V Česku je 8. nejvyšší zdanění práce

19.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet od zaměstnavatele, a mzdovými náklady zaměstnavatele jsou daně ze mzdy. U bezdětného a svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu jsou v Česku ze zemí OECD 8. nejvyšší. Podívejme se na konkrétní výpočet.

Mzdové náklady zaměstnavatele v Česku činí nejenom hrubá mzda zaměstnance, ale rovněž povinné odvody, které zaměstnavatelé za zaměstnance odvádí. Na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatelé 25 % a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanci je dále z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem odvedena daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %). Do celkového zdanění práce je nutno zahrnout veškeré tyto daňové odvody.


Čtěte také:
Hodinová minimální mzda: V Česku 66 Kč, v Evropě i 300
Kde je ekonomická svoboda nejvyšší?
Kde ve světě je zdanění rodin nejnižší?
178 tisíc korun: Nejvyšší průměrná mzda je ve Švýcarsku

Praktický výpočet v Česku

Dle databáze OECD dosahovala průměrná roční mzda v Česku za rok 2016 částku 330 072 Kč. Zdanění práce si vypočítáme u bezdětného a svobodného zaměstnance, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka, na roční bázi. Protože počítáme povinné pojistné z roční částky, tak mohou vzniknout korunové rozdíly z důvodu zaokrouhlování pojistného při výpočtu měsíční čisté mzdy.

Výpočet zdanění práce za rok 2016

(u svobodného a bezdětného zaměstnance s průměrnou mzdou)

Text Částka

Roční hrubá mzda

330 072 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

82 518 Kč

(330 072 x 25 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

29 707 Kč

(330 072 x 9 %)

Mzdové náklady zaměstnavatele

442 297 Kč

(330 072 + 82 518 + 29 707)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

21 455 Kč

(330 072 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

14 854 Kč

(330 072 x 4,5 %)

Daňový základ

442 200 Kč

(zaokrouhleno na sta dolů)

Daň z příjmu po slevě na poplatníka

41 490 Kč

(442 200 x 15 % - 24 840)

Čistý roční příjem zaměstnance

252 273 Kč

(330 072 – 21 455 – 14 854 – 41 490)

Celkové daňové odvody

190 024 Kč

(82 518 + 29 707 + 21 455 + 14 854 + 41 490)

Zdanění práce

43,0 %

(190 024: 442 297)

vlastní výpočet autora

Zdanění práce za rok 2016 u svobodného a bezdětného zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka pracujícího za průměrnou mzdu v Česku dosahovalo 43,0 %. Z členských zemí OECD bylo zdanění práce v daném případě vyšší pouze v Belgii (54,0 %), v Německu (49,4 %), v Maďarsku (48,2 %), ve Francii (48,1 %), v Itálii (47,8 %), v Rakousku (47,1 %) a ve Finsku (43,8 %). Zdanění práce nad 40% hranicí je ještě ve Švédsku (42,8 %) ve Slovinsku (42,7 %), na Slovensku (41,5 %), v Portugalsku (41,5 %) a v Řecku (40,2 %).

OECD – rozdíly ve zdanění práce až desítky procent

Rozdíly ve zdanění jsou v členských zemích OECD značné. Za rok 2016 bylo zdanění práce u svobodného a bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu nižší než 30 % pouze v osmi členských zemích OECD, a sice v Chile (7,0 %), na Novém Zélandu (17,9 %), v Mexiku (20,1 %), ve Švýcarsku (21,8 %), v Izraeli (22,1 %), v Koreji (22,2 %), v Irsku (27,1 %) a v Austrálii (28,6 %).

Zdanění pod 40% hranicí je ještě ve Velké Británii (30,8 %), v Kanadě (31,4 %), v USA (31,7 %), v Japonsku (32,4 %), na Islandu (34,0 %), v Polsku (35,8 %), v Norsku (36,2 %), v Dánsku (36,5 %), v Nizozemí (37,5 %), v Turecku (38,1 %), v Lucembursku (38,4 %), v Estonsku (38,9 %) a ve Španělsku (39,5 %).

V členských zemích Evropské unie je zdanění práce v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD vyšší. Hlavním důvodem je především vyšší sociální pojištění. Nemocenské dávky i státní důchody jsou však v členských zemích Evropské unie vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích.


Pramen: OECD, OECD Tax Database, Dataset: Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ