Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.

20.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


V daňovém přiznání lze uplatnit několik různých daňových slev. V úvodním článku jsme se v praktických příkladech zaměřili na daňovou slevu na poplatníka, na manželku a na invaliditu. Nyní se blíže podíváme na druhou polovinu daňových slev, které lze uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017.

Jaké daňové slevy je možné v daňovém přiznání uplatnit na poplatníka, na manželku a na invaliditu naleznete v prvním článku ze série zde: Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I. Dneska se pojďme podívat na další daňové slevy, které můžete ve svém daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit.

5) Průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Většina držitelů průkazu ZTP/P pobírá i invalidní důchod, tito občané mají potom nárok na daňovou slevu na invaliditu, průkaz ZTP/P a samozřejmě i na slevu na poplatníka.

Pan Kousal pobíral po celý kalendářní rok 2017 invalidní důchod II. stupně a současně byl po celý rok 2017 držitelem průkazu ZTP/P. Pan Kousal si přivydělávala výkonem samostatné výdělečné činnosti. V daňovém přiznání uplatní pan Kousal daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, daňovou slevu na invaliditu II. stupně ve výši 2 520 Kč a daňovou slevu na průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč. Daňové slevy činí celkem 43 500 Kč. Roční hrubý zisk (příjem - výdaj) pana Kousala činil 280 000 Kč. Pan Kousal tak na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic. Vypočtená daň z příjmu činí 42 000 Kč (280 000 Kč x 15 %). Po uplatnění daňových slev v souhrnné výši 43 500 Kč je daň z příjmu fyzických osob nulová. Uvedené tři daňové slevy snižují daňovou povinnost maximálně do nuly. I když je daňová povinnost pana Kousala nulová, tak musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017.

6) Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč

Sleva na studenta náleží až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Slevu lze naposledy uplatnit za měsíc, kdy student dosáhne věku 26 let (nebo 28 let). V případě, že bylo studium ukončeno v průběhu roku, tak se uplatňuje poměrná část daňové slevy.

Studium po celý rok a zahájení podnikání

Studentka vysoké školy slečna Benešová zahájila v dubnu 2017 samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní slečna Benešová slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, přestože samostatnou výdělečnou činnost vykonávala pouze po část roku. Důležité je, že splňovala podmínku studia po celý kalendářní rok 2017.

Ukončení studia

Pan Borský maturoval v květnu a již od června začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pan Borský v daňovém přiznání za rok 2017 uplatní poměrnou část daňové slevy ve výši 1 675 Kč (5 měsíců x 335 Kč). Pokud by pan Borský zahájil samostatnou výdělečnou činnost až v září a během posledních prázdnin neměl příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, potom by mohl uplatnit daňovou slevu na studenta za měsíce leden až srpen ve výši 2 680 Kč (8 měsíců x 335 Kč).

Školkovné - sleva na daní

(foto: Shutterstock)

7) Sleva za umístnění dítěte, maximálně 11 000 Kč

Výše tzv. školkovného odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatním v roce 2017 v předškolním zařízení, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o dani z příjmu. Maximálně je možné za rok 2017 uplatnit školkovné ve výši 11 000 Kč na každé dítě. Slevu na dani je možné uplatnit pouze, když dítě žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Daňovou slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů. Nelze slevu mezi rodiče dělit, vždy v celém rozsahu ji uplatní jeden z nich. Slevu za umístění dítěte mohou uplatnit i OSVČ stanovující výdaje paušálem.

Podnikatelka Kopecká vede evidenci příjmů s využitím výdajového paušálu. Zaplacené školkovné za rok 2017 činí 15 000 Kč. Školkovné nemůže ale uplatnit v celé této výši, ale pouze do limitu 11 000 Kč. 

Formuláře ke stažení: Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

8) Sleva na evidenci tržeb ve výši 5 000 Kč

Slevu na EET mohou v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit pouze OSVČ, které v roce 2017 zaevidovaly poprvé tržbu, která má být dle zákona o EET evidována. Podnikatelé a živnostníci, kteří zaevidovali tržbu dle zákona o EET už v roce 2016, nemohou slevu na EET v daňovém přiznání za rok 2017 znovu uplatnit. Výše slevy na EET činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Manželé Zelení podnikají každý individuálně. Každý z manželů přitom v roce 2017 přitom poprvé zaevidoval tržbu podléhající EET. Nárok na daňovou slevu na EET ve výši 5 000 Kč bude mít paní Zelená i pan Zelený.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ