Nejzadluženější státy světa

24.07.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Zadlužení států světa roste. V roce 2016 se celkový světový dluh odhadoval na 220 trilionů dolarů, což je více 325 % celosvětového ročního HDP. Jedná se o udržitelné číslo? A kdo jsou vlastně věřitelé?

Zadlužení je obecně chápáno jako negativní věc, ale z ekonomického hlediska dává smysl. Pokud mi vlastní finanční prostředky vydělají více, než jaký je úrok za vypůjčené peníze, tak se zadlužit vyplatí. Jak je to ale se zadlužením států? A v které zemi jsou domácnosti nejzadluženější?

Veřejný dluh

Veřejný dluh zahrnuje dluhy státu, krajů a měst a obcí. Nejvyšší veřejný dluh ku poměru HDP má již tradičně Japonsko. Jehož dluh je převážně v držení japonské centrální banky a obyvatel Japonska. Japonsko je rovněž největším zahraničním věřitelem veřejného dluhu USA. Naproti tomu  na druhém místě finanční krizí zmítané Řecko má většinu veřejného dluhu u evropských institucí a centrálních bank (největším věřitelem je Evropský fond finanční stability, kam přispívají státy eurozóny). Z jednotlivých zemích jsou největšími věřiteli Řecka Německo, Francie a Itálie.Věřitelé byli nuceni část dluhů Řecku odpustit a to se muselo zavázalo ke škrtům a omezit výdaje státu na státní pracovníky, důchodce a další dlouhodobě vysoké výdaje státu.

Podle aktuálních údajů z prvního čtvrtletí 2017 Řecko snížilo zadlužení o 2,8 p. b. na 176,2 % HDP. Utahování řeckých opasků a plnění dohodnutých reforem s věřiteli mělo za následek to, že Mezinárodní měnový fond (MMF) schválil spuštění finanční pomoc Řecku v podobě půjčky ve výši 1,6 miliardy EU (asi 42 miliard Kč). Nadále však zůstává nejzadluženější zemí Evropy a MMF považuje i nadále řecký veřejný dluh za neudržitelný.

Přehled nejzadluženějších států světa podle veřejného dluhu ku poměru k HDP za rok 2016 

Stát Veřejný dluh vztažený k HDP
Japonsko

250,40 % 

Řecko  179,00 %
Libanon  146,00 % 
Itálie  132,60 % 
Kapverdy 130,97 %
Portugalsko  130,40 % 
Jamajka  128,40 % 
Mozambik  120,00 % 
Bhútán  118,60 % 
Singapur  112,00 % 

Zdroj: Trading Economics  

Na třetím místě skončil Libanon, který se zmítá ve vládní nestabilitě a jeho státní aparát je prorostlý korupcí a byrokracií. Dalšími evropskými státy, jejichž dluh přesahuje 100 % HDP jsou Itálie, Portugalsko, Kypr (107,8 %) a Belgie (105,9 %). Česká republika patří v EU mezi státy s nejnižším veřejným dluhem. Průměr v EU v prvním kvartálu 2017 byl 84,1 % veřejného dluhu k HDP. Český veřejný dluh dosahoval 39,9 % HDP. V tomto období český veřejný dluh rostl nejrychleji z celé EU. Může to být způsobeno blížícími se volbami, kdy se vláda snaží zavděčit široké skupině lidí, která pobírá peníze z veřejných zdrojů. Aktuální výše se pohybuje kolem 1,87 bilionu korun.


Za zmínku stojí zmínit veřejný dluh Portugalska. Tento stát měl za finanční krize problémy se splácením, stejně jako Irsko. Oba tyto státy dosahovaly v roce 2011 přibližně stejné míry zadlužení - 111 % jejich ročního HDP. Irsko se vydalo cestou škrtů a reforem a během pěti let se veřejný dluh Irska zmenšil na asi 75 % HDP. Portugalsko se vydalo odlišnou cestou a je nadále jednou z nejvíce zadlužených zemí Evropy, jeho veřejný dluh dosahuje cca 130 % HDP.


Čtěte také:

Která mocnost je nejzadluženější?

Zdanění práce v zemích OECD

Veřejné dluhy států v roce 2010

Zadluženost zemí v roce 2013

Komu dluží Japonsko? Není dluh jako dluh

 

 

Zadlužení domácností

Zadlužení domácností roste ve světě i České republice. 7 z 10 zemí s největším zadlužením domácností pochází z Evropy, z toho 4 země jsou členy EU. 10 nejvíce zadlužených zemí patří mezi nejvyspělejší země světa mají velmi dobře vyvinutý bankovní systém a jejich obyvatelé mají vysoké příjmy. Otázkou je, zda je takové zadlužení dlouhodobě udržitelné a pokud by přišla finanční krize, tak by domácnosti nemusely být schopny splácet své dluhy.

Přehled nejzadluženějších států světa podle zadlužení domácností ku poměru k HDP za rok 2016 

Stát Dluh domácností vztažený k HDP
Švýcarsko 128,40 %
Austrálie 123,10 %
Dánsko 120,00 %
Nizozemsko 109,60 %
Norsko 101,60 %
Kanada 101,00 %
Jižní Korea  92,80 %
Velká Británie  87,60 %
Švédsko  85,70 %
Spojené státy americké  79,50 %

Zdroj: Trading Economics  

Česká republika patří mezi nejméně zadlužené země Evropy. Dluh českých domácností tvoří 31,5 % HDP. Nejméně zadlužené domácnosti mají ekonomicky málo vyspělé země. Tam se hodnoty pohybují od pár desetin procent až po pár procent. Hlavním faktorem je jejich nízký příjem a nevyvinutý bankovní systém. Pro mnoho velkých bank je půjčování do ekonomicky chudých zemí příliš riskantní a málo výnosný byznys.

Výhledově ekonomové počítají s větším zadlužováním českých domácností. Mají se tedy české domácnost učit žít na dluh? Ano, mají. Vzhledem k nízké finanční gramotnosti českých obyvatel mnoho domácnosti uvízlo v dluhové pasti nevýhodných rychlých půjček. Dluhy domácností bychom neměli brát tedy jako zlo, ale měli bychom je umět rozumně použít a nenechat se chytit do nevýhodných vysokých úroků rychlých půjček.

 

 

 

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU