Kolik vysokoškoláků je bez práce?

07.11.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Vysoká škola ztrácí prestiž. Pověsti vysokoškoláků nepomáhají vysokoškolské rychlokvašky, ani politikové, kteří rádi prohlubují zákopy mezi sociálními skupinami. Kolik je vůbec v ČR vysokoškolsky vzdělaných lidí? A jak se podílejí na nezaměstnanosti?

Politikové rádi prohlubují příkopy mezi různými sociálními skupinami - zaměstnanci vs. živnostníci, staří vs. mladí a poslední době se tvoří příkop mezi vysokoškoláky a zbytkem. Tomu napomáhají i sociální sítě, kdy se jedni trefují do IQ voličů některých stran, či se do terče dostanou "neužitečné" obory na vysokých školách. Jak je to s počtem vysokoškoláků u nás? A opravdu je jejich nezaměstnanost takový problém? A která skupina je na tom se zaměstnaností nejhůře?

Počet vysokoškoláků v ČR

Česká společnost od změny režimu prošla řadou změn, což se projevilo i na vzdělanostní struktuře obyvatelstva. V roce 1993 bylo v české společnosti (již dostudovaných) přibližně 7,8 % vysokoškolsky vzdělaných lidí, hranici 10 % vysokoškoláci překonali v roce 2005 a dnes se podíl vysokoškolsky vzdělaných osob pohybuje kolem 18,5 %. Naopak nejmenší skupinu (cca 13,9 %) tvoří lidé se základní školou, či bez vzdělání. Tato skupina byla v roce 1993 druhá nejpočetnější - takto vzdělaní jedinci tvořili cca 27,6 % dostudovaných obyvatel. Dlouhodobě největší zastoupení v naší populaci mají spoluobčané se střední školou bez maturity (1993 - 38,7 %, 2016 - 33,9), na ni se ovšem dotahují středoškoláci s maturitou (1993 - 25,8 %, 2016 - 33,7 %). Celkem bylo v roce 2016 v ČR 8 927,9 tisíc lidí s ukončeným vzděláním.

Struktura českých obyvatel s ukončeným vzděláním mezi lety 1993 až 2016

Zdroj: ČSÚ

Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ČR vzrostl od roku 1993 o více než milion - v roce 1993 to bylo 647,5 tisíc obyvatel a v roce 2016 to bylo 1 653,7 tisíc obyvatel ČR.

Nezaměstnanost v ČR

Česká republika patří k premiantům Evropské unie v rámci nezaměstnanosti a růstu HDP. Právě růst HDP naráží na nedostatečný počet lidí. Zkrátka není, kde brát, a Česká republika se s hodnotou okolo 4 % nachází na přirozené míře nezaměstnaností  To znamená, že nepracují jen ti, kteří nechtějí nebo se jim to z různých důvodů nevyplatí. Podle nejnovějších údajů ČSÚ se ve třetím kvartálu 2017 pohybovala obecná míra nezaměstnanosti na 2,8 %, bylo tedy cca 150 tisíc lidí bez práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí v září 2017 uvádělo nezaměstnanost 3,8 % a cca 285 tisíc nezaměstnaných, dále registrovalo cca 206 tisíc pracovních míst. Rozdíl je způsoben jiným postupem počítání nezaměstnanosti.


Čtěte také:

Nezaměstnanost v EU v srpnu 2017 byla nejnižší od roku 2008

Nezaměstnanost v Německu nejnižší od roku 1990

Nezaměstnanost v krajích v ČR


Nezaměstnanost vysokoškoláků, středoškoláků a dalších skupin

Podle Českého statistického úřadu je zaměstnanost nejnižší v historii samostatné České republiky - pouze cca 150 tisíc lidí v 3. kvartálu tohoto roku, což je ještě o cca 8,5 tisíce lidí méně než v polovině toho roku. Nezaměstnaných vysokoškolsky vzdělaných bylo téměř 17 tisíc, což je cca 10,7 % z nezaměstnaných. Což je nejméně ze 4 sledovaných skupin.

Struktura nezaměstnaných dle nejvyššího ukončeného vzdělání mezi lety 1993 až první polovina roku 2017

Zdroj: ČSÚ

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a středoškoláci s maturitou (1,9 %). Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,9 procentního bodu na 3,2 %). Přes velké snížení (meziročně o 9,0 procentního bodu) zůstala míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká (11,3 %).

Zákaz vyvážení vysokoškoláků

Spousta lidí si rovněž stěžuje na bezplatné studium vysokoškoláků, kteří následně opustí ČR a pracují v zahraničí (např. odchody lékařů). Ale nejedná se právě o skvělou reklamu pro ČR? A co ti, co se vrátí? Ti přinesou know-how ze zahraničí a díky znalosti cizích jazyků (která není u nás příliš vysoká) nastartují v ČR své podniky (např. náš budoucí premiér, který si přinesl know-how a kapitál (možná i společníky?) a vytvořil tu jednu z největších společností střední Evropy).

Dehonestování českého vysokoškolského studia je někdy až zarážející (od politiků i řady diskutérů). Ano, přibývá vysokoškolsky vzdělaných lidí a vysokoškolský titul ztrácí na prestiži, ale nelze popřít, že za většinou vysokoškolských titulů stojí velká dřina. Tedy pokud nejste rychlokvašky typu nejmenovaného exministra a dalších politiků. Navíc dlouhodobé a permanentní vzdělávání je trendem ve většině vyspělých zemí Evropy a právě vzdělaná společnost může být klíčem k vymámení se z označení "montovna Evropy". A třeba se jednou bude říkat, že Češi mají nejen zlaté ručičky, ale i hlavičky...

Nicméně vždy bude záležet na vás a vaší pracovitosti a poctivosti. Článek můžete komentovat slovy klasika: "No určitě, možná s váma tak jakoby úplně nesouhlasím." V každém případě napište svůj názor do komentářů.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU