Kdo zaplatí v roce 2018 více na sociálním pojištění? 5 příkladů

09.01.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože sazby sociálního pojištění jsou v roce 2018 stejné jako v roce 2017, tak někteří lidé zaplatí při stejném příjmu na sociálním pojištění více. Podívejme se na vybrané praktické příklady. 

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy na sociálním pojištění 6,5 %, dalších 25 % za ně odvádí zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Za rok se sociální pojištění platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Kdo zaplatí na sociálním pojištění v roce 2018 více? Zejména OSVČ s nízkým ziskem, lidé s vysokými příjmy a občané platící si dobrovolné důchodové pojištění. 

OSVČ a minimální měsíční záloha na sociálním pojištění

Paní Hájková začne od února 2018 vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V prvním roce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placena alespoň minimální měsíční záloha na sociálním pojištění. V roce 2018 činí minimální měsíční záloha 2 189 Kč, což je o 128 Kč více než v roce 2017. Poprvé musí paní Hájková zaplatit měsíční zálohu do 20. března. 

Nárůst minimálního důchodového pojištění na 2 099 Kč

Paní Straková má poslední tři roky vysoké vlastní příjmy ze zděděných nemovitostí. Paní Straková má tedy příjmy pouze dle § 9 zákona o dani z příjmu, které nepodléhají platbě na sociálním pojištění. Protože paní Straková nemá příjem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění a ze kterého by se platilo sociální pojištění a současně nesplňuje žádnou z podmínek pro hodnocení daného období pro důchodové účely jako náhradní doby pojištění, tak si paní Straková platí dobrovolné důchodové pojištění. Paní Straková si platí minimální dobrovolné důchodové pojištění. V roce 2018 činí měsíční částka minimálního dobrovolného důchodového pojištění 2 099 Kč. V roce 2017 to bylo 1 977 Kč. 

TIP: Vypočtěte si vaši čistou mzdu v roce 2018

Maximální odvod sociálního pojištění u zaměstnance

Zaměstnankyně paní Vozáková má roční hrubou mzdu 1 600 000 Kč. V roce 2018 činí maximální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění 1 438 992 Kč. Z částky nad strop neplatí sociální pojištění ani zaměstnankyně Vozáková, ani její zaměstnavatel. Na sociálním pojištění bude během roku 2018 paní Vozákové sraženo sociální pojištění v souhrnné částce 93 535 Kč (6,5 % z 1 438 992 Kč). Zaměstnavatel za paní Vozákovou zaplatí sociální pojištění v souhrnné částce 359 748 Kč (25 % z 1 438 992 Kč). Naposledy se odvede sociální pojištění v měsíci, kdy bude stropu dosaženo. Za celý kalendářní rok 2017 činil maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč a při stejné hrubé mzdě odvedla zaměstnankyně Vozáková na sociálním pojištění 88 084 Kč (6,5 % z 1 355 136 Kč) a dalších 338 784 Kč (25 % z 1 355 136 Kč) za ni zaplatil zaměstnavatel. 


Čtěte také:

Jaké dávky a odvody zvýšil růst minimální mzdy v roce 2018

Jak se čistá mzda v roce 2018 počítá?

Minimální mzdy, odvody, volby… a dikobrazi


Maximální odvod sociálního pojištění u OSVČ

Podnikatel Černý dosáhne za rok 2018 hrubého zisku (příjem ponížený o výdaje) 3 000 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 1 500 000 Kč (3 000 000 Kč x 50 %) je vyšší než maximální vyměřovací základ, proto se sociální pojištění vypočítá ze stropu. Za rok 2018 zaplatí podnikatel Černý na sociálním pojištění 420 186 Kč (1 438 992 Kč x 29,2 %). Za rok 2017 zaplatil podnikatel Černý při stejném hrubém zisku na sociálním pojištění 395 700 Kč (1 355 136 Kč x 29,2 %). 

Roční sociálního pojištění u OSVČ

Živnostník Novák dosáhne za rok 2018 hrubého zisku (příjem ponížený o výdaje) ve výši 170 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 85 000 Kč (170 000 Kč x 50 %) je nižší než roční minimální vyměřovací základ pro 2018 ve výši 89 940 Kč. Roční sociální pojištění se bude tedy počítat z minimálního vyměřovacího základu ve výši 89 940 Kč a bude činit 26 263 Kč (29,2 % z 89 940 Kč). Za rok 2017 se počítalo sociální pojištění při stejném zisku ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 85 000 Kč, protože skutečný vyměřovací základ byl vyšší než minimální vyměřovací základ pro rok 2017 ve výši 84 696 Kč. Při stejném zisku činilo roční sociální pojištění za rok 2017 částku 24 820 Kč (85 000 Kč x 29,2 %).
 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ