zakotvená v zákoně o spotřebitelském úvěru vyžaduje úplné a správné uvedení všech údajů, včetně RPSN.

"Včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby spotřebitel mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Spotřebitel musí být schopen správně posoudit, zda nabídka odpovídá jeho potřebám a aktuální finanční situaci," stojí v rozhodnutí NS.

Chybná RPSN se nahradí diskontní sazbou

Pokud věřitel z jakéhokoliv důvodu některý z údajů uvede nesprávně, například omylem nebo kvůli početní chybě, zákonem stanovenou povinnost nesplní. "Takové pochybení, uplatní-li jej spotřebitel u věřitele, zákon striktně sankcionuje tím, že pokládá spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná," uvedl NS.

Pouze ve výjimečných případech, ve kterých chybné uvedení zákonem vyžadovaných údajů zcela zjevně nemůže ohrozit naplnění shora popsaného účelu právní úpravy, lze uvažovat o tom, že se sankce neuplatní. "Bude tomu tak například tehdy, nemohl-li chybně uvedený údaj nijak ovlivnit rozhodnutí spotřebitele uzavřít s věřitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru," uzavřeli soudci NS.

Soud se ale nezabýval tím, zda je RPSN v konkrétní smlouvě vypočtena správně. Musejí to vyřešit nižší soudy, jimž případ vrátil. Okresní soud v Nymburku svolal nové jednání na 3. listopadu.

Autor článku

ČTK  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY