Jak se bude v roce 2018 počítat čistá mzda?

04.01.2018 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2018 bude výpočet čisté mzdy výhodnější pro rodiče s dětmi nebo pro zaměstnance s vysokými příjmy. Na druhou stranu si daňově pohorší někteří zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. Podívejme se na praktické výpočty čisté mzdy v roce 2018.

Sjednaná hrubá mzda a obdržená a vypočtená čistá mzda na účet se liší o daňové odvody. Z hrubé mzdy je zaměstnanci odvedeno zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Pouze daň z příjmu fyzických osob může být po celý rok nulová a je možné dokonce obdržet daňový bonus. Zdravotní pojištění musí být vždy placeno a sociální pojištění se platí během roku do maximálního vyměřovacího základu. Za odvod daní ze mzdy za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. 

Podívejte se na výpočet čisté mzdy v roce 2018 a kolik zaplatíte státu:

Zdravotní pojištění

Zaměstnanci je z hrubé mzdy odváděno na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné odpočty nebo slevy. Zdravotní pojištění bude muset být v roce 2018 zaplaceno alespoň z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč, dopočet do minima (do částky 1 647 Kč v roce 2018) jde na vrub zaměstnance, zaměstnavatelé odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 %. Pouze u státních pojištěnců (např. studentů či penzistů) se zdravotní pojištění platí ze skutečné hrubé mzdy.

Sociální pojištění

Na sociálním pojištění je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo 6,5 % z jeho hrubé mzdy, dalších 25 % na sociálním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Rovněž při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné odpočty nebo slevy. Sociální pojištění se však vždy platí ze skutečné hrubé mzdy, a to i při práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 12 200 Kč. V roce 2018 se bude sociální pojištění platit maximálně z částky 1 438 992 Kč. Naposledy se zaplatí sociální pojištění (placené zaměstnancem i zaměstnavatelem) za měsíc, kdy je dosaženo tohoto maximálního vyměřovacího základu a v následujících měsících se již sociální pojištění neplatí.

Daň z příjmu

I v roce 2018 se bude daň z příjmu fyzických osob platit ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociálním pojištění a zdravotním pojištění, přičemž superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Z hrubé měsíční mzdy nad 119 916 Kč se bude v roce 2018 odvádět ještě 7% solidární daň. Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Nárok na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč mají všichni zaměstnanci. Studenti mají nárok na měsíční slevu ve výši 335 Kč, příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně na daňovou slevu ve výši 210 Kč a příjemci invalidního důchodu třetího stupně na daňovou slevu ve výši 420 Kč, na průkaz ZTP/P náleží daňová sleva 1 345 Kč.

Jak se počítá čistá mzda

Daňové zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě bude v roce 2018 činit 1 267 Kč (o 150 Kč více než v roce 2017), na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě potom 2 017 Kč. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad 1): Jak se v čisté mzdě promítne změna v daňovém zvýhodnění na dítě

Zaměstnankyně Kučerová uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě a má hrubou mzdu 21 600 Kč. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu paní Kučerové v roce 2017 a v roce 2018.

Text

Rok 2017

Rok 2018

Hrubá mzda

21 600 Kč

21 600 Kč

ZP zaměstnanec

972 Kč

(21 600 x 4,5 %)

972 Kč

(21 600 x 4,5 %)

ZP zaměstnavatel

1 944 Kč

(21 600 x 9 %)

1 944 Kč

(21 600 x 9 %)

SP zaměstnanec

1 404 Kč

(21 600 x 6,5 %)

1 404 Kč

(21 600 x 6,5 %)

SP zaměstnavatel

5 400 Kč

(21 600 x 25 %)

5 400 Kč

(21 600 x 25 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

29 000 Kč

(21 600 + 1 944 + 5 400)

29 000 Kč

(21 600 + 1 944 + 5 400)

Daň z příjmu

4 350

(29 000 x 15 %)

4 350

(29 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

1 117 Kč

1 267 Kč

Záloha na dani

z příjmu

1 163 Kč

(4 350 – 2 070 – 1 117)

1 013 Kč

(4 350 – 2 070 – 1 267)

Čistá mzda na účet

18 061 Kč

(21 600 – 972 – 1 404 – 1 163)

18 211  Kč

(21 600 – 972 – 1 404 – 1 013)

vlastní výpočet autora

Praktický příklad 2): jak se mění zdanění práce na zkrácený úvazek

Paní Kratochvílová pracuje pouze na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 10 200 Kč. Paní Kratochvílová nesplňuje podmínku státního pojištěnce pro účely placení zdravotního pojištění.

Text

Rok 2017

Rok 2018

Hrubá mzda

10 200 Kč

10 200 Kč

ZP zaměstnanec

567 Kč

(1 485 Kč – 918 Kč)

729 Kč

(1 647 – 918 Kč)

ZP zaměstnavatel

918 Kč

(10 200 Kč x 9 %)

918 Kč

(10 200 Kč x 9 %)

SP zaměstnanec

663 Kč

(10 200  x 6,5 %)

663 Kč

(10 200  x 6,5 %)

SP zaměstnavatel

2 550 Kč

(10 200 x 25 %)

2 550 Kč

(10 200 x 25 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

13 700 Kč

(10 200 + 918 + 2 550)

13 700 Kč

(10 200 + 918 + 2 550)

Daň z příjmu

2 055 Kč

(13 700 x 15 %)

2 055 Kč

(13 700 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na dani

z příjmu

0 Kč

(2 055 – 2 070, max. do nuly)

0 Kč

(2 055 – 2 070, max. do nuly)

Čistá mzda na účet

8 970 Kč

(10 200 – 567 – 663)

8 808 Kč

(10 200 – 729 - 663)

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DANĚ