Kde se žije nejlépe za průměrnou mzdu?

22.05.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Průměrná hrubá mzda se v jednotlivých vyspělých zemích liší. Současně se však liší i ceny zboží a služeb. Při zohlednění parity kupní síly jsou mzdové rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD nižší než při porovnání absolutních částek. Ve kterých zemích mají zaměstnanci s průměrnou mzdou nejvyšší životní úroveň?

Průměrná roční mzda v paritě kupní síly zohledňuje cenové rozdíly v jednotlivých zemích, a proto má lepší vypovídací schopnost než průměrná mzda v absolutní hodnotě. Nejvíce se liší zejména výdaje za bydlení a ceny služeb. Nejvyšší průměrná roční mzda v absolutní hodnotě i v paritě kupní síly ze zemí OECD je ve Švýcarsku.

V paritě kupní síly jsou rozdíly nižší

Zatímco v absolutní hodnotě je však průměrná mzda ve Švýcarsku vyšší než v Česku 6,5krát, tak v paritě kupní síly 2,7krát. Nejnižší průměrná mzda ze zemí OECD je v absolutní hodnotě i v paritě kupní síly v Mexiku. V absolutní hodnotě je však průměrná mzda v Mexiku nižší 14,1krát oproti průměrné mzdě ve Švýcarsku, zatímco v paritě kupní síly je nižší jen 5,3krát.


Čtěte také:
5 tisíc a méně. Kde mají nejnižší minimální mzdu?
Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší
146 tisíc čistého měsíčně dostávají Švýcaři. Jak jsou na tom Češi?
Minimální mzda ve světe je 200 i 300 Kč na hodinu. V Česku jen 66
V Česku je 8. nejvyšší zdanění práce

Švýcaři jsou vždy nejbohatší

Rozdíly ve výši průměrné mzdy v paritě kupní síly jsou tedy mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD nižší než při porovnání průměrných mezd v absolutní hodnotě. Dle výše průměrné mzdy v paritě kupní síly vyjádřené v amerických dolarech si můžeme jednotlivé členské země OECD rozdělit do čtyř skupin.

Nad 60 000 $

Nejvyšší průměrná roční mzda v paritě kupní síly je ve Švýcarsku (70 077 $), v Lucembursku (65 522 $), v Nizozemí (63 549 $), v Německu (61 750 $) a v Norsku (60 020 $).

Od 50 000 $ do 60 000 $

Nadprůměrná průměrná roční mzda v paritě kupní síly je ještě na Islandu (59 044 $), v Belgii (58 214 $), v Dánsku (57 310 $), v Austrálii (56 727 $), v Rakousku (55 680 $), ve Velké Británii (53 020 $), v USA (52 543 $) a v Japonsku (50 278 $).

Od 30 000 $ do 50 000 $

V nejvíce členských zemích OECD se průměrná mzda pohybuje od 30 000 $ do 50 000 $, a sice v Koreji (48 979 $), ve Finsku (48 479 $), ve Francii (47 817 $), ve Švédsku (47 450 $), v Irsku (44 737 $), v Itálii (42 166 $), v Kanadě (41 021 $), ve Španělsku (40 276 $), na Novém Zélandu (39 687 $), v Izraeli (37 286 $), v Řecku (32 974 $) a ve Slovinsku (31 437 $).

Do 30 000 $

Nejnižší průměrná roční mzda v paritě kupní síly je ze zemí OECD v Portugalsku (29 946 $), v Turecku (28 099 $), v Polsku (27 343 $), v Česku (25 893 $), v Maďarsku (25 627 $), v Estonsku (25 540 $), na Slovensku (22 852 $), v Chile (20 517 $) a v Mexiku (13 112 $).

V Severských zemích je draho

Desítka zemí s nejvyšší průměrnou mzdou v paritě kupní síly je téměř stejná jako desítka zemí s nejvyšší průměrnou mzdou v absolutní hodnotě, u některých zemí se však liší pořadí. Horší pořadí dle průměrné roční mzdy v paritě kupní síly mají všechny Severské země, kde jsou zejména ceny služeb vysoké. Norsko má horší pořadí o 2. místa, Dánsko o 2. místa, Island o 4. místa, Finsko o 1. místo a Švédsko dokonce o 5. míst.


Pramen: OECD, OECD Tax Database, Datase: Table I.7. Top statutory personal income tax rate and top marginal tax rates for employees


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ