Na co nezapomenout při odchodu z pronájmu?

26.10.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Našli jste si lepší bydlení a chcete současný pronajatý byt opustit? Nebo vás chce vystěhovat pronajímatel? Snad to nebude velký problém, ale na některé postupy by bylo dobré pamatovat, abyste se nedostali do potíží.

Zavedenou praxí je, že pokud pronajmete byt, bývá první smlouva o podnájmu na dvanáct měsíců. Pokud se s pronajímatelem dobře neznáte, jen málokdy vám dá smlouvu na dobu delší, nebo na neurčito. Všichni si totiž chtějí nové podnájemníky vyzkoušet a v případě oboustranné spokojenosti jim smlouvu prodlouží.

Smlouva o pronájmu bytu

O pronájmu bytu je dobré pořídit písemný dokument – smlouvu, kterou podepíší obě strany. Mělo by v ní také být, na jakou dobu se byt pronajímá - určitou, nebo neurčitou. Pokud to ve smlouvě není výslovně uvedeno, bere se doba jako neurčitá.

Pokud vám nájem bytu skončí datem, které je uvedeno ve smlouvě, dá se lhůta prodloužit dodatkem ke smlouvě. Jestliže ale budete byt užívat aspoň tři měsíce a jeho majitel či pronajímatel vás písemně nevyzve k opuštění prostor, nájem se automaticky prodlouží o dobu, na kterou byl ujednán dříve. Nejvýše ale na dva roky.

Vypovězení smlouvy o pronájmu

Představme si situaci, že sjednaná doba pronájmu bytu uplynula a pronajímatel už nechce pokračovat. Podle občanského zákoníku pak stačí, aby vám to jako podnájemníkovi nebo nájemci dal dopředu v přiměřené době vědět. To ale není vše, podle občanského zákoníku by vás měl nájemce k opuštění bytu vyzvat písemně. Pokud to udělá jenom ústně a dostane se do sporu, musel by fakt, že to udělal, u soudu nějak prokázat.

Může také nastat situace, že pronajímatel nechce po uplynutí sjednané doby byt opustit a spoléhá se na to, že tento spor bude muset řešit soud. A nežli dojde k vynesení rozsudku, bude si spokojeně bydlet dál. To se ovšem velmi mýlí. Pokud nájemce odmítá po uplynutí doby nájmu byt opustit, může se pronajímatel vyklizení bytu domoci prostřednictvím exekuce. A to by asi šlo velmi rychle.

Jak ukončit podnájem?

Ukončení nájmu se tedy řídí určitými pravidly. V případě dohody musí souhlasit všichni nájemci – pronajímatel a nájemce mohou uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu, i když byl nájem uzavřen na dobu určitou, nebo neurčitou. Jak jsme uvedli, smlouva o nájmu bytu by měla být uzavřena písemně, stejně tak dohoda o skončení nájmu by měla mít písemnou formu. Měla by být doručena poštou doporučeně, zpráva elektronickou poštou se v těchto případech neuznává.

Za účastníky mohou podepsat dohodu jejich zástupci, ale musí mít od zúčastněných stran plné moci. Byt může taky vlasnit právnická osoba, tedy firma. V tu chvíli je dobré se podívat do veřejného rejstříku společností a ověřit si, zda je zástupce firmy oprávněn k podpisu dohody o skončení nájmu.

Jestliže si byt pronajmou manželé, dohodu o nájmu nemůže uzavírat jeden z nich bez souhlasu druhého manžela. Stejně se řeší společný nájem bytu více nájemci. Ani tehdy nemůže jeden ze společných nájemců uzavřít dohodu za ostatní nájemce, pokud k tomu nemá jejich souhlas.

Co s klíči od bytu, sklepa nebo schránky?

Vám se také může stát, že si najdete jiné bydlení a nebudete chtít pokračovat v pronájmu. V den skončení nájmu, který je určen smlouvou, tedy vhodíte do schránky bytu klíče a navíc třeba odhlásíte energie psané na vaše jméno. Tím se váš nájem bude považovat za ukončený. Pronajímatel může byt pronajmout někomu jinému. Je ale přece jen lepší, když se pronajímatel s nájemcem dohodnou na osobním předání bytu a sepíšou o tom protokol. V tom by měl být popsán stav bytu, závady a stavy měřičů vody a energií.

Co když v podnájmu něco zapomenete?

Když nájemník byt opustí a zůstanou po něm nějaké věci nižší hodnoty, třeba nádobí, pak může pronajímatel usoudit, že se jich původní majitel vzdal. Pokud tam zanechal dražší věci, musí je pronajímatel uschovat a vyzvat majitele, ať si je vyzvedne. Pokud nebude na výzvy reagovat, může věci prodat. Z peněz si pak strhne náklady na prodej a zbytek by měl zaslat na účet nájemce. Pokud účet nezná, může peníze uložit do soudní úschovy.


Čtěte také:

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ