Jak vyplnit přehledy za rok 2016 v příkladech

26.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné musí mimo daňové přiznání vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat na místně příslušné OSSZ a druhý příslušné zdravotní pojišťovně. Vyplňování obou přehledů se liší. Podívejme se na praktické příklady.

Základní termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích je do 2. května 2017. Většina OSVČ však odevzdává přehledy v jeden den současně s daňovým přiznáním, tedy již do 3. dubna 2017.

Přehledy lze odevzdat osobně

Některé OSVČ odevzdávají "přehledy" na úřadech vždy osobně, aby měly jistotu, že je vše v pořádku a že v registru zdravotní pojišťovny a místně příslušné OSSZ jsou uvedeny všechny údaje odpovídající skutečnosti. Případné nesrovnalosti je možné rychle vyřešit. Přestože formulář pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu se jmenuje stejně, tak při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění je několik zásadní rozdílů. Podívejme se na praktické příklady.

Nulový přehled pro OSSZ

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění za rok 2016 neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Za celý kalendářní rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák si po celý rok 2016 přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk (příjem - výdaj) měl 59 800 Kč. Na sociálním pojištění nezaplatí pan Novák z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nic, protože hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti je do limitu. Na OSSZ odevzdá pan Novák "nulový přehled". Na zdravotním pojištění však zaplatí 4 037 Kč (59 800 Kč x 50 % x 13,5 %).


Co je dobré vědět o sociálním pojištění v roce 2017:

Rozdílný minimální vyměřovací základ

Sociální pojištění i zdravotní pojištění za rok 2016 musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vždy zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Z minimálního vyměřovacího základu se sociální a zdravotní pojištění platí, když je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ je pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění odlišný. V praxi je tak možné platit sociálního pojištění ze skutečného vyměřovacího základu a zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Živnostnice paní Hájková dosáhne za rok 2016 z výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti hrubého zisku 250 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 125 000 Kč (250 000 Kč x 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění ve výši 81 024 Kč, ale nižší než minimální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění ve výši 162 036 Kč. Sociální pojištění za rok 2016 se tedy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a činí 36 500 Kč (125 000 Kč x 29,2 %). Zdravotní pojištění se vypočítá z minimálního vyměřovacího základu a činí 21 875 Kč (162 036 Kč x 13,5 %).

Maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění

Zdravotní pojištění za rok 2016 se odvádí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu, ale sociální pojištění se platí pouze z maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění za rok 2016 činí 1 296 288 Kč.

Praktický příklad

Podnikatelka paní Černá dosáhla za rok 2016 hrubého zisku 4 400 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je 2 200 000 Kč. Zdravotní pojištění za rok 2016 činí 297 000 Kč (2 200 000 Kč x 13,5 %). Sociální pojištění se však vypočítá z maximálního vyměřovacího základu a je 378 517 Kč (1 296 288 Kč x 29,2 %).

Další rozdíly

V praktických příkladech jsme si ukázali pouze základní rozdíly při vyplňovaní přehledů o příjmech a výdajích. Rozdílné je však i hodnocení vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Např. doba čerpání předdůchodu se pro účely placení zdravotního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, zatímco pro účely placení sociálního pojištění za výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti. Předdůchodci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost musí tedy sociální pojištění vždy zaplatit alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojišťovnu bylo možné během roku 2016 změnit (od 1. července 2016). Při změně zdravotní pojišťovny v průběhu roku je tak nutné odevzdat "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016" na obě zdravotní pojišťovny - starou i novou.


Co je dobré vědět, když jste loni změnili zdravotní pojišťovnu:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ