Adopce vs. pěstounská péče: svěří vám úřady dítě do péče?

28.07.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Adopce je jedno z řešení, jak ukojit touhu po dítěti. Podobnou formou kompenzace může být ale pro některé i pěstounská péče. Rozhodně se ale nejedná o totéž. Jaké jsou hlavní rozdíly?

Dětské domovy jsou plné a stát na ně neustále zamítá příspěvky. Paradoxní ovšem je, že co se sociální úrovně týče, děti se často mají lépe než ty, které nebyly svými rodiči ponechány na pospas. Většina svěřenců si pak žije jako vyšší střední třída a z průzkumu z konce roku 2014 vyšlo najevo, že na péči o jedno takové dítě padne od státu i necelých 40 000 korun měsíčně. Tolik kolikrát nemají ani oba rodiče od úplné rodiny dohromady…

Život dětí z dětských domovů

I přes poměrně solidně zabezpečený život v dětském domově je třeba ale zmínit, že samozřejmě žádné peníze nedokážou kompenzovat absenci rodičů. Pro řadu takových dětí není nejrizikovějším obdobím puberta, nýbrž odchod ze zařízení, na které byly do 18 let života zvyklí. Většina z nich se pak nedokáže ztotožnit s životem dospělých anebo se socializovat v běžné společnosti.

Adopce vs. pěstounská péče

(zdroj: pixabay)

Více než 50 % z nich se dá na dráhu zločinu, skončí na drogách anebo si vydělává formou prostituce. Adopce a další druhy náhradní rodinné péče tedy nejsou jen kompenzací pro neplodné páry. Slouží také k tomu, aby měly děti lepší šanci do budoucnosti, kterou jim biologičtí rodiče odepřeli. A při bydlení v dětském domově během dětství by je taková budoucnost ani potkat nemohla.

Co je adopce?

Adopce neboli osvojení dítěte nastává tehdy, kdy je dítě přiřknuto daným fyzickým osobám soudem. Jedná se o situaci, kdy manželé anebo jedna osoba přijímají do péče dítě, a stanou se tak právně jeho novými rodiči. Při nezrušitelném osvojení, které v ČR patří mezi častější formu, jsou dokonce jeho noví rodiče zapsáni i v rodném listě, dítě získá jejich příjmení a má příbuzenská práva i k ostatním členům rodiny. Osvojitelé jsou následně povinni dítě finančně zabezpečit, hradit za něj potřebné náklady a dopřát mu vzdělání, výchovu a samozřejmě péči.

Jsou na ně zároveň přenesena i veškerá práva biologických rodičů anebo jiných poručníků. Při adopci se rodič stává zákonným zástupcem dítěte. A rodič také získává práva pro sociální dávky vyplácené v souvislosti s péčí o dítě.

Samozřejmě existuje i prostá zrušitelná forma adopce, kdy lze ze závažných důvodů osvojení zrušit a dítě, pokud máme mluvit narovinu, v podstatě vrátit.

Kdo může adoptovat dítě:

 • Manželé nebo osoba bez partnera
 • Osoba, která je minimálně o 16 let starší než svěřenec
 • Osoba, která není příbuzným dítěte
 • Osoba, jejíž zdravotní stav nebude mít negativní dopad na péči o dítě
 • Osoba bez závažnějších trestných činů (v případě záznamu v rejstříku trestů je přestupek posuzován)
 • Osoba právně způsobilá 

Co znamená pěstounská péče?

Pěstounská péče je další formou náhradní rodinné péče, o které také rozhoduje soud, a kdy je také pověřená osoba (pěstoun) povinna o dítě pečovat a je zodpovědná za jeho výchovu. V tomto případě ale nemá vyživovací povinnost.

Mezi pěstounem a dítětem na rozdíl od adopce nevzniká právní vztah rodič – syn/dcera. Dítě v pěstounské péči tedy nepřijímá jeho příjmení a nemá nárok na dědictví. Pěstoun za dítě může vyřizovat běžné záležitosti, ale není jeho právním zástupcem, tudíž na některé věci, jako je např. vyřízení dětského pasu, bude potřebovat souhlas zákonného zástupce, kterým může být i biologický rodič. Právě ten má zde na dítě stále právo.

Od 1. 1. 2013 existuje možnost pěstounské péče na dobu přechodnou. Většinou se využívá v situacích, kdy rodič aktuálně není schopen kvalitně se postarat o dítě z důvodu např. výkonu trestu anebo dlouhodobého pobytu v léčebném zařízení.

Kdo si může vzít dítě do pěstounské péče?

 • Osoba právně způsobilá
 • Osoba bez partnera
 • Manželský pár
 • Osoba, která je příbuzným dítěte
 • Osoba bez závažnějších trestných činů
 • Osoba, jejíž zdravotní stav nebude mít negativní vliv na výchovu

Nárok na sociální dávky při osvojení a pěstounské péči

Adopce vs. osvojení: na jaké sociální dávky máte nárok

Jak a kde žádat o svěření do náhradní rodinné péče?

Zažádat můžete na obecním úřadě s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště a následným vyplněním žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY