10 tipů k přehledu pro zdravotní pojišťovnu za rok 2016

23.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny OSVČ vykonávající alespoň po část roku 2016 samostatnou výdělečnou činnost musí své zdravotní pojišťovně doručit přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Podívejme se na 10 důležitých bodů pro vyplnění tohoto formuláře.

Povinnost vyplnit přehled o příjmech a výdajích ("přehled") se týká pouze příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Zaměstnanci je zdravotní pojištění sraženo zaměstnavatelem a z kapitálových příjmů, z příjmů z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů se zdravotní pojištění neplatí.

1) Základní termín je do 2. května

OSVČ musí "přehled" za rok 2016 doručit příslušné zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce po řádném termínu pro podání daňového přiznání, tedy do 2. května 2017. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta o tři měsíce prodlužuje, tedy do 1. srpna 2017. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je nutno o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu informovat do 2. května (např. kopií plné moci pro daňového poradce).


Čtěte také:
5 rozdílů sociálního a zdravotní pojištění v roce 2017
Sociální pojištění v roce 2017 v deseti číslech
OSVČ a daně za rok 2016: Kteří živnostníci budou platit méně?

2) "Přehled" se vyplňuje i kvůli jednomu měsíci

Povinnost vyplnit "přehled" mají i OSVČ, které svoji samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly v loňském roce pouze po část roku, např. pouze v lednu 2016 a následně došlo k ukončení samostatné výdělečné činnosti. "Přehled" je nutno doručit i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po dobu jednoho měsíce.

3) "Přehled" se podává i při minimálních příjmech

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činnosti nemusí podávat daňové přiznání, když mají mimo příjem ze zaměstnání další zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu do 6 000 Kč za rok 2016. "Přehled" pro zdravotní pojišťovnu je však nutno podat vždy, i při pouze tisícikorunovém příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.

4) Zdravotní pojištění se platí vždy

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Zdravotní pojištění se však platí z jakéhokoliv příjmu. Zaměstnanec přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností s ročním hrubým ziskem ve výši 10 000 Kč tak zaplatí za rok 2016 na zdravotním pojištění jednorázově 675 Kč (10 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

5) Jeden nebo dva "přehledy"

Přehled za rok 2016 musí OSVČ doručit na všechny zdravotní pojišťovny, u kterých byla v roce 2016 pojištěna. Protože v roce 2016 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července, tak mohou některé OSVČ za rok 2016 podávat dva "přehledy" na dvě různé zdravotní pojišťovny.

6) Výpočet zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění za celý rok 2016 se vypočítává z vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Od vypočteného zdravotního pojištění za celý rok se odečtou zaplacené zálohy během roku. Po podání "přehledu" tak vznikne přeplatek nebo nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2016. Když je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění za rok 2016 vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Povinnost platby zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu platí pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

7) Minimální zdravotní pojištění

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2016 musí být zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního měsíčního vyměřovacího základu ve výši 13 503 Kč. Za celý kalendářní rok 2016 tedy z částky 162 036 Kč. Minimální zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2016 činí 21 875 Kč (162 036 Kč x 13,5 %).

8) Nedoplatek je nutno uhradit do 8 dní

Když je roční zdravotní pojištění vyšší než zaplacené zálohy během roku, tak vzniká nedoplatek na zdravotním pojištění, který je nutno za rok 2016 uhradit do 8 dní od odevzdání "přehledu". V případě, že jsou zaplacené zálohy vyšší než vypočtené zdravotní pojištění za celý rok, tak je možné si nechat přeplatek zaslat na účet nebo použít k úhradě příštích měsíčních záloh.

9) Výpočet nové měsíční zálohy

Na dosaženém hrubém zisku závisí, jak vysoká měsíční záloha se bude platit od odevzdání "přehledu". Nová měsíční záloha se platí poprvé za měsíc, kdy je "přehled" odevzdán. OSVČ musí měsíční zálohu zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017 činí 1 906 Kč. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí a zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání "přehledu".

10) Sankce za neplnění jsou vysoké

Doručování "přehledu" je základní povinností OSVČ. Neplnění této zákonné povinnosti je zdravotními pojišťovnami sankciováno a OSVČ může za nesplnění této povinnosti obdržet pokutu až ve výši 50 000 Kč. Při nedoručení "přehledu" je potom pojistné vypočítáno v pravděpodobné výši, což je pro OSVČ nevýhodné a z pravděpodobného pojistného je vypočteno i penále.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ