Zrušení superhrubé mzdy: O kolik vám vzroste příjem?

20.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Program ODS počítá s daňovými změnami, které by měly zvýšit čistou mzdu všem zaměstnancům. Jedná se o zrušení institutu superhrubé mzdy. Porovnejme si výpočet čisté mzdy dle aktuální legislativy a dle programu ODS u jednotlivých mezd.

Dle programu ODS by měli všichni zaměstnanci při stejné hrubé mzdě vyšší čistou mzdu, kterou za svoji práci obdrží na bankovní účet. Důvodem by bylo zrušení institutu superhrubé mzdy a výpočtu daně z příjmu fyzických osob z hrubé mzdy zaměstnance. V roce 2017 se daň z příjmu počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o odvody zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném. Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. V roce 2017 odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 34 % na povinném pojistném (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Nejvyšší daňové úspory by dosáhli lidé (zaměstnanci i OSVČ) s vysokými příjmy, neboť ve svém programu ODS počítá se zrušením solidární daně z příjmu fyzických osob a obnovením stropu pro odvod zdravotního pojištění. Strop pro platbu zdravotního pojištění by byl na úrovni stropu pro odvod sociálního pojištění. Za celý kalendářní rok 2017 se bude odvádět sociální pojištění do částky 1 355 136 Kč, zdravotní pojištění se platí z celého příjmu. Program ODS počítá i se snížením odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance na povinném pojistném o 2 %. Při stejných mzdových nákladech zaměstnavatelů by tak mohli mít zaměstnanci vyšší hrubou mzdu o tuto částku.


Čtěte také:
V Česku je 8. nejvyšší zdanění práce
178 tisíc korun: Nejvyšší průměrná mzda je ve Švýcarsku
Hodinová minimální mzda: V Česku 66 Kč, v Evropě i 300

Praktický výpočet

Zaměstnanec Pokorný má hrubou mzdu 21 000 Kč, mzdové náklady zaměstnavatele jsou 28 140 Kč (21 000 Kč x 1,34). Při snížení odvodů placených zaměstnavatelem o 2 % by mohla hrubá mzda zaměstnance stoupnout na 21 318 Kč, přičemž mzdové náklady zaměstnavatele by byly stejné.

TIP: Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

Kdo platí solidární daň?

Solidární zvýšení daně v roce 2017 činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu) a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu) a částkou 1 355 136 Kč. Měsíčně se platí solidární daň, když je hrubá mzda vyšší než 112 928 Kč.

Praktický výpočet

Paní Nováková má v roce 2017 hrubou měsíční mzdu ve výši 24 800 Kč. Paní Nováková při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Jak vysoká je čistá mzda paní Novákové dle legislativy roku 2017? A jak vysoká by byla čistá mzda paní Novákové dle daňového programu ODS?

Položka Aktuální stav Program ODS

Hrubá mzda

24 800 Kč

24 800 Kč

Sociální pojištění

1 612 Kč

(24 800 x 6,5 %)

1 612 Kč

(24 800 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

1 116 Kč

(24 800 x 4,5 %)

1 116 Kč

(24 800 x 4,5 %)

Daňový základ

33 300 Kč

(24 800 x 1,34, na sta nahoru)

24 800 Kč

Daň z příjmu

4 995 Kč

(33 300 x 15 %)

3 720 Kč

(24 800 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daň z příjmu po slevě

2 925 Kč

(4 995 – 2 070)

1 650 Kč

(3 720 – 2 070)

Celkové odvody zaměstnance

5 653 Kč

(1 612 + 1 116 + 2 925)

4 378 Kč

(1 612 + 1 116 + 1 650)

Čistá mzda na účet

19 147 Kč

(24 800 – 5 653)

20 422 Kč

(24 800 – 4 378)

vlastní výpočet autora

Paní Nováková by měla čistou mzdu vyšší o 1 275 Kč. O tuto částku by paní Nováková zaplatila méně na dani z příjmu fyzických osob. Odvody na zdravotním pojištění a sociálním pojištění by zůstaly stejné.

V níže uvedené tabulce máme uvedenu čistou mzdu u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, dle aktuální legislativy a programu ODS u jednotlivých mezd.

Hrubá mzda Čistá mzda v roce 2017 Čistá mzda dle programu ODS Zvýšení čisté mzdy (v Kč) Zvýšení čisté mzdy (v %)

11 000 Kč

9 640 Kč

9 790 Kč

150 Kč

1,36 %

16 000 Kč

13 085 Kč

13 910 Kč

825 Kč

5,16 %

21 000 Kč

16 530 Kč

17 610 Kč

1 080 Kč

5,14 %

26 000 Kč

19 975 Kč

21 310 Kč

1 335 Kč

5,13 %

31 000 Kč

23 420 Kč

25 010 Kč

1 590 Kč

5,13 %

36 000 Kč

26 865 Kč

28 710 Kč

1 845 Kč

5,13 %

41 000 Kč

30 310 Kč

32 410 Kč

2 100 Kč

5,12 %

46 000 Kč

33 755 Kč

36 110 Kč

2 355 Kč

5,12 %

50 000 Kč

36 520 Kč

39 070 Kč

2 550 Kč

5,10 %

60 000 Kč

43 410 Kč

46 470 Kč

3 060 Kč

5,10 %

70 000 Kč

50 300 Kč

53 870 Kč

3 570 Kč

5,10 %

80 000 Kč

57 190 Kč

61 270 Kč

4 080 Kč

5,10 %

90 000 Kč

64 080 Kč

68 670 Kč

4 590 Kč

5,10 %

100 000 Kč

70 970 Kč

76 070 Kč

5 100 Kč

5,10 %Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 20 krát