Výpočet mzdy 2024: daňový bonus

Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem. Jedná se o případ, kdy plátce daně nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen daňový bonus. Daňový bonus je možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximální výše částky je od roku 2021 zrušena (do roku 2020 byla max. výše 60 300 Kč ročně).

Zaztímco do roku 2017 si daňový bonus mohl uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, od zdaňovacího období roku 2018 je třeba mít příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené k počátku příslušného zdaňovacího období a to pouze dle § 6 (příjem ze závislé činnosti) a § 7 (příjem z podnikání).

  • Pro rok 2024 je minimální mzda stanovena na 18 900 Kč. Pro čerpání daňového bonusu je v roce 2024 třeba dosáhnout ročního příjmu alespoň ve výši 113 400 Kč (6 * minimální mzda).   
  • Pro rok 2023 je minimální mzda stanovena na 17 300 Kč. Pro čerpání daňového bonusu je v roce 2023 třeba dosáhnout ročního příjmu alespoň ve výši 103 800 Kč (6 * minimální mzda).   

Pokud máte hrubou mzdu 20 000 Kč a dvě děti, na které uplatňujete daňové zvýhodnění. Daňový bonus se  v roce 2024 vypočte takto:

  Částka v Kč
Hrubá mzda pana Nováka 20 000
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 900
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1 800
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 420
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 4 960
Sleva na poplatníka 2 570
Daňové zvýhodnění
(1267 Kč - 1. dítě,
1860 Kč - 2. dítě)
3 127
Záloha na daň z příjmu fyzických osob 0
Daňový bonus 2 697
Čistá mzda 20 377

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 29 krát


Související články: