Na poplatku za psa ušetří nevidomí, ale často i lidé žijící v rodinném domě

09.02.2024 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Skoro každý, kdo si pořídí pejska, jej musí přihlásit na obec nebo město a hradit za něj poplatky. Kde se ale přihlásíte a kolik vás to bude stát?

Poplatek za psa musí hradit téměř každá osoba, která je jeho držitelem. To vše za předpokladu, že má ona osoba přihlášený trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, popř. má pobyt podle zákonů upravujících pobyt cizinců na území ČR.

Kdy a kam přihlásit psa?

Přihlásit na úřad musíte podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, každého pejska, který je starší 3 měsíců.

Podstatné je, že zvíře přihlásíte a poplatek ze psů budete hradit obci příslušné podle svého místa trvalého pobytu nebo sídla společnosti. Psa tedy nelze přihlásit na jakoukoliv obec jen proto, že má stanoven nízký poplatek.

Pokud by pak mělo dojít ke změně místa přihlášení nebo sídla, držitel psa bude platit poplatek od počátku kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém změna nastala, obci, do které se nově přihlásí. Při změně místa přihlášení se vypočítá poplatek v poměrné výši. V původní obci poté můžete požádat o vrácení přeplatku.

Čtěte také: Poplatky za psa jsou pro důchodce mnohem nižší. Za co dalšího vás může obec zkasírovat?

Poplatek za psa 2024: přihlášení, osvobození, výše

Zdroj: Depositphotos

 

Přihláška k platbě místního poplatku ze psa

Jediné, co k tomu potřebujete, je očkovací průkaz nebo cestovní pas zvířete. Do přihlášky totiž budete pravděpodobně opisovat, o jaké plemeno/křížence se jedná a číslo čipu nebo tetování. Doplnit budete muset samozřejmě i jméno psa, pohlaví, datum narození včetně stáří zvířete a zvláštní poznávací znamení a barvu srsti.

Uvést však budete muset i informace o své osobě, jako jsou jméno a příjmení, popř. název společnosti, datum narození nebo IČO, adresu trvalého pobytu či sídla a samozřejmě také číslo bankovního účtu. Držitel dále doplní i doručovací adresu, jestliže se liší od adresy trvalého pobytu a případného zástupce poplatníka včetně adresy.

Pokud mělo zvíře předchozího majitele, uvede se jeho jméno a příjmení společně s jeho adresou. Jestliže se pak poplatník přestěhoval, uvede i to, kdy přestěhování proběhlo a z jaké to bylo obce.

Poté v přihlášce uvedete, zda nemáte nárok na osvobození od poplatku.

Přihlášku je možné doručit na úřad osobně, poštou anebo také elektronicky datovou zprávou

  • prostřednictvím datové schránky,
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
  • podepsanou způsobem, který má podle zákona účinky vlastnoručního podpisu.

Podání lze také učinit e-mailem bez ověřeného elektronické podpisu. Nicméně do 5 dnů je podání nutné ověřit jedním z uvedených způsobů.

Čtěte také: Přehledně: Kdo musí mít čipovaného psa a kdy dostanete pokutu

Kdo nemusí platit poplatky za psa?

Od místního poplatku za psa je osvobozen držitel psa, který je

  • osoba nevidomá, která je považována i za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby,
  • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/ZTP/P,
  • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoba provozující útulek pro zvířata nebo
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čtěte také: V jakých českých městech zdraží svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024?

Kolik činí poplatek za psa?

Poplatek za psa se hradí jednou ročně a jeho výši včetně data splatnosti najdete na webu obce nebo města, ve kterém žijete, popř. se můžete informovat přímo na městském nebo obecním úřadu.

U jednoho psa může podle zákona o místních poplatcích poplatek činit až 1500 Kč ročně. U druhého a každého dalšího psa, který je „napsán“ na držitele, se poplatek může zvýšit až o 50 % oproti horní hranici poplatku. Za druhého a každého dalšího psa tedy můžete zaplatit až 2250 Kč.

Důležité je vědět, že výše poplatku za psa závisí hned na několika faktorech. Tím prvním je, kde vlastně bydlíte. Daleko více bude ročně platit osoba žijící ve velkém krajském městě než ta, která bydlí ve vesničce do 1000 obyvatel. Obce si rozhodují o výši poplatku do limitů samy. Často zohledňují, zda žijete v rodinném domě, nebo v bytě. U samostatného domu se předpokládá, že se zvíře může teoreticky vyvenčit na zahradě nebo dvorku, aniž by znečišťovalo veřejné travnaté porosty nebo chodníky. Je přípustné, aby obce stanovily různé sazby. 

Při stanovení výše poplatku za psa je rozhodující i věk držitele. Osoby starší 65 let budou podle zákona platit maximálně 200 Kč ročně. I u nich však platí, že se poplatek za druhého a každého dalšího psa může zvýšit až o 50 % oproti prvnímu zvířeti, čili až na 300 Kč.

Čtěte také: Kolik je poplatek za psa ve třech největších městech?

Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU