Jak vysoký bude invalidní důchod z mládí v roce 2017?

08.12.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při splnění zákonných podmínek má nárok na invalidní důchod i mladistvý, který nikdy nepracoval. Kdo má nárok na invalidní důchod v mimořádných případech? Jak vysoký bude tento invalidní důchod v roce 2017?

O invalidní důchod je nutné si vždy písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Když je příslušným posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a je získána potřebná doba pojištění, která se liší dle věku žadatele o invalidní důchod, tak je invalidní důchod přiznán. Výše invalidního důchodu následně závisí na přiznaném stupni invalidity, výdělcích v rozhodném období a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby). Čím vyšší stupeň invalidity, osobní vyměřovací základ a doba pojištění, tím vyšší invalidní důchod.


Čtěte také:
Jak se liší důchod otce a jeho syna?
Sociální pojištění 2017: Kdo si sáhne hlouběji do kapsy?
Praktické příklady: Kdy máte nárok na slevu na dítě a kdy nikoliv?

Kdy náleží invalidní důchod z mládí?

V případě invalidity z mládí nelze invalidní důchod vypočítat standardním způsobem. Invalidní důchod v mimořádných případech nebo invalidní důchod z mládí je přiznán, když osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku má trvalý pobyt na území ČR a je invalidní, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. A dále osobě mladší 28 let, když je invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku. Do doby pojištění se v těchto případech hodnotí i doba studia na střední nebo vysoké škole po ukončení povinné školní docházky do dosažení 18 let věku po dosažení 18 let po dobu prvních šesti let tohoto studia. Při výpočtu starobního důchodu se již doba studia od roku 2010 nezapočítává.

Tip: Vypočítejte se invalidní důchod

Výše invalidního důchodu z mládí

Invalidní důchod z mládí se skládá ze základní výměry důchodu, která je vždy stejná a v roce 2017 bude činit 2 550 Kč. Základním vstupním údajem pro výpočet invalidního důchodu v mimořádných případech je průměrná mzda dle MPSV. Při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně činí procentní výměra 45 % z výpočtového základu, při výpočtu invalidního důchodu druhého stupně polovinu této částky a při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně třetinu této částky. Pro rok 2017 činí přepočtená průměrná mzda dle MPSV částku 28 232 Kč. V přiložené tabulce si vypočítáme výši invalidního důchodu v mimořádných případech přiznaného v roce 2017.

Výpočet invalidních důchodů z mládí

(přiznaných v roce 2017)

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

28 232 Kč

První redukční hranice

 (do 12 423 Kč, ze 100 %)

12 423 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %)

4 111 Kč

Výpočtový základ

(12 423 Kč + 4 111 Kč)

16 534 Kč

Základní výměra důchodu

2 550 Kč

Procentní výměra důchodu

pro invaliditu třetího stupně

(45 % z 16 534 Kč)

7 441 Kč

Procentní výměra důchodu

pro invaliditu druhého stupně

(0,5 x 7 441 Kč)

3 721 Kč

Procentní výměra důchodu

pro invaliditu prvního stupně

(0,3333 x 7 441 Kč)

2 481 Kč

Měsíční invalidní důchod třetího stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2017

(2 550 Kč + 7 441 Kč)

9 991 Kč

Měsíční invalidní důchod druhého stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2017

(2 550 Kč + 3 721 Kč)

6 271 Kč

Měsíční invalidní důchod prvního stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2017

(2 550 Kč + 2 481 Kč)

5 031 Kč

vlastní výpočet autora

Invalidní důchod třetího stupně z mládí přiznaný v roce 2017 bude činit 9 991 Kč, invalidní důchod druhého stupně potom 6 271 Kč a invalidní důchod prvního stupně 5 031 Kč. Příjemci invalidního důchodu mohou pobírat i příspěvek na péči, ze kterého je financována péče, kterou nejsou sami schopni zvládnout. Výše příspěvku na péči se liší v závislosti na přiznaném stupni závislosti.

Invalidní důchod z mládí z dřívějších let

Vypočtené částky invalidního důchodu v mimořádných případech platí pro případ, že bude invalidní důchod z mládí přiznán v roce 2017. Jestliže byl přiznán dříve, tak jeho výše bude odlišná, záleží na roku přiznání, neboť i invalidní důchody z mládí se valorizují. Všechny invalidní důchody z mládí přiznané v roce 2016 a dříve se od lednové splátky důchodu zvýší, základní výměra důchodu se zvýší o 110 Kč (v roce 2016 totiž činí základní výměra důchodu 2 440 Kč) a procentní výměra důchodu se zvýší o 2,2 %.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY