10 tipů k přehledu pro OSSZ za rok 2016

02.02.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud byla v roce 2016 alespoň v jednom měsíci vykonávána samostatná výdělečná činnost, potom je nutné doručit na místě příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Podívejme se na deset důležitých bodů pro vyplnění tohoto tiskopisu.

Zatímco u zdravotního pojištění je možnost volby zdravotní pojišťovny, tak přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 doručí na místně příslušnou OSSZ všechny OSVČ.

1) Termín pro odevzdání přehledu

Základní termín pro doručení přehledu za rok 2016 je do 2. května 2017. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je termín do 1. srpna 2018, v takovém případě je nutno tuto skutečnost doložit do 2. května 2017 (např. plnou mocí pro daňového poradce).

TIP: Aktuální daňové formuláře ke stažení.

2) Přehled se při výkonu samostatné výdělečné činnosti odevzdává vždy

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 je nutno odevzdat, i když samostatná výdělečná činnost byla v roce 2016 již ukončeně a netrvala po celý rok. Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají i zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností. Stačí, aby samostatná výdělečná činnost, ať hlavní nebo vedlejší, trvala po část roku a je nutno přehled o příjmech a výdajích odevzdat.


Čtěte také:
5 rozdílů sociálního a zdravotní pojištění v roce 2017
Sociální pojištění v roce 2017 v deseti číslech
OSVČ a daně za rok 2016: Kteří živnostníci budou platit méně?
Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?

3) Příjmy uváděné v přehledu

Do přehledu o příjmech a výdajích se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Pouze v případě, že je v součtu s příjmy ze zaměstnání dosaženo maximálního vyměřovacího základu pro placení sociálního (důchodového) pojištění, tak se uvádí i příjmy ze zaměstnání, přičemž je potřeba mít tyto příjmy doloženy potvrzením od zaměstnavatele. Příjmy formou nájmu nebo kapitálového příjmu se do přehledu nikdy neuvádí, neboť tyto příjmy nepodléhají platbě na sociální pojištění.

4) Doložení vedlejší samostatné činnosti

Samostatná výdělečná činnost mohla být vykonávána v roce 2016 jako hlavní nebo vedlejší. Správné zařazení ovlivňovalo výši měsíční zálohy během roku 2016 a výpočet sociálního pojištění za celý rok. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutno vždy včas doložit, např. potvrzením o studiu.

5) Sazba sociálního (důchodového) pojištění

Sociální (důchodové) pojištění za rok 2016 činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku 2016. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být sociální pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

6) Minimální vyměřovací základ

Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti sociální (důchodové) pojištění za rok 2016 vypočteno z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2016 činí minimální vyměřovací základ 81 024 Kč. Všechny OSVČ vykonávající v roce 2016 hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí na sociálním (důchodovém) pojištění zaplatit minimálně 23 660 Kč (81 024 Kč x 29,2 %).

7) Neplacení sociálního pojištění do limitu

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je zvýhodněn, neboť při hrubém zisku (příjem - výdaj) do limitu se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Nejčastěji se o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost jedná při zaměstnání, důchodu nebo studiu.

8) Maximální vyměřovací základ

Sociální (důchodové) pojištění se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Za rok 2016 činí maximální vyměřovací základ 1 296 288 Kč. Maximálně může tedy OSVČ na sociálním (důchodovém) pojištění za rok 2016 zaplatit 378 517 Kč (1 296 288 Kč x 29,2 %).

9) Doplacení nedoplatku na pojistném

Jestliže je na měsíčních zálohách během roku 2016 zaplaceno méně než je vypočtené sociální (důchodové) pojištění za celý rok 2016, potom je nutné nedoplatek uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

10) Výpočet nové měsíční zálohy

Od vypočteného sociálního (důchodového) pojištění za rok 2016 se bude odvíjet i nová výše měsíční zálohy. Nová měsíční záloha se zaplatí poprvé za měsíc, kdy bude přehled o příjmech a výdajích odevzdán. Splatnost zálohy je do 20. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích činí 2 061 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ