10 čísel pro platbu zdravotního pojištění v roce 2018

25.10.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění je někdy opomíjeným povinným odvodem, přestože někteří lidé platí na zdravotním pojištění ročně více než na dani z příjmu fyzických osob nebo na sociálním pojištění. Podívejme se na vybraných 10 důležitých čísel pro platbu zdravotního pojištění v příštím roce.

Každý občan si může vybrat zdravotní pojišťovnu, u které bude pojištěn. Zdravotní pojišťovnu je možné v průběhu pojištění změnit. Aktuálně působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven. Výběr zdravotní pojišťovny však nemá vliv na výši placeného zdravotního pojištění. Při stejných příjmech se platí na zdravotním pojištění u všech zdravotních pojišťoven stejně. Jaké jsou důležité částky pro rok 2018?

0 Kč

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a během roku neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích“ za příslušný rok dle skutečně dosaženého vyměřovacího základu (tj. poloviny hrubého zisku).


0,05 % denně

Placení zdravotního pojištění je nutné věnovat dostatek pozornosti, neboť za každý den prodlení s platbou pojistného automaticky naskakuje v počítačovém systému zdravotní pojišťovny penále, jehož sazba činí 0,05 % z dlužného pojistného denně. Všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a vymáhají.


8 dní

Osoby samostatně výdělečně činné platí (až na výjimky) měsíční zálohy na zdravotním pojištění, které jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce. Ve stejném termínu musí platit měsíční platbu na zdravotním pojištění i osoby bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP).

13,5 %

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %. U příjmů ze závislé činnosti odvádí z této částky 4,5 % na zdravotním pojištění ze své hrubé mzdy zaměstnanec a 9 % za něj platí zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je přitom zodpovědný zaměstnavatel. OSVČ odvádí za kalendářní rok na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu.

1 647 Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou občané, kteří nejsou ani zaměstnanci ani OSVČ ani státními pojištěnci, budou muset platit v roce 2018 na zdravotním pojištění 1 647 Kč měsíčně (13,5 % z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč). V praxi jsou nejčastěji OBZP lidé sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce, studenti starší 26 let, lidé pouze s příjmy z kapitálového majetku nebo z pronájmu nebo ženy v domácnosti, které se nestarají alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.


2 024 Kč

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné platit během roku vždy alespoň minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění. V roce 2018 bude činit minimální měsíční záloha 2 024 Kč.

2 500 Kč

Z dohody o pracovní činnosti se neplatí zdravotní pojištění, když měsíční odměna nedosahuje 2 500 Kč. Není přitom rozhodující, zdali zaměstnanec podepíše prohlášení k dani či nikoliv. Daňové slevy ovlivňují pouze výpočet daně z příjmu, nikoliv výpočet zdravotního pojištění.

10 000 Kč

Z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, jestliže měsíční odměna nepřesahuje 10 000 Kč měsíčně. V praxi je možné pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu pro více zaměstnavatelů současně a ani z jedné odměny se přitom nebude platit zdravotní pojištění.


14 989,50 Kč

Při výpočtu zdravotního pojištění za celý kalendářní rok 2018 bude muset být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti dodržen alespoň minimální vyměřovací základ, který činí za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 14 989,50 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2018 bude muset být na zdravotním pojištění zaplaceno alespoň 24 283 Kč, a to i při velmi nízkém zisku z neprosperujícího podnikání.

1 000 000 Kč

U zdravotního pojištění není zaveden maximální vyměřovací základ jako u sociálního pojištění. Občané s nadstandardními příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti tak mohou zaplatit za celý rok na zdravotním pojištění stotisícové částky.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ