Nezaměstnanost nejnižší za 19 let, ČR premiantem EU.

13.07.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nezaměstnanost v České republice opět poklesla, a to na rovná 4 %, oproti květnovým 4,1 %. Zaměstnavatelé čelí akutnímu nedostatku pracovníků, který se snaží řešit zaměstnáváním lidí z východní Evropy, nabízením vyšší mzdy a zaváděním různých benefitů. Tento nedostatek je brzdou poměrně solidnímu růstu, který se pro letošní rok odhaduje na 2,9 % HDP.

Naše ekonomika přihodila pod kotel a zrychlila svůj růst, což hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek glosuje: „Po loňském zvolnění nabral růst české ekonomiky letos opět obrátky a na trhu práce je to znát. Počet nových pracovních míst stoupá, nezaměstnanost klesá. Problémem české ekonomiky aktuálně není nezaměstnanost, ale naopak nedostatek pracovních sil. Ten nyní představuje jednu z nejvýraznějších překážek k rychlejšímu růstu ekonomiky.“

Což potvrzuje také analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda, který upozorňuje, že průmyslníci se kvůli nedostatku vhodné pracovní síly potýkají s rostoucím objemem nedodělků. Zejména v oblastech průmyslových zón klesla míra nezaměstnanosti na minima. Kovanda dále poznamenal: „V ČR nadále nenajdeme jediný okres, v němž by míra nezaměstnanosti převyšovala deset procent, což je historicky bezprecedentní situace,"

Nezaměstnaných bylo v červnu nejméně za posledních 19 let

Ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková komentovala červnovou nezaměstnanost takto: „Za pozornost stojí počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - Česká republika se v červnu dostala na nejnižší hodnotu za posledních 19 let. A daří se snižovat i počet dlouhodobě nezaměstnaných. Jen za uplynulý rok klesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, o 3,3 %. Ve srovnání s rokem 2015 pak zaznamenáváme pokles o 7,4 %.“

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 6. 2017 4,0 %

Počet uchazečů o zaměstnání 

297 439
Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (květen 2017) 2,7 %
Počet volných pracovních míst

183 500

 Zdroj: Úřad práce ČR

Přestože je v ČR nejméně nezaměstnaných za posledních 19 let, tak volných pracovních míst je naopak nejvíce historii, což Pavel Sobíšek z UniCredit Research komentoval: „Podílem volných míst k počtu nezaměstnaných (téměř 62 %) se zřejmě Česko řadí na druhé místo na světě, a to hned za Japonsko, jehož pracovní trh má proti Evropě řadu odlišností. Současná úroveň nezaměstnanosti se čím dál víc stává ekonomickou nevýhodou, spíš než výhodou.“

Úleva pro státní rozpočet

Úřad práce ČR uvádí, že podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červnu 2017 přibližně 75 tisíc lidí, tj. 25,3 % všech uchazečů vedených v evidenci. Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 814 Kč. V roce 2016 ji ÚP ČR vyplácel 86 021 uchazečům o zaměstnání. David Marek rovněž upozornil, že se jedná o úlevu pro státní rozpočet, díky nižšímu vyplácení dávek v nezaměstnanosti, které za první půlrok 2017 činily 4,3 miliardy korun. Ve srovnání s loňským roce se jedná o snížení ve výši 152 milionů korun.

Vývoj nezaměstnanosti v ČR mezi ledem 2015 a červnem 2017

Nezamest

Zdroj: MPSV

Premianti EU

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTATU, který se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za květen 2017, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V květnu 2017 měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,7 %, EU28 – 7,6 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 3 %, EU28 7,8 %).

Přehled mír nezaměstnanosti ve státech EU za květen 2017

Unem

Zdroj: EUROSTAT

Lze čekat ještě nižší nezaměstnanost?

Česká ekonomika se pravděpodobně nachází na své přirozené míře nezaměstnanosti, což znamená, že nezaměstnaní nebudou při stávajících sociálních dávkách a mzdových podmínkách pracovat. Jednoduše pro ně není přitažlivé chodit do práce a stačí jim pobírat sociální dávky či se spoléhat na jiné příjmy (manžel/ka, děti nebo práce na černo).

Pavel Sobíšek shrnul výhled na další dění v české ekonomice takto: „Volná pracovní síla není a v dohledné době nebude. Podniky se zdráhají propouštět, i když pro své zaměstnance momentálně nemají dostatek práce, což zpomaluje pohyb na trhu práce. Nedostatek lidí viditelně tlačí vzhůru mzdy a situace bude dále eskalovat. V červenci se vlivem přerušení některých sezónních prací počet nezaměstnaných přechodně vrátí nad 300 tisíc, během podzimu si ale budeme zvykat na hodnoty pod uvedenou hranicí.“

Mohlo by Vás zajímat: 

  Autor článku

  Michal Bureš

  Michal Bureš  

  Šéfredaktor Finance.cz


  Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

  Průměrné hodnocení: 5
  Hlasováno: 1 krát

  Články ze sekce: MAKRODATA A EU