Jak se bude v roce 2018 počítat čistá mzda v ČR a jak na Slovensku?

11.12.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se daní hrubá mzda v Čechách a jak na Slovensku? Podívejme se na praktický příklad výpočtu čisté mzdy a srovnejme daňové systémy obou zemí pro rok 2018.

V roce 2018 dochází k několika daňovým změnám, v ČR se například zvyšuje daňové zvýhodnění na děti. Menší změny v daních proběhnou i na Slovensku, kde dojde k mírnému zvýšení zvýhodnění na děti a také k menšímu zvýšení nezdanitelné části na poplatníka. Pojďme se podívat, na výpočet čisté mzdy v roce 2018 Česku a na Slovensku a jaké jsou rozdíly v odvodech sociálního a zdravotního pojištění.

Spočítejte si svou čistou mzdu:

Zdravotní pojištění

V České republice odvádí zaměstnanci na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a 9 % z hrubé mzdy platí za zaměstnance ještě zaměstnavatel. S tím, že musí být zaplaceno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy, která bude v roce 2018 ve výši 12 200 Kč.

Na Slovensku jsou sazby odvodů na zdravotní pojištění následující: zaměstnanec odvádí 4 %, dalších 10 % odvádí za něj zaměstnavatel. Minimální výše, ze které se zdravotní pojištění odvádí, není stanovena, jen pro představu výše minimální mzdy na Slovensku v roce 2018 je 480 € (zhruba 12 300 Kč).

Sociální pojištění

Sociální pojištění v ČR je celkem 31,5 % z hrubé mzdy, z toho 6,5 % odvádí zaměstnanec a dalších 25 % za něho platí zaměstnavatel. Sociální pojištění se vždy platí ze skutečné hrubé mzdy a není stanoven minimální vyměřovací základ.

Na Slovensku platí na sociální pojištění zaměstnanec 9,4 % ze své hrubé mzdy, zaměstnavatel pak odvádí 25,2 % z hrubé mzdy zaměstnance. Celkem je tak odvod 34,6 % z hrubé mzdy, minimální vyměřovací základ není stanoven, podobně jako v ČR.

Daň z příjmu

Daň z příjmu se počítá v ČR i na Slovensku rozdílně. U nás v Česku máme tzv. superhrubou mzdu, která je tvořena hrubou mzdou a k ní jsou přidány odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Sazba je poté 15 % ze superhrubé mzdy jako daň z příjmu. Dále má každý český poplatník nárok na slevu na dani na poplatníka, která činí 2 070 Kč.

Celková daň z příjmu se počítá jako: (hrubá mzda + odvody zaměstnavatele) x 0,15 - 2 070 = daň z příjmu.

I na Slovensku mají superhrubou mzdu, která se počítá stejně, je to ale pouze administrativní položka, která udává celkové náklady zaměstnavatele na pracovní sílu. Daň z příjmu se počítá 19% sazbou ze mzdy, od které se odečtou odvody zaměstnance i tzv. nezdanitelná část mzdy, která v roce 2018 bude ve výši 319,17 €.

Celková daň z příjmu je pak: (hrubá mzda - odvody zaměstnance - 319,17) x 0,19 = daň z příjmu.

Daňové zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Základní úprava je stejná v ČR i v SR, rodiče si děti můžou nejen odečíst z daní, ale v případě vzniku daňového bonusu dostanou i peníze vyplacené zpět. Liší se pouze částka, v Česku je daňové zvýhodnění na děti odstupňováno podle počtu dětí, první dítě 1 267 Kč, druhé dítě 1 617 Kč, třetí a další dítě potom 2 017 Kč. Na Slovensku je daňové zvýhodnění na všechny děti stejné a dělá 21,57 € na každé dítě.

Příklad výpočtu čisté mzdy v ČR a v SR

 

V ČR V SR

Hrubá mzda

21 600 Kč

850 €

ZP zaměstnanec

972 Kč

(21 600 x 4,5 %)

34 €

(850 x 4 %)

ZP zaměstnavatel

1 944 Kč

(21 600 x 9 %)

85 €

(850 x 10 %)

SP zaměstnanec

1 404 Kč

(21 600 x 6,5 %)

79,9 €

(850 x 9,4 %)

SP zaměstnavatel

5 400 Kč

(21 600 x 25 %)

214,19 €

(850 x 25,2 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

29 000 Kč

(21 600 + 1 944 + 5 400)

1 149,19 €

(850 + 85 + 214,19)

Daň z příjmu

4 350

(29 000 x 15 %)

79,22 €

((850 - 34 - 79,9 - 319,17) x 19 %)

Sleva na poplatníka

/ Nezdanitelná část

2 070 Kč

319,17 €

Daňové zvýhodnění na dítě

1 267 Kč

21,56 €

Záloha na dani

z příjmu

1 013 Kč

(4 350 – 2 070 – 1 267)

57,66 €

(79,22 - 21,56)

Čistá mzda na účet

18 211  Kč

(21 600 – 972 – 1 404 – 1 013)

678,44 €

(850 - 34 - 79,9 - 57,66)

vlastní výpočet redakce

Ze stejné hrubé mzdy dostanou Slováci zhruba o 800 korun méně než Češi. Je to dáno hlavně větším daňovým zvýhodněním na dítě v České republice.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ