Nalezené vrátit, či nevrátit? Raději neváhejte

16.01.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Když najdete peněženku, udělejte to, co vás učili doma. Zapomeňte na lehce vydělanou korunu a pěkně ji vraťte jejímu majiteli, nebo odevzdejte na příslušné oddělení obecního úřadu. Pak totiž dokonce máte nárok na nálezné deset procent. Předáte-li nalezenou věc policii, podíl od ní nečekejte. A ještě hůř si „spravedlnost“ pozlobíte, pokud si nalezenou věc necháte. Budete krúček od vězení.

Možná sníte o tom, že někde najdete balík peněz a život se stane peříčkem, finanční problémy pominou a na práci už nesáhnete. Pokud by se tak stalo, sen by asi netrval dlouho. Dopustili byste se trestného činu zatajení věci a policie by si na vás došlápla.

Nález vám nepatří

Co je na zemi, patří průvodčímu. To možná ve 30. letech minulého století v pražské hromadné dopravě platilo. Dnes už upravuje nakládání s nalezenou věcí občanský zákoník. A ten říká, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. A navíc v případě, že by třeba nalezená peněženka obsahovala doklady majitele, můžete ho vyhledat a peněženku mu vrátit. Zcela nejjednodušší je ale odevzdat ji na městském či obecním úřadě, v jehož území jste portmonku našli. Tam vámi sepíší záznam o převzetí nalezené věci. Některé obce mají stanovený předpis, který určuje postup, co s nalezenou věcí dál dělat. Pokud existuje, může v něm být také zmíněno právo na nálezné. Je asi lepší se sám na úřadě informovat, zda se k nálezu někdo přihlásil. Poté je možné vůči němu uplatnit právo na nálezné.

Desetinu z nálezu

Nálezné činí 10 % z ceny nálezu a také na náhradu nutných výdajů, třeba cestovného. Nálezné vám musí vyplatit majitel ztracené peněženky. A to jak v případě, kdy mu ji odevzdáte osobně, tak i tehdy, když si ji vyzvedne na obecním úřadě. Jestliže se majitel o peněženku nepřihlásí během šesti měsíců od nálezu, stává se jejím vlastníkem obec. Pak je možné uplatnit právo na nálezné vůči ní. Máte na to jen tři roky, poté vyprší promlčecí lhůta. Majitel se male může pokusit odmítnout zaplatit nálezné. To by však bylo v rozporu s občanským zákoníkem a vy byste proti nevděčníkovi mohli podat žalobu na zaplacení nálezného.

10 procent, ale ne z účtu

Z občanského zákoníku je zřejmé, že nalezenou věc je nálezce povinen odevzdat obci, pokud ji nepředal vlastníkovi. O tom, že ji musí odevzdat na policii, se ovšem v zákoníku nemluví. Jestliže však zvolíte pro odevzdání policii, měla by vás v první řadě odkázat na příslušný obecní úřad. Jinak s vámi musí sepsat záznam o převzetí věci. Pokud se policii poté nepodaří majitele ztracené věci nalézt, měla by ji opět předat obecnímu úřadu. Nálezné můžete uplatnit pouze vůči majiteli ztracené věci nebo obci, které věc eventuálně po šesti měsících připadne. Vůči policii toto právo nemáte.

Součástí nalezené věci může být i platební karta, stírací los či výherní tiket. Podle zákona máte právo na 10% nálezné i z těchto věcí. Ovšem u platební karty se nepředpokládá, že ho uplatníte ze zůstatku účtu. Musí se vycházet z hodnoty věci, u platební karty by to mohly být například náklady na pořízení nové platební karty. Pokud se podaří majitele losu či výherního tiketu najít, ten své vlastnické právo k němu prokáže a nakonec i skutečně vyhraje, pak má nálezce právo na nálezné v podobě 10% podílu na výhře.

Do vězení

Nalezená peněženka či obálka plná tisícovek svádí k tomu, aby si ji člověk nechal. Jestliže to ale uděláte, spácháte trestný čin. Pokud vám bude prokázán, hrozí vám vězení, peněžitý trest či zákaz činnosti. K trestu odnětí svobody na jeden rok můžete být odsouzeni už v případě, že si ponecháte věc, jejíž hodnota dosahuje částky nejméně 5 tisíc Kč. Až na pět let můžete jít do vězení, pokud přisvojením cizí věci získáte pro sebe či jiného člověka značný prospěch dosahující částky nejméně půl milionu korun. Až osmiletý trest vám hrozí, získáte-li prospěch velkého rozsahu, tedy nejméně 5 milionů korun. To může být právě ta situace, kdy si ponecháte výherní tiket či stírací los.

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU