Platba zdravotního pojištění a příjem do 10 000

31.07.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Při měsíčním desetitisícovém příjmu se může platba zdravotního pojištění pohybovat od 0 Kč po 1 906 Kč. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Zdravotní pojištění je povinnou daní a při výpočtu zdravotního pojištění nelze uplatňovat žádné slevy nebo odpočty. Konečnou částku zdravotního pojištění neovlivňuje ani počet vychovávaných dětí nebo rodinný stav. Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % za ně odvádí zaměstnavatel. OSVČ platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Z některých příjmů se však zdravotní pojištění neplatí. Podívejme se na vybrané příklady, jak se může lišit výše zdravotního pojištění u měsíční příjmu 10 000 Kč.

1) 0 Kč

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Mají-li státní pojištěnec příjem, který nepodléhá platbě zdravotního pojištění, tak má vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny.

Praktický příklad: státní pojištěnci

Penzistka Kučerová pracuje na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Penzista Kučerová je pro účely placení zdravotního pojištění považována za státního pojištěnce, tak si nemusí zdravotní pojištění sama platit, přestože se z měsíční odměny z dohody o provedení práce neplatí zdravotní pojištění.

Placení zdravotního pojištění a nízký příjem


2) 1 350 Kč

U pracujících státních pojištěnců (např. studentů, penzistů, žen na rodičovské dovolené) nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Praktický příklad: skutečný vyměřovací základ

Student Koláček pracuje na zkrácený úvazek s měsíční odměnou 10 000 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění je považován za státního pojištěnce, a proto je zdravotní pojištění vypočítáno ze skutečného vyměřovacího základu. Z hrubé mzdy je studentovi Koláčkovi sraženo na zdravotním pojištění 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč) a dalších 900 Kč (9 % z 10 000 Kč) za něj platí zaměstnavatel.


3) 1 485 Kč

Kdo je pro účely placení zdravotního pojištění považován za osobu bez zdanitelných příjmů, ten si musí sám zdravotní pojištění platit jako OBZP. V roce 2017 musí OBZP měsíčně platit 1 485 Kč (13,5 % z minimální mzdy 11 000 Kč). Za OBZP jsou přitom považováni všichni pojištěnci, kteří nejsou státními pojištěnci, zaměstnanci nebo OSVČ.

V částce 1 485 Kč měsíčně musí platit zdravotní pojištění i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než minimální mzda, kteří nejsou považováni za státní pojištěnce. Zdravotní pojištění v těchto případech musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální mzdy.

Praktický příklad: OBZP

Paní Skoupá pracuje současně na dvě dohody o provedení práce pro dva různé zaměstnavatele s měsíční odměnou z každé dohody ve výši 10 000 Kč. Ani z jedné odměny není paní Skoupé odvedeno zdravotní pojištění. Paní Skoupá však není pro účely placení zdravotního pojištění považována za státního pojištěnce ani zaměstnance, proto si musí sama platit zdravotní pojištění jako OBZP ve výši 1 485 Kč.

Praktický příklad: zdravotní z minimálního vyměřovacího základu

Zaměstnankyně Černá pracuje na zkrácený úvazek s měsíční hrubou mzdou 10 000 Kč. Paní Černá nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců. Zaměstnavatel musí tedy zdravotní pojišťovně odvést 1 485 Kč, přičemž zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění standardně 9 % z hrubé mzdy, tedy 900 Kč a dopočet do minima je na straně zaměstnankyně Černé, které je z její hrubé mzdy zaměstnavatelem sraženo na zdravotním pojištění 585 Kč (1 485 Kč – 900 Kč). Efektivní sazba zdravotního pojištění paní Černé je tedy 5,85 % místo standardních 4,5 %.4) 1 906 Kč

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí na zdravotním pojištění platit alespoň minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč. Minimální měsíční záloha odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu ve výši 14 116 Kč.

Praktický příklad: OSVČ a malý zisk

Živnostník pan Zelený dosáhne za rok 2017 hrubého zisku ve výši 120 000 Kč (10 000 Kč x 12 měsíců). Skutečný vyměřovací základ ve výši 60 000 Kč (120 000 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění činí 22 868 Kč.

(foto Pixabay) 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ