Kolik lidí ročně navštíví zoo? Jaký dopad na návštěvnost měl koronavirus?

12.08.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Česká republika je zemí zoologických zahrad. Kolik lidí ročně navštíví české zoo? Jak srazil koronavirus jejich návštěvnost v letech 2020 a 2021? Která zoo je nejnavštěvovanější?

Jen málokterá země se může chlubit takovou bohatostí zoologických zahrad s tak vysokou úrovní. Česká republika sice nemá tak dlouhou historii jako náš rakouský soused (ve Vídni je vůbec nejstarší zoologická zahrada na světě, která byla založena roku 1752), ale může se pochlubit jednou z nejlepších zoologických zahrad na světě (Zoo Praha podle TripAdvisoru), unikátní sbírkou a ochranou afrických zvířat v Zoo Dvůr Králové a mnohým dalším. Dvě výše zmíněné české zoologické zahrady jsou členy Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), která zahrnuje 16 českých a 4 slovenské zoologické zahrady.

Zoologické zahrady a návštěvnost

Zdroj: Shutterstock

V mnoha českých krajích se jedná o nejnavštěvovanější turistické cíle a pražská zoologická zahrada byla podle agentury CzechTourism druhou nejnavštěvovanější turistickou atrakcí České republiky vůbec (po Lanové dráze na Petřín). Může za to dlouholetá tradice zoologických zahrad a také řada chovatelských úspěchů českých zoologických zahrad na mezinárodním poli, kde se Česko může pochlubit řadou prvoodchovů a vedením záchovných programů pro ty nejohroženější živočichy naší planety (např. kůň Převalského).

Třetím nejnavštěvovanějším cílem Česka byla další zoologická zahrada, tentokrát ta zlínská. V roce 2021 šest z deseti nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR byly právě zoologické zahrady.

Návštěvnost zoologických zahrad

Základním kritériem úspěchu je návštěvnost, která přináší příjem do rozpočtů zoologických zahrad a je také klíčovým faktorem pro zřizovatele. Rovněž se při vysoké návštěvnosti snadněji prosazují investice do rozšiřování a zkvalitňování expozic. Nejlépe je na tom již zmíněná pražská zoo, která je celosvětově uznávaná kvůli velkému množství odchovů vzácných živočichů a jejich znamenitou propagací. Na druhém místě je zlínská zoologická zahrada, která zažívá od přelomu tisíciletí velký návštěvnický boom díky zajímavým expozicím, jež jsou rozdělené podle světadílů. Na chvostu žebříčku je děčínská zoologická zahrada, jež se s 6 hektary řadí mezi malé zoologické zahrady a její návštěva zabere přibližně 2 hodiny. Nejmenší návštěvnost mezi členy UCSZOO má Zoo Chleby, která je jedinou soukromou zoologickou zahradou mezi českými členy UCSZOO.

Kolik lidí navštívilo mezi lety 2014 až 2021 české zoo

Návštěvnost zoologických zahrad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zoo Brno 273 944  257 990  306 855 308 112 330 118 331 298 246 346* 250 356*
Zoo Děčín 109 758 103 007 114 391 114 489 115 298 134 295 101 154 124 446
Zoo Dvůr Králové 464 165 494 057  538 006 524 721 508 885 541 902 450 722 543 772
Zoo Hodonín 160 168 147 894  161 934  166 364 172 140 195 403 145 865 113 529
Zoo Chleby       56 280 58 912 62 350 58 314 100 000**
Zoo Chomutov 240 117  259 252  277 312  287 207 296 167 220 017 171 332 210 100
Zoo Jihlava 285 558 274 645  334 543  316 654 333 016 346 600 221 764 342 479
Zoo Liberec 332 525 326 979 389 889  355 336 368 195 402 193*** 275 659*** 333 985***
Zoo Hluboká nad Vltavou 271 048 253 937 260 000  260 014 265 308 280 714 201 500 269 588
Zoo Olomouc 356 909 325 733  339 506  339 162 357 221 348 209 293 457 367 248
Zoo Ostrava 540 518  490 145  509 336  506 973 537 412 580 091 419 506 462 109
Zoo Plzeň 427 435  436 753  441 381  452 762 481 773 504 984 377 400 476 900
Zoo Praha 1 382 243 1 318 382  1 448 353  1 445 126 1 427 491 1 456 526 851 623 962 987
Zoo Ústí nad Labem 149 187 147 774 161 701 163 994 173 998 168 265 123 553 150 234
Zoo Vyškov 163 689 156 078  170 910  170 198 193 191 200 636 160 124 202 003
Zoo Zlín 585 118 639 644 686 303 630 621 648 375 682 624 506 000 623 860
Návštěvnost celkem 5 742 382 5 632 270 5 978 486 6 098 013 6 267 500 6 456 107 4 604 319 5 533 596

* s pracovištěm na Radnické a SEV Hlídce 263 479 v roce 2020, 266 605 v roce 2021
** přibližný údaj
*** s pracovišti Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec - ARCHA, Městského střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA a Kulturního a společenského centra při Zoo Liberec - LIDOVÉ SADY byla návštěvnost 493 740 v roce 2019, 318 885 v roce 2020, 379 049 v roce 2021

Zdroj: Výroční zprávy zoologických zahrad a UCSZOO

Zoologické zahrady a dopad koronaviru v roce 2020

Rok 2020 a začátek roku 2021 byl poznamenán pandemií koronaviru, která neblaze dopadla i na české zoologické zahrady, které musely nechat své brány zavřené přes 200 dní, tedy téměř na dvě třetiny roku.

Propad návštěvnosti kvůli koronaviru, srovnání let 2019 a 2020

Návštěvnost zoologických zahrad 2019 2020 Propad návštěvnosti
v roce 2020 
Propad návštěvnosti
v roce 2020 v %
Zoo Brno 331 298 246 356 −84 952 −24,64 %
Zoo Děčín 134 295 101 154 −33 141 −24,68 %
Zoo Dvůr Králové 541 902 450 722 −91 180 −16,83 %
Zoo Hodonín 195 403 145 865 −49 538 −25,35 %
Zoo Chleby 62 350 58 314 −4036 −6,47%
Zoo Chomutov 220 017 171 332 −48 685 −22,13 %
Zoo Jihlava 346 600 221 764 −124 836 −36,02 %
Zoo Liberec 402 193 275 659 −126 534 −31,46 %
Zoo Hluboká nad Vltavou 280 714 201 500 −79 214 −28,22 %
Zoo Olomouc 348 209 293 457 −54 752 −15,72 %
Zoo Ostrava 580 091 419 506 −160 585 −27,68 %
Zoo Plzeň 504 984 377 400 −127 584 −25,26 %
Zoo Praha 1 456 526 851 623 −604 903 −41,53 %
Zoo Ústí nad Labem 168 265 123 553 −44 712 −26,57 %
Zoo Vyškov 200 636 160 124 −40 512 −20,19 %
Zoo Zlín 682 624 506 000 −176 624 −25,87 %
Návštěvnost celkem 6 456 107 4 604 319 −1 851 768 −28,66 %

Zdroj: Výroční zprávy zoologických zahrad a vlastní výpočty

Největší propad v návštěvnosti zaznamenala Zoo Praha, které se snížila návštěvnost o 41,53 %, což je obrovský propad, ale právě u Zoo Praha se nejvíce projevil propad v počtu zahraničních návštěvníků.

Nejmenší relativní propad v návštěvnosti se týkal Zoo Olomouc (meziroční snížení o necelých 16 %) a také Zoo Dvůr Králové (meziroční snížení o necelých 17 %), která vytěžila maximum z rekordní letní návštěvnosti, i přesto se návštěvnost snížila o více než 90 tisíc lidí.

Pandemie koronaviru nicméně ukázala i soudržnost fanoušků zoologických zahrad, kteří výrazně podporovali zoologické zahrady pomocí sponzoringu, dárcovství i jinými formami podpory.

V roce 2020 byly zoo zavřené již 101 dní, protože vládní opatření návštěvu zoologických zahrad neumožňovala. Nyní, když jsou počty nakažených příznivé, se omezení rozvolňují a v zoologických zahradách je nutné dodržovat 3R (rozestupy, roušky, ruce). Uvidíme, co přinese podzim, ale všichni doufají, že zoologické zahrady zůstanou otevřené.

Na jaře 2021 musely mít zoologické zahrady zavřeno, jak se to projevilo?

Propad návštěvnosti kvůli koronaviru, srovnání let 2019, 2020 a 2021

Návštěvnost zoologických zahrad Změna návštěvnosti
mezi roky 2019 a 2021
Změna návštěvnosti
mezi roky 2019 a 2021 v %
Změna návštěvnosti
mezi roky 2020 a 2021
Změna návštěvnosti
mezi roky 2020 a 2021 v %
Zoo Brno −80 942 −24,43 % 4010 1,63 %
Zoo Děčín −9849 −7,33 % 23 292 23,03 %
Zoo Dvůr Králové 1870 0,35 % 93 050 20,64 %
Zoo Hodonín −81 874 −41,90 % −32 336 −22,17 %
Zoo Chleby 37 650 60,38 % 41 686 71,49 %
Zoo Chomutov −9917 −4,51 % 38 768 22,63 %
Zoo Jihlava −4121 −1,19 % 120 715 54,43 %
Zoo Liberec −68 208 −16,96 % 58 326 21,16 %
Zoo Hluboká nad Vltavou −11 126 −3,96 % 68 088 33,79 %
Zoo Olomouc 19 039 5,47 % 73 791 25,15 %
Zoo Ostrava −117 982 −20,34 % 42 603 10,16 %
Zoo Plzeň −28 084 −5,56 % 99 500 26,36 %
Zoo Praha −493 539 −33,88 % 111 364 13,08 %
Zoo Ústí nad Labem −18 031 −10,72 % 26 681 21,59 %
Zoo Vyškov 1367 0,68 % 41 879 26,15 %
Zoo Zlín −58 764 −8,61 % 117 860 23,29 %
Návštěvnost celkem −922 511 −14,29 % 929 277 20,18 %

Zdroj: Výroční zprávy zoologických zahrad a vlastní výpočty

I na jaře 2021 byly zoologické zahrady uzavřeny kvůli pandemii koronaviru. Nicméně léto 2021 bylo pro zoologické zahrady návštěvnicky velmi úspěšné, ale i tak zoologické zahrady zaznamenaly o téměř 923 tisíc návštěvníků méně než v předpandemickém roce 2019. Na druhou stranu oproti roku 2020 přišlo do zoologických zahrad o téměř 930 tisíc návštěvníků více (tedy o 20,18 %).

Jedinou zoologickou zahradou, která měla horší návštěvnost oproti roku 2020, byla zoologická zahrada v Hodoníně, která musela na čas zavřít kvůli tomu, že v červnu 2021 poničilo část areálu zoologické zahrady tornádo (útulek pro psy a akvária).

V roce 2021 se z 16 zoologických zahrad dostala čtvrtina zoologických zahrad na stejnou či vyšší návštěvnost (Zoo Chleby, Zoo Olomouc, Zoo Vyškov, Zoo Dvůr Králové) než v předpandemickém roce 2019.

Jaká je návštěvnost zoologických zahrad v roce 2022?

Zoologické zahrady v roce 2022 zažívají rok prakticky bez omezení, což se projevuje v rostoucí návštěvnosti, a v polovině roku hlásí veskrze všechny zoologické zahrady počty návštěvníků jako před pandemií koronaviru.

Zdroj: Výroční zprávy zoologických zahrad, webové stránky zoologických zahrad a Czech Tourism

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU