Která země má největší zásoby ropy? Saudská Arábie? Rusko? Samá ropa, tedy voda...

01.09.2020 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ropa je stále surovinou, která hýbe nejen našimi auty, ale i světem. Která země má největší zásoby? A která nejvíce ropy exportuje? Kdo naopak musí ropu dovážet?

Ropa i přes vědecký pokrok zůstává a ještě nějakou dobu zřejmě zůstane klíčovou surovinou. Česká republika má pouze malé zásoby ropy. Českým Texasem je Hodonínsko, kde se nachází většina vrtů v České republice. Takže pokud pojedete po cyklostezce na jižní Moravě, rozhlížejte se a třeba mezi vinohrady uvidíte ropný vrt. Odkud tedy ropu dovážíme? Které země vyprodukují nejvíce ropy? Která má největší zásoby?

Země s největší roční produkcí ropy

V roce 2019 denně nejvíce ropy vyprodukovaly Spojené státy americké, které jsou od roku 2018 největší producentem ropy a také se staly jejím významným vývozcem. Druhé místo si dlouhodobě drží Saúdská Arábie, která většinu své ropy vyveze. Na třetí místo se propadla Ruská federace, která v roce 2016 tomuto žebříčku vévodila. Největším dovozcem ropy je od roku 2017 Čína, která na tomto místě vystřídala Spojené státy.

Na čtvrtém a pátém místě skončily další země Perského zálivu Irák a Írán, tyto země společně se Saúdskou Arábií patří do ropného kartelu OPEC, který kontroluje kolem 44 % roční produkce ropy.

Na šestém místě je Čína, která žebříčkem stoupá nahoru.

Pořadí Země Roční produkce ropy za rok 2019 ve vytěžených barelech za den
1. Spojené státy americké 15 043 000 
2. Saúdská Arábie  12 000 000
3. Ruská federace 10 800 000 
4. Irák 4 451 516 
5. Írán  3 990 956 

 Zdroj: U. S. EIA


Čtěte také:

Jak cena ropy rostla

Co se stane, až dojde ropa?

Cena ropy a spekulanti


Země s největšími zásobami ropy 

Největší zásoby ropy má pravděpodobně Venezuela. Země, která se v dnešních dnech zmítá v nepokojích a kocovině ze socialistického snu. Přestože její ropné bohatství je ohromné, tak se řada jejich obyvatel pohybuje na hranici chudoby. Časté jsou zde krádeže, únosy a vraždy. Země má nedostatek základních potravin a zboží denní potřeby. A desítky procent vysoká inflace a prudký propad HDP dostali zemi na pokraj občanské války. Venezuelská ropa je velmi hustá a její těžba potřebuje náročné technologie, které měly zajistit zahraniční společnosti. Po změně režimu byla ovšem spolupráce ukončena a těžba ropy ve Venezuele začala klesat.

V žebříčku se umístily 3 státy Perského zálivu, které společně s Venezuelou a dalšími státy jsou členy OPECu, který zahrnuje přibližně 73 % světových zásob ropy. Na třetím místě je Kanada, která teprve nedávno objevila obrovská naleziště ropy.

Pořadí Země Dokázané zásoby ropy v milionech barelů
1. Venezuela 300 878
2. Saúdská Arábie  266 455 
3. Kanada 169 709 
4. Írán 158 400 
5. Irák 142 503

 Zdroj:  U. S. EIA

Zajímavá je situace kolem Arktidy, která kvůli globálnímu oteplování pomalu odhaluje své ohromné nerostné bohatství a světové velmoci (Kanada, Norsko, Rusko a USA) si začínají brousit své zuby, vrty a špachtličky na jejich vytěžení. Uvidíme, jak se situace vyvine, protože ropné naleziště Arktidy ještě nejsou plně zmapovány.

Největší vývozci ropy

Největší čistí vývozci ropy (čistý vývoz ropy = vývoz ropy - dovoz ropy) jsou uvedeni v tabulce. U všech těchto zemí je jejich export ropy jednou z hlavních položek příjmů státu. Ruská federace se snaží rozšířit export svých výrobků, ale i nadále zůstává závislá na exportu ropy.

U Saúdské Arábie, Iráku a Kuvajtu tvoří ropa kolem 90 % veškerého vývozu. Spojené arabské emiráty (hlavně Dubaj) se snaží co nejvíce diverzifikovat export, aby se jejich ekonomiky staly méně závislé na ropě. Vzhledem k obrovským zásobám a nízkým nákladům těžby se země Perského zálivu zatím nemusí bát o tento zdroj příjmů, ale v budoucnu bude nutné diverzifikovat příjmy státu. Pro země Perského zálivu bude důležité, jak se vypořádají s politickými a náboženskými vlivy.

Pořadí Země Čistý export ropy v miliardách dolarů za rok 2016 Podíl exportu ropy na celém exportu v roce 2016 Čistý export ropy v miliardách dolarů za rok 2018 Podíl na celosvětovém ropném trhu
 1. Saúdská Arábie  136,2 90 %  182,5 16,1 %
 2. Ruská federace  73,7 58,1 %  129,0 11,4 %
 3. Irák  46,3  95 %  91,7 8,7 %
 4. Kanada - - 66,9 5,9 %
 5. Spojené arabské emiráty  38,9 52 %  58,4 5,2 %
 6. Kuvajt  30,7 87 %  51,7 4,6 %

 Zdroj: Worlds top exports

Největší dovozci ropy

Pořadí Země Import ropy v miliardách dolarů za rok 2016 Import ropy v miliardách dolarů za rok 2019
 1. Čína  116,2  238,7
 2. Spojené státy americké  108,1  132,4
 3. Indie  60,9  102,3
 4. Japonsko  50,8  73,1
 5. Jižní Korea  44,2  70,2

 Zdroj: Worlds top exports

Největším dovozcem ropy je Čína, která dováží ropu hlavně ze Saúdské Arábie, Ruska a Ománu. V minulosti Čína zvýšila podíl dovozu ropy ze zemí, které nepatří do kartelu OPEC (z 34 % v roce 2012 na 43 % v roce 2016 až na 45 % v roce 2019), nicméně v roce 2019 a 2020 proběhly dialogy o prohloubení spolupráce mezi Čínou a zeměmi z kartelu OPEC Čína během pouhých tří let zvýšila dovoz ropy o více než dvojnásobek.

Spojené státy americké uspokojují potřebu ropy ze 75 % vlastní těžbou, dalších 25 % dováží. Hlavním dovozcem do USA je Kanada (38 % dovezené ropy v roce 2016). Ropa ze skupiny OPEC tvořila 34 % z dovezené ropy do USA. Pokud by do žebříčku byla zařazena EU, tak by se umístila na prvním místě, protože import ropy do EU v roce 2019 činil 512,5 milionů tun ropy. Přibližně třetina pocházela z Ruska (29,6 %), 8,6 % z Iráku, a kolem 7 % ropy dovážely Saudská Arábie, Norsko a Kazachstán.

Dovoz ropy z Ruska je poměrně stabilní, naopak klesá význam norské ropy a zvyšuje se podíl ropy z Kazachstánu.

Česká republika a ropa

Česká republika je čistým dovozcem ropy. Celkem k nám bylo v roce 2018 importováno přes 60 milionů barelů ropy (7,81 milionů tun), což Spojené státy americké vytěží za 4 dny. Česká republika nejvíce ropy dováží z Ruska (52,5 % v roce 2018, a procenta stále klesá), Ázerbájdžánu (31 %) a Kazachstánu (12,6 %) prostřednictvím ropovodu Družba. V roce 2015 jsme omezili odběr ropy z arabských zemí. Těžba ropy u nás je malá, denně se jednalo v roce 2016 o 2 333 barelů a zásoby ropy jsou odhadovány na 15 milionů barelů, což vystačí přibližně na 84 dní. Těžaři v Česku ovšem nedávno našli další potenciální naleziště, které má výnosnost přibližně 3 miliony barelů.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 65 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU