7 daňových změn pro rok 2018 k horšímu

09.10.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože se pro rok 2018 nemění sazba daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění ani zdravotního pojištění, tak zaplatí někteří občané na některé z povinných daní více než v roce 2017. Podívejme se na vybraných 7 nepříznivých daňových změn.

Z důvodu některých legislativních změn budou platit některé domácnosti v příštím roce více na některé z povinných daní.

Nutné vyšší příjmy pro daňový bonus

V případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a daní z příjmu fyzických osob. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít rozhodné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2018 je tak nutné mít příjmy ve výši alespoň 73 200 Kč, což je o 7 200 Kč více než za rok 2017.

Pasivní příjmy se do limitu pro daňový bonus nepočítají

Za rok 2017 se do rozhodných příjmů pro čerpání ročního daňového bonusu započítávají příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu, ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7, kapitálové příjmy dle § 8 i příjmy z nájmu dle § 9. Za rok 2018 se však budou započítávat pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy z kapitálu a z pronájmu se již započítávat nebudou.

Vyšší platby pro OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů musí své zdravotní pojišťovně platit měsíční zdravotní pojištění, vždy do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční platba pro OBZP v roce 2018 bude činit 1 647 Kč, což je o 162 Kč více než v roce 2017.

Vyšší zdravotní pojištění při zkráceném úvazku

Občané, kteří nejsou současně státními pojištěnci pro účely placení zdravotního pojištění, kteří pracují na zkrácený úvazek s nižší měsíční hrubou mzdou, než je 12 200 Kč zaplatí při stejné hrubé mzdě na zdravotním pojištění v roce 2018 více než je tomu v roce 2017. Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet zdravotní pojištění vypočtené alespoň z minimální mzdy. Zaměstnavatel platí vždy 9 % z hrubé mzdy zaměstnance a dopočet do minima u zaměstnanců pracujících za hrubou mzdu nižší než minimální mzda jde na vrub zaměstnance.

Vyšší limit pro placení sociálního pojištění

Sociální pojištění za kalendářní rok se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Z příjmu nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ se pro rok 2018 zvyšuje na 1 438 992 Kč. Oproti roku 2017 se tedy zvýšil strop o 83 856 Kč. Lidé s vyššími příjmy tedy zaplatí na sociálním pojištění více.

Vyšší minimální zálohy pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost musí platit vždy alespoň minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Souhrnná částka minimálních záloh se přitom pro rok 2018 zvýšila o 246 Kč na 4 213 Kč (sociální pojištění 2 189 Kč a zdravotní pojištění 2 024 Kč).

Snížení limitu u výdajového paušálu

Mnohé OSVČ využívají pro daňové účely výdajový paušál. Sazba výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti a u samostatné výdělečné činnosti činí 40 %, 60 % nebo 80 %. U pronájmu potom 30 %. Maximálně bude za rok 2018 možné uplatnit výdajový paušál z částky 1 000 000 Kč. Za rok 2017 je maximálním limitem částka 2 000 000 Kč. Výdajový paušál bude tedy možné uplatnit pro příjem nad 1 000 000 Kč, ale výdaje se v těchto případech vypočítají příslušnou procentní sazbou z 1 000 000 Kč.


Čtěte také:

Kdy máte nárok na vrácení daně?

Jak vyřešit přeplatky a nedoplatky na daních

Jaké státní výhody můžete uplatnit?


Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ