Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?

Finance.cz

Najít vhodnou práci není v současné době jednoduché. Při splnění zákonných podmínek lze stejnou práci vykonávat jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Kdy si lze volit mezi zaměstnaneckým poměrem a OSVČ? Která z variant a kdy se vyplatí? Podívejme se na tuto volbu z pohledu daní a sociální ochrany.

 
 

Abychom mohli danou práci vykonávat jako OSVČ a nikoliv jako zaměstnanec, tak musí být dodrženo několik pravidel. U výkonu takové práce nesmí být dána nadřazenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance. Nesmí se jednat o závislou práci, která je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele a jménem zaměstnavatele. Pokud je však daná práce vykonávána na vlastní odpovědnost a vlastním jménem, lze takovou práci vykonávat i jako OSVČ, nejlépe současně pro více firem. Pokud však se vykonává klasická závislá práce na živnostenský list, hrozí vysoké pokuty a to jak pro zaměstnavatele, tak i vykonavatele této práce.

Proč být OSVČ?

Hlavním důvodem proč se vyplatí být OSVČ je, že při splnění zákonných podmínek zaplatí při stejném příjmu OSVČ na daních méně než zaměstnanec. Také objednatel práce ušetří, neboť nemusí hradit sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance, což představuje 34 % z hrubé mzdy. Stejná práce vykonaná zaměstnancem stojí 26 800 Kč (hrubá mzda 20 000 Kč + 6 800 Kč povinné odvody na pojistném), naproti tomu OSVČ se zaplatí 20 000 Kč na fakturu. V praxi je tento rozdíl nižší nebo vůbec žádný. OSVČ používá totiž své pomůcky, dopravní prostředky a další, což je potřeba zohlednit při fakturaci.

Jak se liší zdanění?

Sazba daně z příjmů fyzických osob je stejná (15 %) jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Přesto je však efektivní zdanění u obou skupin rozdílné. Více nám rozdílnou výši odvodů u zaměstnance a OSVČ ukáží praktické výpočty.

Praktický příklad

Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a živnostníka provedeme pro tři výše hrubého příjmu 240 000 Kč, 360 000 Kč a 480 000 Kč, přičemž OSVČ uplatní výdaje 60% paušálem. Daňový základ OSVČ bude tedy 96 000 Kč (240 000 x 40 %), 144 000 Kč (360 000 Kč x 40 %) a 192 000 Kč (480 000 Kč x 40 %). V uvedeném příkladě počítáme se zjednodušením, že OSVČ nemá žádné náklady, (např. počítačový odborník). Hrubá mzda zaměstnance je tedy shodná s fakturovanou částkou.

Daň z příjmu fyzických osob:
U daně z příjmu budeme předpokládat, že oba pánové neuplatňují žádnou nezdanitelnou položku. Přestože je v Česku rovná 15% sazba daně z příjmu, tak efektivní zdanění je pro OSVČ i zaměstnance rozdílné. U zaměstnance je daňovým základem superhrubá mzda (tedy hrubá mzda + povinné odvody pojistného placené zaměstnavatelem), u OSVČ je to zisk. OSVČ navíc může uplatnit výdaje paušálem. Při stejném příjmu je tedy daňový základ velmi rozdílný, zvláště pokud skutečné výdaje OSVČ jsou nulové, tak jako v našem případě.

Sociální pojištění:
Zaměstnanec odvádí sociální pojištění ve výši 6,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 25 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí sociální pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za rok 2016 je částka 81 024 Kč. Na sociálním pojištění odvede v souhrnu zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách. Nižší platby OSVČ se následně negativně projevují nejen na nižších důchodech, ale i jiných dávkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ : Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50 %). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je vyšší než minimální vyměřovací základ 81 024 Kč, proto sociální pojištění za celý rok činí 28 032 Kč (96 000 Kč x 29,2 %). U obou nižších příjmů je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, proto je sociální pojištění 23 664 Kč (minimální měsíční záloha 1972 Kč x 12 měsíců).

Zdravotní pojištění:
Zaměstnanec odvádí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za rok 2016 je částka 162 036 Kč. Rovněž na zdravotním pojištění odvede zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na zdravotním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ: Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50%). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ 162 036 Kč, proto zdravotní pojištění za celý rok činí 21 876 Kč (minimální záloha 1823 Kč x 12 měsíců). Stejná situace je i u obou nižších příjmů, kdy musí být rovněž zaplaceno 21 876 Kč.


Tabulka: Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a OSVČ

Text Zaměstnanec 1
OSVČ 1 Zaměstnanec 2
OSVČ 2 Zaměstnanec 3
OSVČ 3
Roční příjem 240 000
240 000
360 000
360 000
480 000
480 000
Základ daně
321 600 96 000 482 400 144 000 643 200 192 000
Daň (15 %)
48 240 14 400 72 360 21 600 96 480 28 800
Sleva na dani
24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Daňová povinnost 23 400 0
47 520 0
71 640 3 960
Sociální pojištění 15 600
23 664 23 400
23 664 31 200 28 032
Zdravotní pojištění 10 800 21 876?
16 200 21 876?
21 600 21 876 
(SP+ZP placené zaměstnavatelem)
(81 600) -
(122 400) - (163 200) -
Čistý příjem
190 200 194 460
272 880 314 460 355 560 426 132

vlastní výpočty autora


Jak vidíme z tabulky, OSVČ mají nižší zdanění než zaměstnanci. Jestliže je hrubý příjem zaměstnance shodný s příjmem OSVČ (náklady jsou nulové), potom platí, že s rostoucím příjmem je rozdíl ve zdanění vyšší. Hlavním důvodem je možnost využití daňového paušálu, rozdílná efektivní sazba u daně z příjmu fyzických osob a rozdílný výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnanci dostanou zase více

Daňová povinnost zaměstnanců je sice vyšší než u OSVČ, přesto v případě volby se mnoha občanům vyplatí být raději zaměstnancem než OSVČ a to platí především u nižších příjmů.

Zaměstnancí jsou zvyklí na mnohé jistoty, které OSVČ nemají:

  • V době nemoci jsou OSVČ první 3 týdny nemoci bez peněz, zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti.
  • OSVČ nemá nárok na ošetřovné, zaměstnanci ano.
  • Nemocenskou (od 22. dne nemoci) mají rovněž OSVČ rovněž výrazně nižší, než zaměstnanci, a to pouze za předpokladu, že si ji dobrovolně platí. Platba dobrovolného nemocenského pojištění není ve výpočtech zohledněna, protože dobrovolné nemocenské pojištění platí velmi málo OSVČ. Tak dlouhou nemocnost si nemůže většina OSVČ dovolit.
  • Pracovní ochrana zaměstnanců je vysoká (mají nárok na odstupné, proplacení dovolené, výpovědní lhůtu…), OSVČ žádnou takovou ochranu nemají.

Díky nižším odvodům na sociální pojištění (chybí odvody zaměstnavatele):

  • OSVČ mají nižší případnou podporu v nezaměstnanosti.
  • OSVČ mají vzhledem k nižším odvodům výrazně nižší důchody než zaměstnanci, o třetinu a více.

Při současném porovnávání daňového zatížení OSVČ a zaměstnanců je tedy nutné zohlednit i druhou stranu mince, kolik která skupina občanů dostane od státu v případě sociální události. Z výše uvedeného výčtu jsou v této situaci na tom OSVČ hůře než zaměstnanci. Proto je třeba zvážit i tato hlediska, než se rozhodneme místo zaměstnání pracovat jako OSVČ.

Čtěte také:
Jak na úřad práce
Chcete uspět u pracovního pohovoru?

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Itálie, další Achillova pata eurozóny

25.05.2017  |  Michala Moravcová

Po francouzských prezidentských volbách si investoři vezmou na mušku Itálii. Pokud si někdo myslí, nebo jenom tajně doufá, že evropská ekonomika je…

Konec střední školy: kdy začít platit zálohy na pojištění

25.05.2017  |  Redakce

Podle údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání bude letošní státní maturitu skládat 69 823 studentů. Po ukončení studia čeká absolventy ještě…

Jak může absolvent vysoké školy přijít o titul

25.05.2017  |  Helena Zrůstová

Absolventi, kteří během studia opisovali, nechali si napsat závěrečnou práci na zakázku nebo třeba podplatili vyučujícího, aby složili obtížnější…

Tiché spojení aneb jak se neslyšící domluví v bance

24.05.2017  |  Jana Poncarová

Zajít si do banky vyřídit změnu údajů nebo u přepážky dodavatele změnit výši záloh za elektřinu je pro sluchově postižené lidi komplikované. Služby,…

7 daňových povinností zaměstnance

24.05.2017  |  Petr Gola

Daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává a odvádí na účty příslušných institucí zaměstnavatel. Na co však…

Hypotéky v dubnu 2017: 8 555 hypoték s průměrnou úrokovou sazbou 2,01 %

23.05.2017  |  Luboš Svačina

Banky a spořitelny v dubnu na bydlení rozpůjčovaly přes 20 miliard korun. Na začátku měsíce však začaly platit pro zajištěné úvěry nová pravidla. Co…

Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

23.05.2017  |  Hana Bartušková

Doby, kdy jsme si na dovolenou vozili nejlépe hotovost v eurech nebo dolarech jsou už pryč. Hotovost se tedy hodí vždycky, ale většinou máme s sebou…

10 tipů pro studenty, kteří si přivydělávají na brigádě

23.05.2017  |  Petr Gola

V letních měsících si mnozí studenti přivydělávajíc různými brigádami. Jak je to s daňovými povinnostmi studentů? Kdy je možné obdržet zaplacenou daň…

Když ztratíte telefon, ztratíte i kousek sebe. Jak zachránit své sociální sítě?

22.05.2017  |  Hana Bartušková

Ztracený a ukradený telefon nikdy není příjemná záležitost. Nejen, že přijdete o telefon, ale v dnešní době chytrých telefonů ztratíte i spoustu dat,…

S výdajovým paušálem lze opět využít slevu na manželku a na děti

22.05.2017  |  Redakce

Jednoduchost, administrativní nenáročnost a možnost daňové úspory, to jsou hlavní výhody, proč využít stanovení výdajů paušálem. V minulých letech…

Kde se za průměrnou mzdu žije nejlépe?

22.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hrubá mzda se v jednotlivých vyspělých zemích liší. Současně se však liší i ceny zboží a služeb. Při zohlednění parity kupní síly jsou…

Jak se v podnikání posunout dál? Koučink a mentoring získává na popularitě

19.05.2017  |  Redakce

Koučování a mentoring. V současné době velmi populární způsob osobního rozvoje. Mnozí si však stále pod těmito pojmy nedokážou představit nic…

10 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění

19.05.2017  |  Petr Gola

Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění pro rok 2017 se na druhé a další dítě oproti…

10 dobrých důvodů, proč se světové trhy opět propadnou

18.05.2017  |  Euro.cz

Krize eura i světová finanční recese se zdají být zažehnány, světové hospodářství běží na plný výkon a inflace roste. To vše svědčí pro rostoucí…

Zdanění hazardních her: Co přinesla nová legislativa?

18.05.2017  |  Redakce

Legislativní novinkou letošního roku je zavedení nové daně z hazardních her a zrušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Zavedení této nové…

Manželská smlouva? Sázka na jistotu

18.05.2017  |  Martin Ježek

Každé druhé manželství se u nás rozvádí. Pak se určitě nebudeme divit tomu, že už před svatbou chtějí mít lidé jasnou představu, komu co bude patřit…

4 otázky a odpovědi ohledně podnikání s odpovědným zástupcem

18.05.2017  |  Veronika Hejná

Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) umožňuje podnikateli, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dle…

Jaká je práce ve startupu?

17.05.2017  |  Martin Ježek

Máte pocit, že vaše nápady jsou skvělé, originální a mohly by vynést slušné peníze? Zkuste si sehnat pár sobě podobných a založte startup. Možná se…

Hypotéky stále zdražují. Průměrná sazba se přehoupla přes 2 %

17.05.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu stoupla na 2,01 procenta z březnových 1,95 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy v únoru 2016. Vyplývá…

Vyplatí se konečně jezdit v elektromobilu?

17.05.2017  |  Jana Poncarová

Zatímco před pěti lety elektromobily ujely na jedno dobití 100 až 150 kilometrů, dnes zvládnou kolem 200 až 300 kilometrů. Přibývá také veřejných…

Bankovní revoluce nastane v lednu

16.05.2017  |  Martin Ježek

Svět bank čeká příští rok doslova revoluce. Začne totiž platit evropská směrnice, která mimo jiné dovolí zavedení aplikace, z níž si budete moct…

Velký dovolenkový přehled: když pojedete k moři autem

16.05.2017  |  Hana Bartušková

Chystáte se letos k moři autem? Co všechno budete potřebovat a kam až letos autem dojedete? Víte, do kterých zemí potřebujete mezinárodní řidičský…

Do důchodu brzy? Co takhle ve 30 letech?

15.05.2017  |  Hana Bartušková

V českém systému je nejobvyklejší odejít do důchodu v šedesáti a ještě později. Celý život pracujeme, odvádíme sociální i zdravotní, aby nám pak…

5 rad, jak v e-shopech neprohloupit

15.05.2017  |  Martin Ježek

Průzkum antivirové firmy Eset a společnosti Seznam.cz informuje, že 3 % Čechů byla při nákupech na webu okradena. Většinou nešlo o víc než 5 000 Kč.…

Vyšší daňové zvýhodnění na děti: Jak vysoký přeplatek získáte?

15.05.2017  |  Petr Gola

Daňová novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě pro rok 2017. Do účinnosti daňové novely se však daňové zvýhodnění uplatňuje dle…

Srovnání Česko versus okolní země: Kde je nejdražší elektřina?

13.05.2017  |  Jana Poncarová

České domácnosti nemají v porovnání se svými sousedy výrazně vyšší nebo nižší ceny elektřiny. Levnější proud teče lidem ze zásuvek na Slovensku nebo…

Vesmír se týká politiky i ekonomiky

13.05.2017  |  Martin Ježek

Ačkoli to na první pohled vypadá na nějaký aprílový žert z vesmírné lodi Vogonů, opak je pravdou: průzkum vesmíru má své politické a ekonomické…

Dešťovka nabízí dotace pro hospodaření s vodou. Podporu získají i zahrádkáři

12.05.2017  |  ČTK

Český svaz zahrádkářů zkritizoval nový dotační program ministerstva životního prostředí na udržování vody v krajině. Není pro zahrádkáře, což je…

Jak se liší zdanění přivýdělku z dohody nebo zkráceného úvazku?

12.05.2017  |  Petr Gola

Zejména během letních měsíců si někteří zaměstnanci, studenti nebo penzisté přivydělávají. Zpravidla na pracovní dohody, ale i na zkrácený pracovní…

Jak jste na tom s bezpečností na internetu?

11.05.2017  |  Martin Ježek

Bezpečnost na internetu – téma tisíckrát omílané, a přesto jakoby se některých vůbec netýkalo. A to I presto, že hackeři můžou zneužít od vašeho…

Jaké budou první kroky Emmanuela Macrona?

11.05.2017  |  Michala Moravcová

Emmanuel Macron se stal nejmladším prezidentem Francie. Avšak věk ho neochrání před složitými úkoly, kterým bude čelit. Musí sjednotit rozdělenou…

Kdy domácnost ušetří změnou dodavatele plynu?

11.05.2017  |  Jana Poncarová

Jedna topná sezóna ještě pomalu ani neskončila a kdo by myslel na druhou? Když pokukujete po změně dodavatele, je jaro tím správným obdobím. Hlavně…

Absurdita roku: Placení DPH z nezaplacených faktur

10.05.2017  |  ČTK

Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Podnikatelé vybírali do konce…

Velký dovolenkový speciál: kolik stojí dálniční známky v Evropě?

10.05.2017  |  Hana Bartušková

Víte, kolik stojí dálniční známky v zemích Evropy? Kolik zaplatíte za dálniční známku v Rakousku nebo Slovinsku a kde jsou placené úseky na silnicích…

Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění a kdy nikoliv?

10.05.2017  |  Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek platí zdravotní pojištění za studenty stát. Jak je to s platbou zdravotního pojištění během posledních prázdnin po…

Zjistěte si, do kdy máte smlouvu s dodavatelem energií

09.05.2017  |  Jana Poncarová

Přechod k novému dodavateli elektřiny nebo zemního plynu stále častěji komplikují smlouvy se závazkem. Když je nevypovíte ke správnému datu,…

Zaměstnat jednoho Dána nebo čtyři Čechy?

09.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hodinová cena práce v Česku je osmá nejnižší z členských zemí Evropské unie. Za stejnou částku lze v Česku zaplatit čtyři zaměstnance,…

80% hypotéky se stávají nedostatkovým zbožím a zdražují

05.05.2017  |  Luboš Svačina

Limity LTV, které bankám nastavila ČNB, zdaleka neodpovídají poptávce. Zájem o úvěry, kterými klienti mohou uhradit více než 80 % ceny nemovitosti…

Jak budou otevřené obchody 8. května?

05.05.2017  |  Hana Bartušková

Od loňského roku platí zákon, že během vybraných státních svátků musí být obchody zavřené. Díky svátkům si můžeme na začátku května letos užít hned…

5 tisíc a méně. Kde mají nejnižší minimální mzdu?

05.05.2017  |  Petr Gola

V letošním roce činí minimální mzda v Česku 11 000 Kč, což je v rámci zemí EU šestá nejnižší hodnota. V některých evropských zemích však nedosahuje…

Velký dovolenkový přehled: cestování dítěte do zahraničí bez rodičů

04.05.2017  |  Hana Bartušková

Než vypravíte dítě na prázdniny u moře, přesvěčte se, že mu přibalíte všechny potřebné cestovní dokumenty. Kromě cestovního pasu, nebo občanského…

Češi kupují kombíky a SUVéčka. Jak financovat nákup?

04.05.2017  |  Milan Masařík

S příchodem jara se řada Čechů rozhodne pro nákup nového automobilu. Prvenství v prodejích si drží kombíky a SUVéčka. Přečtěte si, které značky…

Peníze? Ještě, že je máme

04.05.2017  |  Martin Ježek

Už vám někdo řekl, že myslíte jen na peníze? Asi vám chtěl naznačit, že ani rukou nepohnete, aniž by se vám to nějak nevyplatilo. A je to s vámi tedy…

Schváleno! Vyšší slevy na děti, které může uplatnit i podnikatel s paušálem

03.05.2017  |  Redakce

Zásadní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017. Ten začne platit 15 dní po…

Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší

03.05.2017  |  Petr Gola

Daňové zatížení v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa nadprůměrné. Souhrnná daňová sazba je v Česku 11. nejvyšší ze zemí OECD.

Bezhotovostní společnost: je na čase se rozloučit s bankovkami a mincemi?

02.05.2017  |  Martin Ježek

Taky vás mince a bankovky obtěžují a myslíte si, že by bylo platit všechno elektronicky a peníze mít pouze virtuální? Možná se k tomuto historickému…

146 tisíc čistého měsíčně dostávají Švýcaři. Jak jsou na tom Češi?

02.05.2017  |  Petr Gola

Pro všechny zaměstnance je nejdůležitější čistá mzda, kterou obdrží od zaměstnavatele za měsíční práci na účet, za kterou mohou nakupovat zboží a…

Kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců ovlivňuje výkon i loajalitu. Jako zásadní ho vnímá 80 % pracovníků

30.04.2017  |  Redakce

Možnost vzdělávání a kariérního růstu je stále důležitějším benefitem. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanec setrval na jedné pozici několik let,…

Sociální sítě hrají při náboru zaměstnanců stále větší roli. LinkedIn využívá 96 % firem

30.04.2017  |  Redakce

Nábor zaměstnanců se v moderní době internetu a sociálních sítí výrazně mění. Z posledního výzkumu společnosti Society for Human Resource Management …

Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu

28.04.2017  |  Redakce

Rodiny s dětmi jsou v Česku podporovány mimo jiné vysokým daňovým zvýhodněním na děti. Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než…
Zobrazit související aktuality