Kde je ekonomická svoboda nejvyšší?

21.02.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Svoboda podnikání je důležitým faktorem růstu životní úrovně občanů. Dle studie pro rok 2017 patří Česko mezi třicítku zemí s nejvyšším indexem ekonomické svobody. Horší hodnocení než Česko má např. Rakousko, Japonsko, Belgie nebo Španělsko.

Svoboda je základním kamenem zvyšování kvality života. V ekonomicky svobodných zemích jsou minimální omezení týkající se vlastního podnikání a investování, vlastnická práva jsou chráněna. Bohatství občanů v ekonomicky svobodných zemích je vyšší.


Kde ve světě je zdanění rodin nejnižší?
Kde se žije nejlépe? Na Novém Zélandu, Česko je v první třicítce
Zdanění českého zaměstnance je 8. nejvyšší v OECD

Příznivé startovací podmínky pro podnikatele, nízká regulace a byrokracie, vysoká legislativní a justiční ochrana majetku a investic, stabilní finanční a fiskální prostředí, nízké a jednoduché zdanění, pružná pracovně-právní úprava, to jsou jenom některé aspekty, které ovlivňují ekonomickou svobodu v zemi. Země s vysokou ekonomickou svobodou jsou otevřené a ekonomicky stabilní země s vysokým stupněm liberalizace a efektivitou obchodu. V zemích, kde se daří podnikání a byznysu, jsou vyšší příjmy a nižší nezaměstnanost.

Systém hodnocení

Index ekonomické svobody sestavuje již od roku 1995 "The Heritage Foundation". V hodnocení pro rok 2017 je každá země hodnocena ve čtyřech pilířích: právní stát, vláda, regulace a otevřenost trhu. V každém pilíři jsou přitom hodnoceny tři kategorie. Každá z dvanácti kategorií je ohodnocena od 0 do 100. Výsledný index ekonomické svobody je následně průměrným jednotlivých dvanácti dílčích ohodnocení. Souhrnný index Česka pro rok 2017 je 73,3, což je o 0,1 více než v roce 2016. Pozitivně je hodnocena zejména otevřenost ke globálnímu obchodu a investicím a celková finanční stabilizace a ekonomická konkurenceschopnost.

Estonsko - nejnižší veřejný dluh ze zemí EU

Nejvyšší index ekonomické svobody pro rok 2017 ze zemí EU je v Estonsku. Legislativní změny v minulých letech podporovaly podnikání a ekonomickou svobodu. Estonská ekonomika tak v současné době stojí na pevných základech s fungující justicí, rozvíjejícím se finančním sektorem a liberálním obchodním postojem. Velmi příznivě je hodnocena vysoká fiskální disciplína, kdy Estonsko má nejnižší veřejný dluh z členských zemí EU, což je pro budoucí rozvoj velmi pozitivní. Estonská ekonomika má velmi dobré hodnocení ve více významných ekonomických studií.

Rozdělení zemí do pěti kategorií

Ve studii pro rok 2017 bylo hodnoceno celkem 180 zemí světa. Národní ekonomiky jsou rozděleny do pěti skupin:

  1. Svobodné (výsledný index 80 až 100). V této kategorii je pouze pět ekonomik, a sice Hongkong, Singapur, Nový Zéland, Švýcarsko a Austrálie.
  2. Většinou svobodné (výsledný index 70 až 79,9). V této kategorii je 29 zemí. Většina zemí jsou členské země EU a OECD. Nejlepší hodnocení má Estonsko (79,1), Kanada (78,5), Spojené Arabské Emiráty (76,9), Irsko (76,7) a Chile (76,5).
  3. Utlumená svoboda (výsledný index 60 až 69,9). V této kategorii je 58 zemí. Z členských zemí EU to jsou Rumunsko (69,7), Polsko (68,3), Bulharsko (67,9), Kypr (67,9), Belgie (67,8), Malta (67,7), Maďarsko (65,8), Slovensko (65,7), Španělsko (63,6), Francie (63,3), Portugalsko (62,6) a Itálie (62,5).
  4. Většinou nesvobodné (výsledný index 50 až 59,9). Hodnocení v uvedeném rozmezí má 65 zemí. Z členských zemí EU má výsledný index nižší než 60 bodů jen Chorvatsko (59,4), Slovinsko (59,2) a Řecko (55,0).
  5. Potlačovaná svoboda (výsledný index pod 49,9). Celkem 23 zemí má výsledný index nižší než 50 bodů. Nejhorší index má z hodnocených zemí tato pětice států: KLDR, Venezuela, Kuba, Republika Kongo a Eritrea.

Pramen: The Heritage Foundation „2017 Index of Economic Freedom“


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU