Kde se žije nejlépe za minimální mzdu?

01.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu v jednotlivých evropských zemích je vhodné porovnávat dle kupní síly minimální mzdy. V jednotlivých členských zemích EU jsou totiž rozdílné ceny zboží a služeb. Minimální mzda v paritě kupní síly je v Česku 8. nejnižší z 22 členských zemí EU, kde je institut minimální mzdy zaveden.

Minimální mzda není legislativou zavedena pouze v šesti členských zemích Evropské unie (v Dánsku, ve Finsku, ve Švédsku, v Rakousku, v Itálii a na Kypru). V zemích Skandinávie je minimální mzda stanovena zpravidla kolektivními smlouvami a její úroveň je tak v mnoha firmách pravděpodobně vyšší než by byla v případě stanovení na státní úrovni. V ostatních členských zemích Evropské unie je minimální mzda stanovena legislativou.

Správné nastavení minimální mzdy

Příliš vysoká minimální mzda zhoršuje pracovní uplatnění zaměstnanců s nízkou kvalifikací, neboť náklady práce na méně kvalifikované pracovní činnosti jsou pro zaměstnavatele vysoké. Vyspělé země světa tedy stanovují minimální mzdu nejenom s ohledem na vývoj průměrné mzdy, ale i s ohledem na nastavenou úroveň sociálních dávek. Minimální mzda by měla dobře plnit motivační a ochrannou funkci, ale současně by měla být finančně únosná pro zaměstnavatele.

V západní Evropě jsou ceny zboží a služeb vyšší

Ceny zboží a služeb jsou v jednotlivých členských zemích EU rozdílné, nejvíce se přitom liší ceny za bydlení a služby. Při zohlednění cenových rozdílů je rozdíl v hodinové minimální mzdě nižší mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi nižší než při porovnávání absolutních hodnot. V absolutní hodnotě činí hodinová minimální mzda v Lucembursku 11,27 € a v Bulharsku 1,42 €. V absolutní hodnotě je hodinová minimální mzda v Lucembursku vyšší 7,9krát než minimální mzda v Bulharsku, v paritě kupní síly je však minimální lucemburská mzda vyšší již „jen“ 3,1krát.

Minimální mzda v Česku

V letošním roce činí hodinová minimální mzda v Česku 66 Kč za hodinu, což je po přepočtu na eura 2,44 € za hodinu. Pro přepočet byl použit kurz za rok 2016 v sazbě 27,034 € za korunu. Při zohlednění cenových rozdílů je však přepočítací koeficient 17,69 a hodnota hodinové minimální mzdy v paritě kupní síle je tedy 3,73 €.

Rozdíly mezi zeměmi EU

Členské země EU si můžeme dle hodinové výše minimální mzdy v paritě kupní síly rozdělit do tří skupin. Minimální hodinová mzda v paritě kupní síly má zajímavou vypovídací schopnost o životní úrovni zaměstnanců pracujících za nízkou mzdu.

Nad 8 € za hodinu

Nejvyšší hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) v roce 2017 je v Lucembursku (9,24 €), ve Francii (9,04 €), v Německu (8,65 €), v Nizozemí (8,52 €), v Belgii (8,47 €), ve Velké Británii (7,38 €) a v Irsku (7,38 €).

Od 4 € do 7 € za hodinu

V šesti zemích EU je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) vyšší než 4 € a nižší než 7 € za hodinu, a sice ve Slovinsku (5,69 €), na Maltě (5,16 €), v Polsku (4,92 €), ve Španělsku (4,65 €), v Portugalsku (4,05 €) a v Maďarsku (4,04 €).

Méně než 4 € za hodinu

V devíti členských zemích EU nedosahuje hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) ani 4 €, a sice v Řecku (3,92 €), v Česku (3,73 €), v Chorvatsku (3,71 €), na Slovensku (3,67 €), v Estonsku (3,61 €), v Litvě (3,61 €), v Lotyšsku (3,17 €), v Bulharsku (2,96 €) a v Rumunsku (2,64 €).


Prameny:Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland - Mindestlohndatenbank 2017

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ