Daň z nabytí nemovitých věcí z ceny bez DPH i u nabyvatele

01.12.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu změnil dosud ustálenou praxi při stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. V návaznosti na tento rozsudek se pro stanovení daně jako cena sjednaná použije cena bez DPH. Doposud to ale platilo pouze v případech, kdy byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce. Nyní se bude dle finanční správy nová metodika aplikovat i na případy, kdy je poplatníkem nabyvatel.

Rozsudky Nejvyššího správního soudu změnily dosavadní praxi

Nejvyšší správní soud rozhodl, konkrétně v rozsudku 4 Afs 88/2017-35 a 7 Afs 301/2016-70 , že pokud platí daň z nabytí nemovitých věcí prodávající a daň se stanoví z ceny sjednané, použije se pro výpočet cena bez DPH. Rozsudek se vztahuje na období, kdy byla zákonem stanovená možnost volby v kupní smlouvě, zda poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající či kupující. Aplikace postupu při stanovení daně dle tohoto rozsudku se podle finanční správy uplatňuje na prodeje nemovitostí, které proběhly v období od 1.1.2014 do 31.10.2016 a finanční úřady aplikují novou metodiku pro stanovení daně. Otevřenou otázkou stále ale zůstávaly situace, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel, a to ať už v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016, kdy se na tom smluvní strany dohodly ve smlouvě nebo v období po 1. 11. 2016, kdy je poplatníkem nabyvatel ze zákona. Teď už máme jasno...

Finanční správa rozhodla, nová metodika se použije i pokud daň platí nabyvatel

Dne 24.listopadu 2017 byla na internetových stránkách finanční správy zveřejněna informace, která je pro mnohé z nás pozitivní zprávou. V případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel a daň je stanovena z ceny sjednané, bere se pro účely stanovení daně, kupní cena bez DPH. To platí i na případy, které nastaly po 1. 11. 2016. Daň se sníží v těch případech, kdy jsme nakoupili nemovitost od plátce DPH např. developera a transakce nebyla osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. Další podmínkou je, že daň byla stanovena ze sjednané ceny

Podání dodatečného daňového přiznání?

Pokud se vás výše uvedená situace týká a dosud nebylo ukončeno daňové řízení v této věci (tj. nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně probíhá odvolací řízení), správce daně výši daně přepočte automaticky a vy nemusíte nic činit. Pokud byla již daň správcem daně vyměřena, podáte dodatečné daňové přiznání a požádáte finanční úřad o vrácení přeplatku na dani. Dodatečné daňové přiznání je možné podat nejpozději tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. Připomínáme, že řádné daňové přiznání je povinen poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden příslušný vklad do katastru nemovitostí.

Jednoznačné vyčíslení ceny a částky DPH v kupní smlouvě

Finanční správa v souvislosti se změnou postupu pro stanovení daně v případech, kdy se vychází z ceny sjednané, upozorňuje poplatníky na to, aby dané částky řádně upravili v kupní smlouvě. V kupní smlouvě by měla být uvedena kupní cena bez DPH a částka DPH. V případech, kdy se prodává více nemovitých věcí najednou např. rodinný dům se zahradou nebo byt s předzahrádkou, měla by být cena bez DPH a DPH rozdělena na jednotlivé komodity. Správným stanovením výše kupní ceny ve smlouvě tak předejdete komplikacím při stanovení daně z nabytí nemovitých věcí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ