Výpočet nové zálohy na zdravotním pojištění v 7 příkladech

01.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti se měsíční záloha u zdravotního pojištění pohybuje od 0 Kč měsíčně až po desetitisícové částky. V sedmi vybraných praktických příkladech si ukážeme rozdílný výpočet měsíční zálohy u zdravotního pojištění.

Na trhu v současné době působí 7 zdravotních pojišťoven, přičemž je možné zdravotní pojišťovnu změnit. Jestliže dojde ke změně zdravotní pojišťovny, tak tato skutečnost nemá vliv na výpočet zdravotního pojištění. Výpočet zdravotního pojištění je stanoven legislativou a při stejném hrubém zisku odvádí všechny OSVČ na zdravotním pojištění stejně, bez ohledu na to, u které pojišťovny jsou pojištěny.

Přehled o příjmech a výdajích musí být doručen zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Základní termín je tedy do 2. května 2017, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. srpna 2017. Většina OSVČ však podává v jeden den daňové přiznání k dani z příjmů i přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ.

Kdy se poprvé platí nová záloha?

Od dosaženého hrubého zisku za rok 2016 se bude odvíjet nová částka měsíční zálohy po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016. Nová měsíční záloha se poprvé zaplatí za měsíc, kdy byl přehled o příjmech a výdajích odevzdán. OSVČ platí měsíční zálohy do 8. dne následujícího měsíce. Výši měsíční zálohy ovlivňuje, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Praktický příklad 1)

Podnikatel Marek dosáhl za celý rok 2016 hrubého zisku ve výši 520 000 Kč. Měsíční záloha od odevzdání přehledu za rok 2016 činí jednu dvanáctinu vypočteného zdravotního pojištění za rok 2016. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu. Nová měsíční záloha pana Marka bude tedy 2 925 Kč. Výpočet: (520 000 Kč x 50 % x 13,5 %): 12 měsíců


Čtěte také:

Praktický příklad 2)

Podnikatelka paní Kovářová dosáhla za celý rok 2016 hrubého zisku 6 400 000 Kč. U zdravotního pojištění není stanovena maximální měsíční záloha pro rok 2017 jako je tomu u sociálního pojištění (32 975 Kč). Čím vyšší hrubý zisk, tím vyšší měsíční záloha. Podnikatelka Kovářová bude od odevzdání přehledu za rok 2016 platit měsíční zálohu ve výši 36 000 Kč. Výpočet: (6 400 000 Kč x 50 % x 13,5 %): 12 měsíců

Praktický příklad 3)

Živnostnice paní Nováková dosáhla za celý rok 2016 hrubého zisku ve výši 237 500 Kč. Dle skutečně dosaženého hrubého zisku by měla měsíční záloha po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích činit 1 336 Kč. Výpočet: (237 500 Kč x 50 % x 13,5 %): 12 měsíců. Protože však paní Nováková vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, tak musí v roce 2017 platit minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč. Minimální měsíční zálohu musela paní Nováková poprvé zaplatit za leden 2017 do 8. února 2017. A stejně vysokou zálohu bude paní Nováková platit i v dalších měsících roku 2017 po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016.

Praktický příklad 4)

Pan Novotný podal v práci v lednu 2017 výpověď. Po uplynutí výpovědní lhůty začne od 1. dubna 2017 vykonávat pan Novotný samostatnou výdělečnou činnost. Pan Novotný bude vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Do 8. května 2017 bude muset pan Novotný zaplatit poprvé zálohu na zdravotním pojištění. V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí alespoň minimální měsíční záloha, v roce 2017 tedy 1 906 Kč. Dobrovolně je možné platit i vyšší měsíční zálohy, aby případný nedoplatek na zdravotním pojištění za celý rok 2017 byl nižší.

Praktický příklad 5)

Zaměstnankyně paní Králová si přivydělává od roku 2015 samostatnou výdělečnou činností. Výkon samostatné výdělečné činnosti je pro paní Královou vedlejší zdroj příjmů. Měsíční zdravotní pojištění je každý měsíc odváděno z její mzdy. Paní Králová tedy nemusí v roce 2017 platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění zaplatí paní Králová jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.


Čtěte také:

Praktický příklad 6)

Starobní důchodce pan Kouzelný zahájí v březnu 2017 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pan Kouzelný vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, neboť je za něj současně plátcem zdravotního pojištění stát. V roce 2017 tedy nemusí pan Kouzelný platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Za rok 2017 doplatí zdravotní pojištění jednorázově. V roce 2018 však již měsíční zálohy bude platit, měsíční částka bude záviset na skutečně dosaženém hrubém zisku za rok 2017.

Praktický příklad 7)

Student Pokorný si během roku 2016 přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk za rok 2016 činil 136 000 Kč. Student Pokorný odevzdal přehled o příjmech a výdajích u své zdravotní pojišťovny v únoru. Protože student Pokorný vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak se nová měsíční záloha vypočítá vždy ze skutečného hrubého zisku. Do 8. března musí tedy zaplatit poprvé novou měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 765 Kč. Výpočet: (136 000 Kč x 50 % x 13,5 %): 12 měsíců.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ