Do kdy je třeba podat přiznání k dani z nabytí nemovitosti?

06.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Prodávali jste dům a přemýšlíte, jestli se vás týká zdanění? Anebo jej kupujete a přemýšlíte, co vše bude třeba zaplatit? Na koho se tato daň vztahuje?

Upozornění: Informace v článku již nejsou platné. Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena. Ustanovení platila pro podání daňového přiznání a platbu daně před 31. březnem 2020. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, daňová povinnost u daně z nabytí nemovitosti vzniklá před dnem nabytí účinnosti zákona č. 386/2020 Sb. zaniká.

Bude daň z nabytí zrušena?

Na dani z nabytí stát vybere za rok zhruba 13,6 miliardy (za rok 2018). Přitom je ale tato daň mírně kontroverzní, daní totiž peníze, které už byly jednou zdaněny. Daň z nabytí nemovitosti platí v současné době kupující, který si pořizuje nemovitost za peníze ze svého příjmu. Za peníze, které už byly jednou zdaněny, a to daní z příjmu. Proč tedy tyto peníze znovu danit.

O zrušení daně z nabytí nemovitosti tak usiluje ODS. Senátní hospodářský výbor přišel nedávno s návrhem na zrušení daně z nabytí jako takové. Změna legislativy je ale zatím pouze na začátku a daň z nabytí nemovitosti je v současné době povinnen platit kupující.

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí?

Původně ji vždy platil prodávající. V roce 2016 ale došlo ke změně zákona, kvůli čemuž ji musí uhradit kupující. Když se nejedná o koupi, ale třeba o směnu mezi dvěma majiteli/vlastníky, neplaní daň jeden, ale rovnou oba, protože oba také nabyli objektu a vlastnického práva.

Takto to funguje nejen v České republice, ale i ve většině dalších států EU. Pokud se podíváte na některé inzeráty s prodejem domků, bytů, pozemků či garáží, všimněte si, že daň je někdy už započtená v kupní ceně.

Výška daně u nákupu je pro každého stejná a činí 4 % z ceny nemovitosti. Jestliže tedy kupujete pozemek o hodnotě 2 milióny Kč, budete muset navíc odvést ještě dalších 80 000 Kč finančnímu úřadu. To znamená, že pokud nebude do kupní ceny daň započtena, budete si z ní muset připravit ne 100 %, ale rovnou 104 %. Od platby daně jsou osvobozeny ty osoby, které nemovité věci nabyly prostřednictvím daru nebo dědictví.

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti

zdroj: Shutterstock

 

Do kdy podat daňové přiznání

Neexistuje jedno datum v roce, které by bylo platné pro všechny. Nahrazuje ho ale základní pravidlo, které říká, že přiznání je třeba odevzdat do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo k vkladu vlastnického práva na katastru. Jestliže ale ke vkladu zápisu ještě nedošlo, bude se vycházet z data, kdy smlouva o převodu nemovitosti nabyla na účinnosti. Platí zde stejná lhůta jako u zápisu.

Pokud není vlastníkem objektu jedna osoba ale např. manželé, přiznání nepodává každý zvlášť. Daná věc totiž spadá do společného jmění, a formulář se tak podává pouze jednou – jedním z partnerů, který bude fungovat jako společný zástupce nebo zmocněnec. Předmětem daně pak bude úplatný převod/přechod vlastnictví.

Pozor: důležité je vědět, že v tomto případě nepůjdeme na finanční úřad v místě našeho trvalého bydliště, nýbrž na ten, který souhlasí s obvodem, do kterého spadá námi zakoupený objekt.

Lze přiznání k dani zaslat?

Jestliže bydlíte v Praze a kupujete zde i nový byt, pravděpodobně na úřad dorazíte bez problému. Pokud byste ale jako Pražák pořizovali chatu v Krkonoších, vzdálenost 140 kilometrů potíže s odevzdáním určitě způsobit může. Daňové přiznání ale lze tištěné a vyplněné naštěstí poslat na příslušný úřad poštou.

Zaslat jej lze navíc i elektronicky, k čemuž ale bude třeba minimálně elektronický podpis anebo rovnou datová schránka.

Jak zřídit datovou stránku?

Datovou stránku si můžete zřídit osobní návštěvou na Czech POINTU, který obvykle sídlí na některých pobočkách České pošty, anebo prostřednictvím vytištěného formuláře, který po vyplnění odešlete Ministerstvu vnitra. Při této možnosti jsou ale hned dvě nevýhody. Tou první je, že si podpis musíte nechat úředně ověřit notářem, a za druhé pro vyplnění formuláře si navíc budete muset stáhnout i speciální program.

Na přepážce Czech POINT – jste-li pouze fyzicky osoba – předložíte v podstatě jen občanský průkaz. Většina žádostí pak bývá vyřízena rovnou na místě.

Přílohy a dokumenty k přiznání k dani z nabytí nemovitosti

Málokdo by se asi k této dani přiznával bezdůvodně. Přesto je hned několik příloh, které je třeba k přiznání dodat:

  • dokument potvrzující nabytí vlastnického práva,
  • vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí,
  • znalecký posudek*,
  • doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci**.

*Znalecký posudek již není třeba vyhotovovat na objekty, které slouží k rekreaci, nikoliv k bydlení (zahrádky, chalupy).

**Platí v případě, kdy uplatňujete uznatelný výdaj. Velkou výhodou navíc je, že od roku 2017 si lze peníze za znalecký posudek odečíst z daní.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 65 krát

Články ze sekce: DANĚ