Zjistěte si, do kdy máte smlouvu s dodavatelem energií

09.05.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Přechod k novému dodavateli elektřiny nebo zemního plynu stále častěji komplikují smlouvy se závazkem. Když je nevypovíte ke správnému datu, energetické společnosti vyhrožují sankcemi. A navíc často odmítají sdělit, kdy vám smlouva na dobu určitou končí. Co s tím?

Smlouvy se závazkem odběru elektřiny nebo zemního plynu na dva či tři roky jsou dnes už běžné. Přesto je většina spotřebitelů přesvědčena, že mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, kterou můžou kdykoli vypovědět. Když se rozhodnou dodavatele změnit, následuje překvapení – dopis od stávajícího dodavatele, kde vyčísluje sankce za předčasné ukončení smlouvy. Pokuta, která má dodavatelům „kompenzovat ušlý zisk“ často dosahuje několika tisíc korun.

Čtěte smlouvy, než podáte výpověď

Pokud už dopis s informací o sankci za předčasné ukončení smlouvy přijde, můžete vzít výpověď zpět a zaplacení pokuty se tak vyhnout. Výpověď můžete podat znovu ke správnému datu. Často je ale komplikované zjistit, na jak dlouho jste si smlouvu na dobu určitou u svého dodavatele sjednali. Pátrání po správném termínu se potom podobá detektivní práci.


Čtěte také:
Srovnání Česko versus okolní země: Kde je nejdražší elektřina?
Už zase zvoní. Podomní prodejci elektřiny mají nové triky
Smlouvy na dobu určitou: Jak odejít od dodavatele elektřiny bez sankce?
Nesedí vám vyúčtování elektřiny nebo plynu? Nedejte se a reklamujte ho

Některé smlouvy totiž například obsahují ustanovení, že se uzavírají na dobu neurčitou. Pod ním je ale, mnohdy malými písmenky, uvedeno, že spotřebitel si vyžádal uzavření produktu s výhodnější cenou elektřiny nebo plynu. Se jménem produktu se většinou váže i číslovka 24 nebo 36, která odkazuje k počtu měsíců, na něž byla smlouva uzavřena. Když je takové políčko ve smlouvě zaškrtnuto, je zřejmé, že zákazník si sjednal tento produkt. Smlouva proto není uzavřena na dobu neurčitou, ale na dobu určitou.

Jindy může být informace o tom, že smlouva na dodávky energie byla sjednána na dobu určitou, uvedena v obchodních nebo smluvních podmínkách, které nejsou přímo napsány na smlouvě. Zákazník je dostává jako samostatný soubor, který má i několik stran popsaných drobným písmem.

Krom toho je častým jevem, že smlouva na dobu neurčitou se změní na smlouvu se závazkem podepsáním dodatku ke smlouvě. To může proběhnout velmi nenápadně. Dodavatel například pošle domácnosti dopis, ve kterém nabízí slevu. Přiloží dodatek, který zákazník podepíše, aniž by si povšiml, že se tím zavazuje odebírat energii další dva nebo tři roky. „Často se tak děje například při retenčních nabídkách, kdy dodavatelé nabízí lepší cenu zákazníkům, kteří požádali o přechod k jinému dodavateli. Jsou známy i případy, kdy si zákazník nevědomky změnil smlouvu na dobu určitou při výměně jističe. Při jakémkoli jednání s dodavateli je tedy nutné být ostražití a nepodepisovat nic bez předchozího uvážení,“ uvádí Lukáš Zelený ze spotřebitelské organizace dTest.

Smlouvy se automaticky prodlužují

Spotřebitelé mají často za to, že když už je smlouva uzavřená na dobu určitou, například do 31. 12. 2017, k tomuto termínu samy od sebe končí, nebo se mění na smlouvu na dobu neurčitou. Ano, v některých případech se smlouva skutečně může změnit na dobu neurčitou, ale většinou se automaticky prodlužuje, a to zpravidla na stejné období, na které byla uzavřena. „Automatické prodloužení považujeme za přínosné pro spotřebitele jen v případě, že jím dochází k prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. V tomto případě totiž chrání zákazníka před tím, aby se ocitl bez dodávek energií, když zapomene, že má smlouvu uzavřenou na dobu určitou,“ dodává Lukáš Zelený.

Pokud se ale prodlouží smlouva opět na další dobu určitou, například na další dva roky, tak se jedná o překážku bránící změně dodavatele, protože takto prodlouženou smlouvu nelze vypovědět buď vůbec, nebo jen s peněžitou sankcí. Některé země EU vyřešily problém s automatickým prodlužováním smluv tak, že pokud dojde k automatickému prodloužení, lze takovou smlouvu na základě zákona kdykoli během jejího trvání vypovědět bez sankce ve lhůtě jednoho měsíce. Takovou možnost ale zatím spotřebitelé v Česku nemají. Dodavatelé jim ani nepíšou termín nejbližšího možného ukončení dodávek bez sankcí přímo do vyúčtování, jak je třeba zvykem ve Velké Británii nebo v Německu.

Bič na dodavatele není

Energetický regulační úřad tak ročně řeší tisíce stížností na nekorektní jednání dodavatelů energií, množí se zejména podněty od spotřebitelů, kteří chtějí ukončit smlouvu a ptají se svého dodavatele, kdy mohou odejít bez sankcí. Nárok na tuto informaci řeší energetický zákon, ale také nový Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem, který Energetický regulační úřad nedávno vydal. Potíž je ale v tom, že funguje na principu dobrovolnosti. Součástí nového kodexu dodavatelů je i požadavek zveřejnit datum nejbližšího možného ukončení smluv na fakturách.

„Všichni slušní dodavatelé energií by svůj podpis měli připojit pod aktualizovaný Etický kodex, ať už minulý podepsali, či nikoliv. Dají tak dobrovolně najevo svou vůli chovat se k zákazníkům slušně, slušněji, než jim nakazuje samotný zákon. Zároveň radím zákazníkům, aby při výběru nového dodavatele energií vždy přihlíželi k tomu, zda jimi vybraná společnost Etický kodex podepsala,“ sdělila Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

A pokud na dodavatele nezabere ani Etický kodex, je nutné, aby se prozatím spotřebitelé obrnili trpělivostí a boj za zjištění správného termínu odchodu od dodavatele nevzdávali. Někdy se ho podaří zjistit – třeba když napotřetí, zavoláte na zákaznickou linku dodavatele a narazíte na slušného operátora, který vás alespoň navede, kde ve smlouvě pátrat.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ