Dlužíte na zdravotním pojištění? Co dělat? Ošetří vás lékař?

16.10.2017 | , Finance.cz
2012 - Bulletin


Dluh na zdravotním pojištění není nikdy nic příjemného a týká se mnoha obyvatel České republiky. Takže nebojte, nejste v tom sami. Jak postupovat, aby vaše peněženka utrpěla co nejméně? Budete muset platit penále?

Zdravotní pojištění musíme odvádět všichni - zaměstnanci, zaměstnavatelé, studenti, děti i důchodci. Jestliže ho neodvádíme, tak se dostáváme do problémů. V ČR je 100 tisíc právnických a fyzických osob, které na zdravotním pojištění dluží více než 100 tisíc Kč a dluh překračuje miliardové částky. Můžete se rovněž podívat o koho se jedná - některé pojišťovny totiž zveřejňují seznamy. Co se tedy stane, pokud si ho neplatíte? A jak situaci vyřešit? Za koho odvádí pojistné stát?

Výše zdravotního pojištění

Odvody zdravotního pojištění si můžeme rozdělit na 4 možné situace:

 1. Zaměstnanec a zdravotní pojištění - za zaměstnance se odvádí 13,5 % z hrubé mzdy (9 % odvádí zaměstnavatel viz superhrubá mzda, 4,5 % odvádí zaměstnanec).
 2. OSVČ a zdravotní pojištění - OSVČ odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu (což je 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji), minimální výše měsíčních záloh v roce 2017 je 1 906 Kč.
 3. OBZP a zdravotní pojištění - osoba bez zdanitelných příjmů -  pokud nejste zaměstnání (pokud není registrován jako uchazeč o zaměstnání na ÚP), nepodnikáte, ani nepatříte do skupiny, za kterou odvádí zdravotní pojištění stát, tak minimální výše měsíčních záloh OBZP činí v roce 2017 1 485 Kč a od 1. ledna 2018 se částka zvýší na 1 647 Kč.
 4. Osoby za které zdravotní pojištění odvádí stát - nezaopatřené děti (malé děti a většinou studenti až do 26 let věku), invalidní a starobní důchodci, ženy na mateřské, lidé na rodičovské a další skupiny.

TIP: Více o superhrubé mzdě a jejím složení

Dlužíte na zdravotním? Tak komunikujte, komunikujte a komunikujte....

Pokud zjistíte, že nemáte zaplacené zdravotní pojištění (nebo jste ho nějaký čas ignoroval/a), tak neváhejte kontaktovat zdravotní pojišťovnu a hlavně nenechte problém vykvasit! Přinášíme 10 kroků, které vám poradí, jak postupovat, když dlužíte na zdravotním pojištění:

 1. Komunikujte - pokud zjistíte, že dlužíte nějakou částku na zdravotním pojištění, tak okamžitě kontaktujte vaši zdravotní pojišťovnu. Nejlepší je tyto věci řešit osobně, takže si najděte nejbližší pobočku, zavolejte na ni a domluvte si schůzku. Sledujte svoji poštu, aby vám nic neuniklo. Pokud si myslíte, že nevyzvedáváním upozornění na nedoplatek se vyhnete problémům, tak se mýlíte. Po uplynutí zákonné lhůty se uplatní fikce doručení, kdy dokument bude považován za převzatý.
 2. Zjistěte kolik a za co dlužíte - dluh se může skládat ze dlužného pojistného, penále, pokuty atd.
 3. Dokumenty - pokud chyba není na vaší straně, tak dejte dohromady všechny dokumenty (např. doklady o odchozích platbách). Chyba může být na straně ZP, banky, ale i u vás a vašich zaměstnanců.
 4. Vyměření dluhu - Dluh může být vyměřen dvěma způsoby - výkazem nedoplatků, nebo platebním výměrem.
 5. Odvolání - nesouhlasíte s vyměřeným dluhem? Máte možnost se odvolat k odvolacímu soudu. Nicméně bychom k soudní cestě přistupovali jako ke krajní možnosti. Musíte mít jistotu, že chyba v neplacení pojistného není na vaší straně (ale ani potom soud nemusíte vyhrát). Pokud byste soud prohráli, tak budete navíc muset uhradit i náklady spojené se soudem, což může být vyšší částka než dlužné pojistné.
 6. Penále - pokud vám byly vyčísleny nějaké penále požádejte o jejich prominutí. Za každý den prodlení s placením zdravotního pojištění nabíhá penále ve výši 0,05 procenta z dlužného pojistného.
 7. Žádost o prominutí penále - zdravotní pojišťovna vám penále může snížit, ba i prominout. Musíte ovšem podat písemnou žádost, komunikovat a být ochoten situaci řešit. Pokud je dluh vyměřen výkazem nedoplatků, tak lhůta pro žádost je 8 dní od doručení. V druhém možném případe je dluh vyměřen platebním výměrem, tak musíte podat žádost do 15 dní od obdržení platební výměry. Myslete, že na prominutí penále nemáte nárok a záleží na rozhodnutí vaší ZP.
 8. Úhrada - máte finanční prostředky? Uhraďte dlužné pojistné i se všemi dalšími závazky, co nejdříve to bude možné. Pokud chcete prominout penále, tak uhraďte jen pojistné a podejte si žádost o jejich prominutí.
 9. Splátkový kalendář - pokud nemáte na úhradu dluhu, tak si podejte u své zdravotní pojišťovny žádost o splátkový kalendář. Jestli pojišťovna u vás uvidí zájem situaci řešit a chuť dluh splácet, tak vám většinou vyhoví. Ovšem připomínáme, že na prominutí nemáte právní nárok a nemusí vám být schváleno.
 10. Nejhorší možnost - pakliže budete všechno ignorovat, tak se můžete těšit na zabavení vašeho majetku exekutorem. Nejen, že vám zabaví majetek ve výši dluhu, ale také náklady na exekuci (2 % z vymáhané částky, minimálně ovšem 500 Kč). Proto nikdy nenechte zajít věci tak daleko.

Ošetří vás lékař?

Nebojte, lékař vás určitě vyšetří, postará se o vás a poskytne neodkladnou péči.


Čtěte také:

Pozor na nedoplatky na daních!

Kdy máte nárok na vrácení daně?

Kolik si ukousne stát?

7 smutných daňových změn v roce 2018

Změna na zdravotním u OBZP v roce 2018


Závazky u zdravotní pojišťovny

Dluh u zdravotní pojišťovny může mít různé složení. Ze zákona je stanoveno pořadí v jakém se hradí závazky u zdravotní pojišťovny:

 1. Pokuty
 2. Přirážky k pojistnému
 3. Nedoplatky na pojistném v časové posloupnosti
 4. Běžné pojistné
 5. Penále

Pokud se na vše vybodnete, tak můžete počítat s brzkou návštěvou exekutora, což je hned za tchýní druhá nejméně oblíbená návštěva. Takže se raději postavte k problému čelem.

Příště se podíváme na to, co se stane, když váš zaměstnavatel za vás neodváděl zdravotní pojištění. Máte s neplacením životního pojištění zkušenosti? Jak se zachovala vaše zdravotní pojišťovna?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: 2012 - Bulletin