Výpočet mzdy - daňový bonus

Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem. Jedná se o případ, kdy plátce daně nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen daňový bonus. Daňový bonus je možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximální výše částky je od roku 2021 zrušena (do roku 2020 byla max. výše 60 300 Kč ročně).


Zaztímco do roku 2017 si daňový bonus mohl uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, od zdaňovacího období roku 2018 je třeba mít příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené k počátku příslušného zdaňovacího období a to pouze dle § 6 (příjem ze závislé činnosti) a § 7 (příjem z podnikání). Pro rok 2021 je minimální mzda stanovena na 15 200 Kč. Pro čerpání daňového bonusu je v roce 2021 třeba dosáhnout ročního příjmu alespoň ve výši 91 200 Kč (6 * minimální mzda).   

Pokud máte hrubou mzdu 20 000 Kč a dvě děti, na které uplatňujete daňové zvýhodnění. Daňový bonus se  v roce 2021 vypočte takto:

  Částka v Kč
Hrubá mzda pana Nováka 20 000
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 900
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1 800
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 300
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 4 960
Sleva na poplatníka 2 320
Daňové zvýhodnění
(1267 Kč - 1. dítě,
1617 Kč - 2. dítě)
2 884
Záloha na daň z příjmu fyzických osob 0
Daňový bonus 2 204
Čistá mzda 20 004


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 23 krát


Související články: