7 daňových povinností zaměstnance

24.05.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává a odvádí na účty příslušných institucí zaměstnavatel. Na co však nesmí zaměstnanci zapomenout, aby splnili zákonné povinnosti a aby neplatili zbytečně vyšší daně?

Přestože jsou daňové povinnosti zaměstnanců oproti osobám samostatně výdělečně činným minimální, tak si je musí plnit. Základní povinností všech zaměstnanců je oznámení mzdové účetní při nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny jsou pojištěni. Zdravotní pojišťovnu je možné během roku změnit. Vždy od 1. ledna nebo od 1. července.

Změna zdravotní pojišťovny

Změnu zdravotní pojišťovny je nutné neprodleně oznámit mzdové účetní. Při nesplnění této zákonné povinnosti by zaměstnavatel odváděl zdravotní pojištění na účet nesprávné zdravotní pojišťovny, přičemž by mu následně bylo v budoucnu vyměřeno penále novou zdravotní pojišťovnou a úhradu tohoto penále by mohl zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci.

Oznamovací povinnost státních pojištěnců

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Mezi státní pojištěnce patří např. studenti, penzisté nebo ženy na rodičovské dovolené. Když státní pojištěnec nastoupí do zaměstnání, tak musí tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli a tuto skutečnost doložit (např. penzisté rozhodnutím o přiznání důchodu). Jestliže pracuje státní pojištěnec na zkrácený úvazek a má hrubou mzdu nižší než minimální mzdu ve výši 11 000 Kč, tak se při výpočtu zdravotního pojištění neprovádí dopočet do minima jako u ostatních zaměstnanců. Zdravotní pojištění ze mzdy se u státních pojištěnců vždy vypočítává ze skutečné hrubé mzdy.

Podepsat či nepodepsat prohlášení k dani

Při výpočtu čisté měsíční mzdy mají všichni zaměstnanci nárok na uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. A při splnění nároku na další daňové slevy (např. na studenta nebo invaliditu) nebo při nároku na daňové zvýhodnění na děti, se uplatní při výpočtu čisté měsíční mzdy i tyto další daňové slevy nebo daňové zvýhodnění. Daňové slevy však uplatní mzdová účetní pouze v případě, že zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani. Tento růžový formulář je ale možné mít pro dané období podepsán pouze u jednoho zaměstnavatele.

Doložení nároku na daňové slevy

Při podepsáném prohlášení k dani není nutné žádným způsobem prokazovat nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka. Pro uplatnění ostatních daňových slev nebo daňového zvýhodnění je nutné předložit příslušné doklady. Např. pro uplatnění slevy na studenta v měsíční částce 335 Kč je nutné doručit mzdové účetní potvrzení o studiu od školy, pro uplatnění slevy na invaliditu rozhodnutí o důchodu. Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 210 Kč měsíčně, na invaliditu třetího stupně potom 420 Kč měsíčně. Pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti je potřeba předložit rodné listy dětí a dále potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, pokud druhý z rodičů není zaměstnancem, tak se doručí čestné prohlášení. Důvodem je skutečnost, že daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.


Jaké jsou daňové slevy?


Změny během roku

Když dojde k jakékoliv změně ovlivňující daňové povinnosti během roku, např. narození dítěte, odebrání invalidního důchodu, tak je nutné tyto změny neprodleně oznámit mzdové účetní, aby byla správně vypočtena zálohová daň z příjmu fyzických osob.

Povinnost podat daňové přiznání

Když bude mít zaměstnanec z různých důvodů povinnost podat daňové přiznání za rok 2017, např. z důvodu přivýdělku formou samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo souběžné práci pro dva zaměstnavatele, kde je z obou hrubých mezd odvedena zálohová daň z příjmu, tak si zaměstnanec k vyplnění daňového přiznání vyžádá od zaměstnavatele „potvrzení o zdanitelných příjmů za rok 2017“.

Doklady pro provedení ročního zúčtování daně

Jestliže zaměstnanci nemají povinnost podat daňové přiznání, tak mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Některé daňové slevy (na manželku/a s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč a školkovné) a všechny nezdanitelné položky jde uplatnit pouze jednou za rok. Chce-li zaměstnanec splňující podmínky pro uplatnění výše uvedených dvou daňových slev a daňových odpočtů obdržet daňovou vratku, protože během roku zaplatil na daňových zálohách více, než je jeho roční daňová povinnost, potom musí mzdové účetní včas doložit všechny potřebné doklady (např. potvrzení školky, banky, penzijní společnosti nebo pojišťovny).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ