Kolik lidí ročně navštíví zoo? Jak srazil koronavirus jejich návštěvnost?

31.05.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Česká republika je zemí zoologických zahrad. Jak vůbec funguje financování českých zoologických zahrad? A mohou si ze vstupného vydělat na svůj provoz? Kolik lidí ročně navštíví české zoologické zahrady? Jaké jsou náklady na provoz, jak se na jejich provozu podílí zřizovatelé a jak jsou jednotlivé zoologické zahrady schopné se samofinancovat?

Jen málokterá země se může chlubit takovou bohatostí zoologických zahrad s tak vysokou úrovní. Česká republika sice nemá tak dlouhou historii jako náš rakouský soused (ve Vídni je vůbec nejstarší zoologická zahrada na světě, která byla založena roku 1752), ale můžeme se pochlubit nejlepší zoologickou zahradou na kontinentální Evropě (Zoo Praha podle TripAdvisoru), unikátní sbírkou a ochranou afrických zvířat v Zoo Dvůr Králové a mnohým dalším. Dvě výše zmíněné české zoologické zahrady jsou členy Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), která zahrnuje 15 českých a 4 slovenské zoologické zahrady.

V mnoha českých krajích se jedná o nejnavštěvovanější turistické cíle a pražská zoologická zahrada byla podle agentury CzechTourism třetí nejnavštěvovanější turistickou atrakcí České republiky vůbec (po Pražském hradě a lanové dráze na Petřín). Může za to dlouholetá tradice zoologických zahrad a také řada chovatelských úspěchů českých zoologických zahrad na mezinárodním poli, kde se Česko může pochlubit řadou prvoodchovů a vedením záchovných programů pro ty nejohroženější živočichy naší planety (např. kůň Převalského).

Návštěvnost zoologických zahrad

Základním kritériem úspěchu je návštěvnost, která přináší příjem do rozpočtů zoologických zahrad a je také klíčovým faktorem pro zřizovatele. Rovněž se při vysoké návštěvnosti snadněji prosazují investice do rozšiřování a zkvalitňování expozic. Nejlépe je na tom již zmíněná pražská zoo, která je celosvětově uznávaná kvůli velkému množství odchovů vzácných živočichů a jejich znamenitou propagací. Na druhém místě je zlínská zoologická zahrada, která zažívá od přelomu tisíciletí velký návštěvnický boom díky zajímavým expozicím, jež jsou rozdělené podle světadílů. Na chvostu žebříčku je děčínská zoologická zahrada, jež se s 6 hektary řadí mezi malé zoologické zahrady a její návštěva zabere přibližně 2 hodiny. Nejmenší návštěvnost mezi členy UCSZOO má Zoo Chleby, která je jedinou soukromou zoologickou zahradou mezi českými členy UCSZOO.

Kolik lidí navštívilo mezi lety 2014 až 2020 české zoo

Návštěvnost zoologických zahrad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zoo Brno 273 944  257 990  306 855 308 112 330 118 331 298 250 000*
Zoo Děčín 109 758 103 007 114 391 114 489 115 298 134 295 101 154
Zoo Dvůr Králové 464 165 494 057  538 006 524 721 508 885 541 902 450 722
Zoo Hodonín 160 168 147 894  161 934  166 364 172 140 195 403 145 865
Zoo Chleby       56 280 58 912 62 350 -
Zoo Chomutov 240 117  259 252  277 312  287 207 296 167 220 017 171 332
Zoo Jihlava 285 558 274 645  334 543  316 654 333 016 346 600 221 764
Zoo Liberec 332 525 326 979 389 889  355 336 368 195 402 193 275 659
Zoo Hluboká nad Vltavou 271 048 253 937 260 000  260 014 265 308 280 714 201 500
Zoo Olomouc 356 909 325 733  339 506  339 162 357 221 348 209 293 457
Zoo Ostrava 540 518  490 145  509 336  506 973 537 412 580 091 419 506
Zoo Plzeň 427 435  436 753  441 381  452 762 481 773 504 984 377 400
Zoo Praha 1 382 243 1 318 382  1 448 353  1 445 126 1 427 491 1 456 526 851 623
Zoo Ústí nad Labem 149 187 147 774 161 701 163 994 173 998 168 265 123 553
Zoo Vyškov 163 689 156 078  170 910  170 198 193 191 200 636 160 124
Zoo Zlín 585 118 639 644 686 303 630 621 648 375 682 624 506 000
Návštěvnost celkem 5 742 382 5 632 270 5 978 486 6 098 013 6 267 500 6 456 107 4 549 659

 *Údaje za rok 2020 jsou přibližné

Zdroj: Výroční zprávy zoologických zahrad a UCSZOO

Zoologické zahrady a dopad koronaviru

Rok 2020 byl poznamenán pandemií koronaviru, která neblaze dopadla i na české zoologické zahrady, které musely zavřít své brány celkem na 114 dní, tedy téměř na jednu třetinu roku.

Propad návštěvnosti kvůli koronaviru, srovnání let 2019 a 2020

Návštěvnost zoologických zahrad 2019 2020 Propad návštěvnosti  Propad návštěvnosti v %
Zoo Brno 331 298 250 000* - 81 298 - 24,54 %
Zoo Děčín 134 295 101 154 - 33 141 - 24,68 %
Zoo Dvůr Králové 541 902 450 722 - 91 180 - 16,83 %
Zoo Hodonín 195 403 145 865 - 49 538 - 25,35 %
Zoo Chleby 62 350 -  -  -
Zoo Chomutov 220 017 171 332 - 48 685 - 22,13 %
Zoo Jihlava 346 600 221 764 - 124 836 - 36,02 %
Zoo Liberec 402 193 275 659 - 126 534 - 31,46 %
Zoo Hluboká nad Vltavou 280 714 201 500 - 79 214 - 28,22 %
Zoo Olomouc 348 209 293 457 - 54 752 - 15,72 %
Zoo Ostrava 580 091 419 506 - 160 585 - 27,68 %
Zoo Plzeň 504 984 377 400 - 127 584 - 25,26 %
Zoo Praha 1 456 526 851 623 - 604 903 - 41,53 %
Zoo Ústí nad Labem 168 265 123 553 - 44 712 - 26,57 %
Zoo Vyškov 200 636 160 124 - 40 512 - 20,19 %
Zoo Zlín 682 624 506 000 - 176 624 - 25,87 %
Návštěvnost celkem 6 456 107 4 549 659 - 1 906 448 - 29,53 %

 *Údaje za rok 2020 jsou přibližné

Největší propad v návštěvnosti zaznamenala Zoo Praha, které se snížila návštěvnost o 41,53 %, což je obrovský propad, ale u Zoo Praha se nejvíce se projevil propad počtu zahraničních návštěvníků v ČR, protože Zoo Praha je jednou z nejlepších světových zoo a Praha je zdaleka nejnavštěvovanějším městem ČR. 

Nejmenší relativní propad v návštěvnosti se týkal Zoo Olomouc (meziroční snížení o necelých 16 %) a také Zoo Dvůr Králové (meziroční snížení o necelých 17 %), která vytěžila maximum z rekordní letní návštěvnosti, i přesto se návštěvnosti snížila o více než 90 tisíc lidí.

Pandemie koronaviru nicméně ukázala i soudržnost fanoušků zoologických zahrad, kteří výrazně podporovali zoologické zahrady pomocí sponzoringu, dárcovství i jinými formami podpory.

V roce 2021 byly zoo zavřené již 101 dní, protože vládní opatření návštěvu zoologických zahrad neumožňovala. Nyní, když jsou počty nakažených příznivé, se omezení rozvolňují a v zoologických zahradách je nutné dodržovat 3R (rozestupy, roušky, ruce). Uvidíme, co přinese podzim, ale všichni doufají, že zoologické zahrady zůstanou otevřené.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU