Registry chrání a pomáhají dlužníkům: v čem a jak?

07.05.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Záznam v registru dlužníků údajně neplatičům prospívá. Alespoň tedy z hlediska splácení. Dlužná částka po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS se oproti loňskému roku podstatně snížila. O kolik procent?

V Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci prvního čtvrtletí zapsáno 624 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem po splatnosti. To je o 10 tisíc Čechů méně, než na konci roku 2017. Fungující nová legislativa v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelských úvěrů efektivně chrání české občany. 10 tisícům lidí, kteří byli zaevidování v registru, se podařilo během prvního čtvrtletí roku 2018 doplatit své dluhy po splatnosti. Díky tomu se pak vyhnuli srážkám ze mzdy anebo zabavení majetku v rámci exekuce nebo osobního bankrotu.

Zadluženost českých domácností

K 31. březnu 2018 evidovalo sdružení SOLUS 7,18 % dospělých občanů ČR (k 31. 3. 2017 to bylo 7,41 %). Dlužná částka po splatnosti v největším negativním registru v Česku klesla pod hranici 50 miliard Kč, přesně tedy na 49,8 mld. Kč.

Pozitivní vývoj byl zaznamenán stejně jako na konci loňského roku ve všech krajích ČR. Zatímco na Vysočině a v Olomouckém kraji se dlouhodobě pohybuje podíl osob se záznamem v registru pod pětiprocentní hranicí, v Ústeckém kraji má negativní záznam 14 dospělých občanů kraje ze sta, v sousedním Karlovarském kraji pak 12 ze sta, viz obrázek.

Registr dlužníků SOLUS online – nahlédnutí, zadluženost, výpis

zdroj: Registr fyzických osob SOLUS

Mapa znázorňuje podíl osob s nezaplaceným závazkem po skončení doby splatnosti v rámci celkového počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích České republiky.


Jak se dostanu do SOLUS?

Pravidla pro zařazení fyzické osoby do registru SOLUS jsou mírnější, než umožňuje česká legislativa. Hlavními důvody a parametry pro zařazení do evidence jsou:

  • Zápis do Registru FO provede členská společnost zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury). Výjimky tvoří začátek smluvního vztahu, kde lze dlužníka zařadit do registrů SOLUS již po dvou neuhrazených splátkách, na konci smluvního vztahu, kdy je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední splátka, a v situaci, kdy věřitel v důsledku prodlení dlužníka odstoupil od smlouvy či zesplatnil úvěr.
  • U žádného z výše uvedených kritérií však není doba prodlení kratší než 30 dní, i když zákon umožňuje zařadit dlužníka do negativního registru ihned poté, co byl na svůj dluh po splatnosti upozorněn. Členové sdružení SOLUS tak dávají dlužníkům dostatečný prostor pro to, aby na upozornění o dluhu po splatnosti mohli reagovat, své závazky uhradit, a tím se vyhnout zařazení do evidence.
  • Výše neuhrazeného závazku musí dosáhnout minimálně 500 Kč, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé nebudou do negativního registru zařazováni kvůli drobným dluhům v řádu jednotek či desítek korun.
  • Po uhrazení závazku po splatnosti je informace o úhradě dluhu v registru vedena jeden rok (u záznamů pocházejících z oblasti telekomunikačních služeb, distribuce elektrické energie nebo plynu) nebo tři roky (u záznamů pocházejících z finančních služeb: např. spotřebitelského úvěru, hypotéky apod.). I v tomto ohledu (výmaz 1 rok od úhrady dluhu) jsou pravidla mírnější, než umožňuje novelizovaný zákon.

Registr dlužníků SOLUS online – nahlédnutí, zadluženost, výpis

zdroj: Shutter

Kdo nahlíží do registru?

Do záznamů mohou nahlížet pouze členské společnosti Sdružení, a to pouze v případě, že mají zákonem daný důvod. Tím je zejména snaha o prověření bonity a úvěrové historie klienta předtím, než mu umožní čerpat novou službu s odloženou splatností. Pravidla jsou tak mnohem přísnější, než např. v případě Centrální evidence exekucí.

Jak zjistit, že jsem v registru dlužníků?

Běžní smrtelnící do něj sice přístup nemají, ale přesto lze zjistit, zdali v něm náhodou není záznam i o vás. Když otevřete webovou stránku SOLUS, zjistíte, že je možné zažádat o výpis. Jak?

  • Elektronický formulář – vyjde na 209 Kč. Na webu vypíšete údaje o vaší osobě a po uhrazení částky vám bude odeslán dopis do vlastních rukou.
  • Papírový formulář – vyjde na 241 Kč. Stáhnete si jej, vytisknete, vyplníte a podepsaný odešlete na příslušnou adresu. Poté vám bude výpis také zaslán do vlastních rukou.
  • SMS výpis – vyjde na 30 Kč (89 Kč poštou). Přes web si objednejte tzv. SIN kód. Opět ale budete vyplňovat formulář a následně bude třeba uhradit platbu. Po jejím obdržení očekávejte ověřující telefonát. Po něm bude následovat výpis.

Čtěte také

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU