Musí penzisté platit zdravotní pojištění?

29.01.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zdravotní pojištění je povinnou daní, jak to tedy mají s placením zdravotního pojištění řádní starobní penzisté, předčasní důchodci nebo invalidní důchodci? Kteří penzisté musí za rok 2017 odevzdat u své zdravotní pojišťovny přehled o příjmech a výdajích?

Stát platí zdravotní pojištění za všechny příjemce důchodce. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou státními pojištěnci dokonce předdůchodci. Zařazení do kategorie státních pojištěnců však neznamená, že výdělečně činní penzisté neplatí zdravotní pojištění ze svého příjmu. Pro výdělečně činné penzisty však platí v oblasti zdravotního pojištění určité výhody.

Předčasný důchod a zdravotní pojištění

Pan Brázda je v předčasném důchodu a kromě státní penze žádné jiné vlastní příjmy nemá. I za pana Brázdu platí zdravotní pojištění stát a pan Brázda nemá s placením zdravotního pojištění žádné starosti.

Invalidní důchod a důchodové pojištění

Paní Nováková pobírá invalidní důchod I. stupně. I za paní Novákovou platí zdravotní pojištění stát. S ohledem na zdravotní pojištění má paní Nováková vše vyřešeno. Doba pobírání invalidního důchodu I. stupně se však nehodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění (jako náhradní doba pojištění se počítá pouze invalidní důchod III. stupně). S ohledem na výši státního důchodu je pro paní Novákovou vhodné mít během pobírání invalidního důchodu příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Nedodržení minimálního vyměřovacího základu

Pokud pracující starobní nebo invalidní důchodci mají příjem, ze kterého se platí zdravotní pojištění, potom ze svého příjmu odvádí zdravotní pojištění. Při výpočtu zdravotního pojištění však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u zaměstnanců, kteří nejsou současně státním pojištěnci.

Práce v důchodu a daně, zdravotní sociální

(foto: Shutterstock)

Minimální zdravotní pojištění

Invalidní důchodce pan Sýkora pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 11 000 Kč. Zdravotní pojištění je mu z hrubé mzdy vypočítáno z částky 11 000 Kč a činí 495 Kč (11 000 Kč x 4,5 %). U zaměstnance, který není současně státním pojištěncem, by se prováděl dopočet do minima ve výši 1 647 Kč (13,5 % z minimální mzdy 12 200 Kč) a zdravotní pojištění by tedy činilo 657 Kč (1 647 Kč – 9 % z 11 000 Kč, což je zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem).

Zdravotní pojištění u starobního důchodu

Starobní penzistka Veselá pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 15 000 Kč. Na zdravotním pojištění je jí zaměstnavatelem sraženo 675 Kč (4,5 % z 15 000 Kč) a dalších 1 350 Kč (9 % z 15 000 Kč) za ní platí zaměstnavatel. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 001 Kč a více, tak se i z dohody o provedení práce platí zdravotní pojištění.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Jestliže státní pojištěnci vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, tak se pro účely placení zdravotního pojištění jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojištění se v takovém případě platí vždy ze skutečně dosaženého hrubého zisku a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Měsíční záloha může být nižší (např. 400 Kč) než minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti (v roce 2018 v částce 2 024 Kč). Penzisté vykonávající v roce 2017 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část roku 2017 musí odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2017.

Kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu

Paní Novosadová je v řádném starobním důchodu od roku 2014. V lednu až dubnu 2017 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Na měsíčních zálohách zaplatila 2 600 Kč. Hrubý zisk za leden až duben 2017 činil 43 400 Kč. Zdravotní pojištění za rok 2017 činí 2 930 Kč (43 400 Kč x 50 % x 13,5 %). Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 uhradí paní Novosadová do 8 dní nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 330 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY