Studentská daňová sleva v příkladech

01.12.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Studující zaměstnanci mají nárok na daňovou slevu na studenta. Co je dobré o slevě na studenta vědět, si ukážeme v praktických příkladech.

Sleva na studenta činí 4 020 Kč za celý rok a náleží za dobu, po kterou se daňový poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let.

Zaměstnání a sleva na studenta

Studenti, kteří během studia pracují, uplatňují při výpočtu čisté měsíční mzdy u svého zaměstnavatele měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a měsíční slevu na studenta ve výši 335 Kč. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani a doručení potvrzení o studiu mzdové účetní. Při souběžné práci pro dva zaměstnavatele lze daňové slevy uplatnit pouze jednou. Sleva na studenta snižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob pouze do nuly. Z důvodu uplatnění daňové slevy na studenta nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako je tomu u daňového zvýhodnění.

Praktický příklad 1)

Studentka Kadlecová pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele A, kde má hrubou mzdu 14 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a slevu na studenta ve výši 335 Kč. Měsíční záloha na dani z příjmu tedy činí 415 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

14 000 Kč

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

18 800 Kč
(14 000 Kč x 1,34)

Daň z příjmu

2 820 Kč

(18 800 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Sleva na studenta

335 Kč

Záloha na dani z příjmu

415 Kč

(2 820 Kč – 2 070 Kč – 335 Kč)

V prosinci si studenta Kadlecová přivydělá pro zaměstnavatele B na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč, u zaměstnavatele B již nemůže uplatnit daňové slevy.

Praktický příklad 2)

Studentka Marková si přivydělává na zkrácený úvazek 11 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka a slevu na studenta. Souhrnná částka daňových slev činí tedy 2 405 Kč (2 070 Kč + 335 Kč). Vypočtená daň z příjmu je však 2 220 Kč (11 000 Kč x 1,34, (na sta nahoru) x 15 %). Studentka Marková tedy nevyužije v plném rozsahu daňovou slevu na studenta. Na dani z příjmu fyzických osob sice nezaplatí nic, ale přestože jsou daňové slevy vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak nemůže žádné peníze od státu obdržet jako daňový bonus.

Roční zúčtování daně a daňové přiznání

ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání uplatní studenti daňovou slevu na studenta dle rozhodných skutečností za celý rok, i když pracovali pouze několik měsíců, např. od září. O roční zúčtování daně mohou požádat studenti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, svého posledního zaměstnavatele.

Praktický příklad 3)

Pan Procházka úspěšně ukončil studium na střední škole maturitou a následně si udělal poslední prázdniny. Od 1. srpna zahájil samostatnou výdělečnou činnost. Pan Procházka musí za rok 2017 podat na finančním úřadu daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní v plném rozsahu daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňovou slevu na studenta v poměrné výši 2 345 Kč (za měsíce leden až červenec, tedy 335 Kč x 7 měsíců). Pan Procházka uplatní za rok 2017 v daňovém přiznání slevu na studenta, přestože v době výkonu samostatné výdělečné činnosti již studentem nebyl.

Snižuje se pouze daň z příjmu

Daňová sleva na studenta má vliv pouze na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá sleva na studenta žádný vliv. I pro výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění však platí pro výdělečně činné studenty určitá zvýhodnění. Při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být u studujících zaměstnanců dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění je vždy vypočteno ze skutečného vyměřovacího základu. Výkon samostatné výdělečné činnosti během studia je považován za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojištění a sociální pojištění se tedy vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč, při výkonu vedlejší činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad 4)

Studentka Válková pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 10 000 Kč. Z hrubé mzdy je jí sraženo zdravotní pojištění ve výši 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč). Zaměstnavatel za ní platí zdravotní pojištění ve výši 900 Kč (9 % z 10 000 Kč). Zdravotní pojištění se slečně Válkové vypočítá ze skutečné hrubé mzdy. Pokud by slečna Válková nebyla studentkou, tak by ji na zdravotním pojištění v roce 2017 bylo sraženo 585 Kč (v roce 2018 již 747 Kč), protože zdravotní pojištění by muselo být zaplaceno alespoň z minimální mzdy a doplatek do minima je vždy na straně zaměstnance, zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ