10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění

29.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné jsou samy zodpovědné za placené zdravotního pojištění své zdravotní pojišťovně. Neplacení zdravotního pojištění přináší problémy. Co je dobré vědět o placení zdravotního pojištění? Podívejme se na vybraných deset důležitých bodů.

Ať už se vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost, tak musí OSVČ platit ze svého hrubého zisku zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být dodržen minimální vyměřovací základ. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy dle dosaženého hrubého zisku.

1) Zaměstnanci - OSVČ měsíční zálohy neplatí

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy na zdravotním pojištění neplatí. Zdravotní pojištění doplatí vždy jednorázově do 8. dní po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za příslušný rok.

2) Měsíční záloha se platí do 8. dne následujícího měsíce

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a některé OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (např. penzisté od druhého roku výdělečné činnosti) musí platit měsíční zálohu vždy do 8. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017 činí 1 906 Kč.

3) Nelze změnit splatnost ani některý měsíc neplatit

OSVČ si nemohou změnit splatnost měsíční zálohy na zdravotním pojištění v závislosti na pravidelném inkasu za své činnosti. Rovněž není možné v některých měsících zdravotní pojištění neplatit, např. z důvodu čerpání dovolené.

4) Zdravotní pojištění se platí ze všech příjmů

Zdravotní pojištění platí OSVČ ze všech svých příjmů. Není stanovena žádná výjimka pro nízké příjmy nebo pro nadstandardní příjmy. Pro platbu zdravotního pojištění není stanoven žádný limit. Pouze OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí zdravotní pojištění vždy ze skutečného zisku a např. při ročním hrubém zisku 50 000 Kč činí roční zdravotní pojištění 3 375 Kč.

5) Problémy s placením = předepsání penále

Když není měsíční záloha na zdravotním pojištění zaplacena včas a ve správné výši, tak je předepsáno penále, které činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Neplnění zákonné povinnosti je tedy sankciováno.

6) Dlužné závazky nelze platit libovolně

Legislativou je stanoveno, v jakém pořadí je nutné hradit závazky u zdravotní pojišťovny. OSVČ platí své dluhy v následujícím pořadí: a) pokuty, b) přirážky k pojistnému, c) nedoplatky na pojistném v časové posloupnosti, d) běžné pojistné, e) penále.

7) Na splátkový kalendář není právní nárok

Když se OSVČ dostanou do finančních problémů, potom mohou exekuci pro své dluhy u zdravotní pojišťovny předejít sepsáním dohody o splátkách. Legislativou však není stanoven paušální nárok na úhradu dluhů ve splátkách. Každá zdravotní pojišťovna má vlastní pravidla pro sepisování dohod o splátkách.

8) Pojistné musí být vždy zaplaceno

Pojistné u zdravotního pojištění musí být vždy zaplaceno. Základní pojistné nemůže být v žádném případě sníženo. A to ani v případě, že samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů a zdravotní pojištění je již odváděno ze zaměstnaneckého poměru.

9) Penále může být sníženo či prominuto

Vyměřené penále na zdravotním pojištění může být zdravotní pojišťovnou sníženo či prominuto. Základní podmínkou je úhrada veškerého dlužného pojistného a podání včasné žádosti o prominutí penále v zákonné lhůtě. Při posuzování žádosti se postupuje individuálně.

10) Změna zdravotní pojišťovny nemá vliv na měsíční platbu

Zdravotní pojišťovny si nemohou konkurovat nižším zdravotním pojištěním. Sazba zdravotního pojištění je pro všechny stejná. OSVČ odvádí stejné částky na zdravotním pojištění bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny na trhu jsou pojištěny. Celková částka zdravotního pojištění tedy závisí pouze na tom, zdali je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost či vedlejší a jak vysokého hrubého zisku bylo v daném roce dosaženo.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát