Smlouvy na dobu určitou: Jak odejít od dodavatele elektřiny bez sankce?

24.02.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Smlouvy na dobu určitou jsou mnohdy zapeklité. Uzavírají se na dva nebo tři roky, ale po uběhnutí této lhůty se většinou automaticky prodlouží na další období. Navíc je třeba uhlídat termín podání výpovědi. Jaké jsou vaše šance uspět u dodavatele s výpovědí? A jak odejít bez sankcí?

Domácnosti mnohdy ani netuší, jaký typ závazku u svého dodavatele mají. Dříve byly standardem smlouvy na dobu neurčitou, které jste mohli kdykoli v průběhu roku vypovědět a po třech měsících jste byli volní a mohli odebírat elektřinu od jiné společnosti. Časy se ale změnily společně s tím, jak se české domácnosti naučily vybírat si dodavatele a vyjednávat si lepší nabídky.

Smlouvy se závazkem, uzavřené na několik let, zavedli nejdříve alternativní dodavatelé, většinou v souvislosti s podomním prodejem. Smlouvy na dobu určitou začali postupně využívat i velcí dodavatelé elektřiny nebo zemního plynu, jako je třeba ČEZ, E.ON, innogy (dříve RWE) nebo Pražská energetika. Smlouvy se závazkem se pojí například s výhodnějšími nabídkami na dodávky elektřiny nebo zemního plynu, s nimiž energetické firmy oslovují odběratele.

Jaké smlouvy máte s dodavatelem?

Někdy je ustanovení ve smlouvě tak komplikované, že je těžké zjistit, od jakého data je doba určitá počítaná. V některých případech totiž dodavatelé ve smlouvě píšou, že se počítá například od data zahájení dodávky, to ovšem na smlouvě nemusí být uvedeno. Podobných chytáků může být ve smlouvách na dobu určitou víc a odběratel se jen komplikovaně dopočítává, do kdy byla smlouva uzavřena.

Pokud domácnost dodavatele měnit nechce, zpravidla ji nemusí zajímat, jaký typ smlouvy má uzavřený. Komplikace mohou přijít, pokud u dodavatele podá výpověď v domnění, že má smlouvu na dobu neurčitou, ale dodavatel po domácnosti požaduje zaplacení smluvní pokuty. „Smlouvu na dobu určitou může mít sjednáno více než 70 procent spotřebitelů. Ze zkušenosti ale víme, že se mnoho spotřebitelů domnívá, že uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou,“ komentuje situaci na trhu s energiemi Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Sankce za předčasné ukončení smlouvy přitom může dosahovat až několika tisíc korun. O možných smluvních pokutách se zpravidla dočtete ve smluvních podmínkách. Zde jsou ale uvedeny jen obecné informace a „ceník pokut“ u většiny dodavatelů nenajdete. Pokud vypovíte smlouvu na dobu určitou k nesprávnému termínu, přijde vám od dodavatele upozornění, že buď svoji výpověď stáhnete, nebo musíte zaplatit. Proto je důležité si dobře pročíst smluvní podmínky a prověřit si, do kdy smlouva platí.


Čtěte také

Do kdy máte smlouvu s dodavatelem?

Je nutné podotknout, že smlouvy se závazkem se ve většině případů automaticky prodlužují, zpravidla na stejné období jako byly uzavřeny. Pokud neuhlídáte termín výpovědi, budete další rok, dva nebo tři muset čekat. Někteří dodavatelé požadují zaslat výpověď i tři měsíce předem. Automatické prodloužení smlouvy je v pořádku, pokud se mění na dobu neurčitou, protože chrání zákazníka před tím, aby se ocitl bez dodávek energií. „Pokud se ale smlouva prodlouží opět na další dobu určitou, například na další dva roky, tak se jedná o překážku bránící změně dodavatele. Takto prodlouženou smlouvu totiž nelze vypovědět buď vůbec, nebo jen s peněžitou sankcí,“ dodává Lukáš Zelený.

Zjistit termín, do kdy vám platí smlouva na dobu určitou, je mnohdy komplikované. V takovém případě se můžete opřít o energetický zákon, který od 1. ledna 2016 ukládá dodavatelům energií povinnost poskytnout spotřebiteli na jeho žádost pravdivé a úplné informace nezbytné k uskutečnění změny dodavatele energií. To znamená, že na vaši žádost by vám měl dodavatel poskytnout všechny informace, které se týkají obsahu smlouvy, tedy i termínu, do kdy byla sjednána. Pokud dodavatelé neposkytují spotřebitelům požadované informace o jejich smlouvě, jednají nejen proti dobrým mravům, ale i protizákonně.

Praxe bohužel ukazuje, že ne vždy jsou dodavatelé ochotni informace sdělit. V tomto případě se vyplatí vytrvalost a znalost legislativy. Stává se totiž, že zatímco jeden operátor na zákaznické lince je neochotný a informace vám sdělit nechce, jiný vám je poskytne.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ