146 tisíc čistého měsíčně dostávají Švýcaři. Jak jsou na tom Češi?

02.05.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Pro všechny zaměstnance je nejdůležitější čistá mzda, kterou obdrží od zaměstnavatele za měsíční práci na účet, za kterou mohou nakupovat zboží a služby. Z členských zemí OECD je průměrná čistá mzda s velkým náskokem nejvyšší ve Švýcarsku? Jak vysoká je průměrná čistá mzda v Česku při mezinárodním srovnání?

Zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem hrubou mzdu. Z hrubé mzdy je však zaměstnanci jeho zaměstnavatelem odvedena zálohová daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Čistá mzda, kterou zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele na účet, je tedy nižší oproti hrubé mzdě o povinné odvody. Konkrétní zdanění se v jednotlivých zemích OECD liší o desítky procent. Výše čisté mzdy tedy závisí nejenom na sjednané hrubé mzdě, ale i daňových odvodech placených zaměstnancem.

Daňové odvody srážené zaměstnanci z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem jsou přitom v členských zemích EU vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Při stejné hrubé mzdě je tak čistá mzda v mimoevropských zemích citelně vyšší.


 

 

Výpočet čisté mzdy v Česku

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku za rok 2016 dle databáze OECD činila 27 506 Kč. Právě u této hrubé mzdy si vypočítáme čistou mzdu u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Těchto zaměstnanců je nejvíce, neboť např. daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů.

 

Text Částka

Hrubá mzda

27 506 Kč

Sociální pojištění

1 788 Kč

(27 506 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

1 238 Kč

(27 506 x 4,5 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

36 900 Kč

(27 506 x 1,34)

Daň z příjmu

3 465 Kč

(36 900 x 15 % - 2 070)

Čistá mzda

21 015 Kč

(27 506 – 1 788 – 1 238 – 3 465)

vlastní výpočet autora
 

Kde práce nejvíce sype?

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční čistou mzdu v členských zemích OECD za rok 2016 u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu nebo základní nezdanitelnou položku dle národní legislativy v příslušné zemi. Pro názornost máme čistou mzdu uvedenu v českých korunách, přepočet byl proveden aktuálním směnným kurzem ze dne 26. dubna. Protože výši průměrné čisté mzdy ovlivňuje i směnný kurz, tak máme níže v textu u každé země uvedenu průměrnou čistou mzdu i v národní měně. Při výpočtu čisté mzdy v jednotlivých zemích jsme zaokrouhlovali na celé jednotky. Členské země OECD můžeme rozdělit do pěti skupin:

 

 • Pouze ve dvou členských zemích OECD je průměrná čistá mzda vyšší než 100 000 Kč, a sice ve Švýcarsku (5 925 CHF) a na Islandu (498 965 ISK).
 • Průměrná čistá měsíční mzda od 75 000 Kč do 100 000 Kč je v Norsku (33 887 NOK), v Austrálii (5 179 AUD), v Lucembursku (3 233 EUR), v USA (3 241 USD), v Dánsku (21 937 DKK) a v Nizozemí (2 947 EUR).
 • Vyšší průměrná čistá mzda než 60 000 Kč a nižší než 75 000 Kč je ve Švédsku (26 494 SEK), ve Velké Británii (2 336 GBP), v Japonsku (331 351 JPY), v Koreji (3 137 838 WON), ve Finsku (2 527 EUR), v Rakousku (2 521 EUR), na Novém Zélandu (3 945 NZD), v Izraeli (9 744 ILS), v Německu (2 404 EUR), v Irsku (2 395 EUR), v Belgii (2 295 EUR) a ve Francii (2 248 EUR).
 • Průměrná měsíční čistá mzda od 30 000 Kč do 60 000 Kč je v Kanadě (59 253 CAD), v Itálii (1 759 EUR), ve Španělsku (1 750 EUR) a v Řecku (1 248 EUR).
 • Méně než 30 000 Kč měsíčně je průměrná čistá mzda vysoká v Portugalsku (1 058 EUR), ve Slovinsku (1 015 EUR), v Estonsku (929 EUR), v Chile (620 271 CLP), v Česku (21 022 Kč), v Polsku (2 986 PLN), na Slovensku (698 EUR),v Maďarsku (183 544 HUF), v Turecku (2 231 TRY) a v Mexiku (8 383 MXN).

 


Průměrná čistá měsíční mzda v zemích OECD

(údaje za rok 2016, v korunách, přepočteno aktuálním směnným kurzem)

 • Země Průměrná měsíční čistá mzda  

  Švýcarsko

  146 649

  Island

  115 601

  Norsko

  97 206

  Austrálie

  95 553

  Lucembursko

  86 863

  USA

  79 781

  Dánsko

  79 190

  Nizozemí

  79 179

  Švédsko

  74 403

  Velká Británie

  73 723

  Japonsko

  73 293

  Korea

  68 477

  Finsko

  67 895

  Rakousko

  67 734

  Nový Zéland

  67 029

  Izrael

  66 004

  Německo

  64 590

  Irsko

  64 348

  Belgie

  61 769

  Francie

  60 399

  Kanada

  59 253

  Itálie

  47 260

  Španělsko

  47 018

  Řecko

  33 531

  Portugalsko

  28 426

  Slovinsko

  27 271

  Estonsko

  24 960

  Chile

  23 073

  Česko

  21 015

  Polsko

  18 985

  Slovensko

  18 754

  Maďarsko

  15 804

  Turecko

  15 298

  Mexiko

  10 899

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Dataset: Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income and TAXING WAGES 2017, Table 1.5. Comparison of wage levels

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ