Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.

19.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob za rok 2017 snižují daňové slevy. Jaké daňové slevy je možné v daňovém přiznání uplatnit a v jaké výši? Podívejme se na praktické příklady.

Daňové slevy jsou slevy na dani z příjmu fyzických osob, která vám přímo sníží daňovou povinnost. Ta může být díky daňovým slevám klidně nulová, a pokud jste během roku platili pravidelné zálohy na daň z příjmu, tak vám může vzniknout i nárok na daňovou vratku, tedy stát vám peníze zaplacené v roce 2017 na daň z příjmu vyplatí po podání daňového přiznání zpět. 

Pozor: Z důvodu uplatnění daňových slev ovšem nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká pouze v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než daň z příjmu po uplatněných slevách. 

V článku se zaměříme na čtyři daňové slevy: na poplatníka, na manželku (manžela), na invaliditu prvního stupně a na invaliditu druhého stupně. A podíváme se na praktické příklady, jak se daná daňová sleva uplatňuje.

1) Sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč

Všichni daňoví poplatníci podávající daňové přiznání za rok 2017 uvedou v daňovém přiznání základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Daňová sleva na poplatníka náleží vždy v plné výši. Nárok na slevu na poplatníka mají všichni, tedy i např. výděleční studenti, penzisté nebo ženy na rodičovské dovolené.

OSVČ pouze část roku

Paní Krátká byla po celý rok 2017 na rodičovské dovolené. Od dubna 2017 začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní paní Krátká daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přestože byla samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku.

Nepodepsané prohlášení k dani

Studentka Novotná si během roku 2017 přivydělávala pro několik zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, v souhrnu ve výši 100 000 Kč. U žádného zaměstnavatele nepodepsala slečna Novotná prohlášení k dani. V daňovém přiznání uplatní slečna Novotná daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč. A to i když pracovala pouze po část roku a pouze na dohodu o provedení práce s nepodepsaným prohlášením k dani. Z důvodu podání daňového přiznání obdrží slečna Novotná sraženou daň z příjmu v plném rozsahu zpět.

Kdy můžete uplatnit slevu na manželku

(foto: Shutterstock)

2) Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč (nebo 49 680 Kč)

Jestliže manželka (manžel) neměla v roce 2017 vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč, tak je možné v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak se částka zvyšuje na 49 680 Kč. Do vlastního příjmu manželky se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované v § 35ba) zákona o dani z příjmu (zejména dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, stipendium). Při uzavření manželství v průběhu roku je možné daňovou slevu uplatnit poprvé za měsíc, ve kterém byla podmínka manželství splněna k 1. dni daného měsíce. 

Sleva, když nejste manželé?

Slečna Pilná žije již pět let s druhem v jedné domácnosti a vychovávají spolu dceru. Přestože slečna Pilná neměla za rok 2017 vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč, tak její druh nemůže v daňovém přiznání na ni uplatnit daňovou slevu. V zákoně o dani z příjmu je výslovně stanoveno, že lze uplatnit slevu pouze na manželku (manžela).

Počítá se výplata za prosinec?

Paní Dvořáková byla v lednu až srpnu na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítá. Od září do prosince 2017 pracovala. Paní Dvořáková měla hrubou mzdu ve všech měsících 20 000 Kč. Přestože v roce 2017 obdržela paní Dvořáková výplatu pouze za září, říjen a listopad a obdržená částka v roce 2017 byla do limitu, tak nemůže manžel uplatnit daňovou slevu na manželku. Do rozhodného příjmu se totiž počítá i mzda za prosinec 2017, kterou obdržela paní Dvořáková začátkem ledna 2018. Vlastní příjmy paní Dvořákové tak byly nad limit.

Formuláře ke stažení: Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

3) Sleva na invaliditu I. a II. stupně ve výši 2 520 Kč

Nárok na daňovou slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč má invalidní důchodce pobírající invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

Paní Králová pobírala po celý rok 2017 invalidní důchod I. stupně. Od července začala paní Králová vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní paní Králová daňovou slevu na invaliditu v plné výši 2 520 Kč, přestože výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Rozhodující je skutečnost, že paní Králová pobírala invalidní důchod I. stupně po celý kalendářní rok 2017.

4) Sleva na invaliditu III. stupně ve výši 5 040 Kč

Nárok na rozšířenou daňovou slevu na invaliditu III. stupně ve výši 5 040 Kč mají poplatníci, kteří pobírali invalidní důchod třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni. Dále zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník invalidní ve třetím stupni, ale žádost to invalidní důchod byla zamítnuta z důvodu nezískání potřebné doby pojištění.

Pan Kučera pobíral invalidní důchod III. stupně do 13. června 2017. Následně od 14. června začal pan Kučera pobírat invalidní důchod II. stupně. Pan Kučera vykonával po celý rok 2017 samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní slevu na invaliditu třetího stupně za 6 měsíců (leden až červen 2017), tedy 2 520 Kč (6 x 420 Kč) a na invaliditu druhého stupně za 6 měsíců (červenec až prosinec 2017), tedy 1 260 Kč (6 x 210 Kč).

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ