Proč nepracovat pouze na dohodu?

18.10.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Kdy je výhodné pracovat na dohodu o provedení práce a kdy nikoliv? Kdy se práce na dohodu o provedení práce příští rok z daňového hlediska "prodraží"? Podívejme se na praktické příklady a možná úskalí, které může práce na dohodu o provedení práce přinést.

Na dohodu o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Souběžně je možné pracovat na dohodu o provedení práce pro více zaměstnavatelů.

Rozdílné zdanění dle výše odměny

Jestliže je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Povinné pojistné neplatí z měsíční odměny zaměstnavatel ani zaměstnanec. Když je měsíční odměna 10 001 Kč a více, tak se již z měsíční odměny sociální pojištění i zdravotní pojištění platí. V případě práce na dvě dohody o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele na rozdílné činnosti se limit pro odvedení povinného pojistného z těchto dohod sčítá.

Praktický příklad 1)

Pan Hrubý pracuje pro zaměstnavatele A na dvě dohody o provedení práce, každá dohoda je uzavřena na rozdílné činnosti. Z první dohody má pan Hrubý měsíční odměnu 6 500 Kč a z druhé odměny 4 500 Kč měsíčně. Panu Hrubému bude na zdravotním pojištění sraženo 495 Kč (4,5 % z 11 000 Kč) a na sociálním pojištění 715 Kč (6,5 % z 11 000 Kč).

Praktický příklad 2)

Paní Dvořáková pracuje pro zaměstnavatele X na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč a současně pro zaměstnavatele Y rovněž na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč. Paní Dvořákové nebude zdravotní a sociální pojištění sraženo ani z jedné dohody o provedení práce, neboť není ani u jednoho zaměstnavatele dosaženo rozhodné měsíční odměny.


Deset omylů ohledně práce na dohodu
Jak nenaletět na letní brigádě
Jak danit přivýdělky z druhého zaměstnání?
Jakou formu přivýdělku zvolit?

Co když není vyřešen pojistný vztah?

Práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění. To znamená, že z takové měsíční odměny nevzniká nárok na nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti a ani se tato práce nehodnotí pro důchodové účely.

Praktický příklad 3)

Paní Pokorná dlouhodobě pracuje měsíčně pro tři různé zaměstnavatele s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně na dohodu o provedení práce. V případě nemoci však paní Pokorná nebude mít nárok na nemocenskou ani od jednoho zaměstnavatele. Obdržený příjem se paní Pokorné nebude počítat do příjmů ovlivňujících výši důchodu. Rovněž se paní Pokorné období práce pouze na dohodu o provedení práce nebude počítat do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu ani do doby pojištění nutné k přiznání státního důchodu. Od roku 2019 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak jim nebude starobní důchod přiznán. Dlouhodobá práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu může být důvodem, proč nebude státní starobní důchod přiznán.

Kdy se musí přesto zdravotní pojištění platit?

Zaměstnanci pracující pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně neplatí sice z měsíční odměny zdravotní pojištění, ale současně nemají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, neboť nejsou považováni za zaměstnance, a tak si musí zdravotní pojištění sami platit, protože jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Pouze státní pojištěnci (např. studenti, penzisté, ženy na rodičovské dovolené) si nemusí při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně zdravotní pojištění sami platit. OBZP přitom odvádí v roce 2016 na zdravotním pojištění 1 337 Kč (minimální mzda 9 900 Kč x 13,5 %) měsíčně a v roce 2017 budou OBZP platit již 1 485 Kč měsíčně (minimální mzda 11 000 Kč x 13,5 %).

Praktický příklad 4)

Student vysoké školy Novák si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 7 900 Kč. Protože je Novák státním pojištěncem a zdravotní pojištění za něj platí stát, tak si sám nemusí zdravotní pojištění platit a je pro něho výhodné mít příjem, ze kterého se zdravotní pojištění neplatí.

Praktický příklad 5)

Pan Kučera si přivydělává současně pro tři různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč, 8 000 Kč a 6 000 Kč. Pan Kučera nesplňuje podmínky pro zařazení do kategorie státního pojištěnce, a protože neplatí z dohod o provedení práce zdravotní pojištění, tak si musí sám zdravotní pojištění platit jako OBZP. Za říjen 2016 musí pan Kučera do 8. listopadu zaslat své zdravotní pojišťovně 1 337 Kč. Za leden 2017 bude muset pan Kučera své zdravotní pojišťovně zaslat do 8. února 1 485 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ